Milyonların beklediği yasa teklifleri bir bir gündeme geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim’den itibaren yeni yasama yılına başlıyor.

Yeni yasama yılında Meclisi çok önemli gündem maddeleri bekliyor.

Ve yeni yasama yılında gündemi belirleyecek yasa tekliflerinin Milliyetçi Hareket Partisi tarafından verilmeye başlandığına şahit oluyoruz.

MHP seçim beyannamesinde yer alan vaadlerini tek tek kanun teklifileri şeklinde gündeme getirmeye başladı.  

MHP lideri Devlet Bahçelinin direktifleriyle bir bir gündeme gelen ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren yasa teklifleri;  Parlamentonun işlevini, önemini  yeniden gözler önüne sermesi bakımından oldukça önemli.

Bu tekliflerden en çok konuşulanı kamuoyunda Af  yasası olarak bilinen özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “kader mahkumları” olarak nitelediği ve geçtiğimiz hafta sonu basın toplantısında dile getirdiği Şartlı Ceza indirimi teklifi …

MHP lideri Devlet Bahçeli  yaptığı son  basın toplantısında “Şartlı ceza indirimi teklifimiz, 24 Eylül'de TBMM'ye sunuldu. Eksiğiyle fazlasıyla teklif bizzat MHP'ye aittir. Dürüstüz, tutarlıyız, sözlerimizi tutacağız. Kararlıyız, başaracağız" sözleri ile vurgulamış ve Bazı suçların bu indirim kapsamına kesinlikle girmeyeceğini dile getirmişti. 

MHP lideri basın toplantısındaki konuşmasında "- Bazı suçlar affedilemez... Bunlar terör suçları, çocuk ve kadın katliamcıları, kasten insan öldüren katillerdir. Biz bir defa infaz sürelerinde 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz..”  diyerek ceza indiriminin kapsamının ne olduğunu açıkça ortaya koymuştu.  

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da , MHP'nin Af Kanunu Teklifinin detaylarını ise şöyle belirtmişti “Cezaevlerinde fiziki koşullar oldukça yetersizdir. Doluluk buradaki insanların insan haklarına aykırı şekilde olmalarına neden olmaktadır.Türkiye'de 449 cezaevinin kapasitesi 211.274'tür. Dün itibariyle cezaevlerinde toplam 253.535 kişi bulunmaktadır. Cezaevi şartlarında insanların sağlığı bozuluyor, onur ve haysiyetle yaşamak zorlaşıyor. Fiziki yetersizlikler provokasyonlara açık halde. Teklifte 19 Mayıs günü esas alınmıştır. 19 Mayıs 2018 sonrasındaki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır. Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162.989. Amacı 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen kanunla ayrı tutulanlar hariç 5237 TCK, 765 eski TCK ile özel kanunlardaki suçlar bakımından toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve sonucu olarak infazı kalmayanların salıverilmesidir.”

Meclis gündeminin diğer bir konusu ise Emeklilikte yaşa takılanların beklentisini karşılamaya dönük olup  yine MHP tarafından verilen teklif olarak karşımıza çıkıyor.
 MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem’in 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde “Prim ve hizmet süresi dolan sigortalılar (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI) emsallerine göre daha fazla çalışmaya veya yaş şartı doluncaya kadar boşta (aylık geliri ve güvencesi olmadan) beklemek zorunda bırakılmıştır. 1999 öncesi çalışma hayatına dahil olan ilgili sigortalı; hizmet süresi ve prim günü sonunda emekli olacağını bilerek çalışmaya başlamış; fakat yapılan düzenlemelerle mağdur olmuştur. Devlete göre ''genç'', özel sektöre göre ''yaşlı'' kabul edilen ''emeklilikte yaşa takılanlar'' maalesef arafta bırakılmış; sorunları görmezden gelinmiştir. Teklifimizde, prim günü ve hizmet süresini tamamlamış ve hiçbir sigorta kapsamında çalışmadan yaşının dolmasını beklemek zorunda olan emeklilikte yaşa takılanların maruz kaldığı ayrımcılık, adaletsizlik ve hukuksuzluğun ortadan kaldırılarak tüm emekliler arasında hak ve yükümlülükte hukuksal eşitsizliğin sağlanması amaçlanmıştır.'' Diyerek yıllardır emeklilik bekleyenler için umut olan MHP teklifini değerlendirmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisinin en hassas olduğu konulardan biri de şehit aileleri ve gazilerin sorunlarıydı. Seçim beyannamelerinde yoğunlukla üzerinde durulan bu konu da Meclis gündemine  MHP teklifi olarak geldi.

MHP  Medya Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu  Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili  Mustafa Kalaycı’nın imzasıyla  MHP, şehit aileleri ve gazilere yönelik hazırladığı 5 kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Gazilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar bulunduğunu belirten Konya Milletvekili  Kalaycı, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak gazilerin tamamına aynı mahiyette “kimlik kartı” verilmesi, gazilere ikinci istihdam imkânı sağlanması, gazilere 3600 günde emekli olabilme hakkı verilmesi, ordu ve polis vazife malulü gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, malul sayılmayan gazilere “kimlik kartı” verilmesi, istihdam hakkı tanınması, ücretsiz ulaşım hakkı ile elektrik ve su ücretinde indirim hakkı verilmesi, muharip gazilerin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın hepsine aynı tutarda net asgari ücret üzerinden aylık bağlanması, Devlet Övünç Madalyası alanlara şeref aylığı bağlanması, şehit yetimlerinin tamamına kamuda iş hakkı verilmesi, şehit er ve erbaşların ana ve babalarına bağlanan aylığın artırılması ve alt sınır getirilmesi konularını içeren ve ilgili kanunlarda değişiklik öngören 5 kanun teklifini  TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı "Kanun tekliflerinin bir an önce yasalaşmasını temenni ediyorum" dedi.

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar