“Halka gitmek, harsa gitmektir”

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aydın nasıl olmalıdır çok tartışılır.

Aydınlar toplumun yol göstericileri. Pek çok yeniliğin, değişimin merkezinde yer almışlar tarih boyunca.

Ziya Gökalp’in tabiriyle onlar toplumun “Güzideleri”

 Gökalp’e göre fikir adamları ikiye ayrılır: “Birincileri hayatını bir fikre hasretmeyenler.

Gökalp’e göre millet bunlardan istifade etmez.

Bunlar güzide değillerdir.

İkincileri ise hayatını muayyen bir fikre hasredenler.

Millet bunlardan çok istifade eder. Bunlar güzidelerdir.

Bu güzidelerin fikirleri ne zaman millette şuurlu bir hal alırsa, millet ondan bir vecd duyar, derhal kabul olun Bir milletin aydınlarına, fikir adamlarına, o milletin ‘güzideleri’ adı verilir.

Güzideler, yüksek bir eğitim ve öğretim görmüş olmakla, halktan ayrılmış olanlardır.

İşte, halka doğru gitmesi lazım gelenler bunlardır.

Güzideler, halka doğru niçin gideceklerdir? Bu soruya bazıları şöyle cevap veriyor: ‘Güzideler, halka milli kültür götürmek için’ gitmelidirler.

Halbuki…görüldüğü üzere, memleketimizde, ‘milli kültür’ denilen şey yalnız halkta vardır. Güzideler, henüz milli kültürden nasiplerini almamışlardır.

 O halde milli kültürden mahrum bulunan güzideler, milli kültürün canlı müzesi olan halka, ne suretle milli kültürü götürebileceklerdir?...güzideler medeniyete maliktir…O halde güzidelerin halka doğru gitmesi şu iki maksat için olabilir:

1-Halktan milli kültür terbiyesi almak için, halka doğru gitmek.

2-Halka medeniyet götürmek için halka doğru gitmek

Filhakika, güzidelerin halka doğru gitmesi bu iki maksat içindir. Güzideler harsı yalnız halkta bulabilirler, başka bir yerde bulamazlar.

Demek ki, halka doğru gitmek, harsa doğru gitmek mahiyetindedir. Çünkü, halk, milli harsın canlı bir müzesidir.”

İşte Gökalp bir anlamda kendisini örnek verir, durmadan çalışan bir aydındır çünkü Gökalp. Milletin derdini kendi derdi yapan bir aydın.

Bu nedenle O’na göre bir aydın “Neme gerek, başkaları düşünsün!” demeden sürekli çalışmalıdır.

Tembel olup bir köşeye çeklip “yangeldizm” hastalığına tutulanlardan uzak durmak gerekir.

Önceki ve Sonraki Yazılar