EPDK kararı

EPDK kararı

Mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan, merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılması için gereken yatırımlar, BOTAŞ tarafından kendiliğinden veya doğalgaz dağıtım şirketleriyle ortaklaşa gerçekleştirilecek- Mü

ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulunun, mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan, merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlara dönük kararının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan, merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılması için gereken yatırımlar, BOTAŞ tarafından kendiliğinden veya doğalgaz dağıtım şirketleriyle ortaklaşa gerçekleştirilecek.

Müştereken yapılacak yatırımlar için BOTAŞ ile dağıtım şirketleri arasında sözleşme imzalanacak. Sözleşme çerçevesinde, güzergah ön etüt çalışmalarını BOTAŞ koordine edecek.

Dağıtım şirketlerince hazırlanan kamulaştırma dosyaları, güzergah raporu, boru çap, et kalınlığı ve metraj raporu BOTAŞ'ın onayına sunulacak. Kamulaştırma işlemleri, geçiş bedelleri, hat boruları, pig alıcı/atıcıları ile hat ve take-off vana skidleri temini BOTAŞ tarafından karşılanacak.

Karar, büyükşehirlerde yer alan ilçelerdeki merkez nüfusu 20 bin ve üzerinde olan ve mahalleye dönüşen köy veya beldeleri kapsamayacak.

İlçelerin nüfuslarının tespitinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, söz konusu yerin doğalgaz dağıtım bölgeleri içinde yer alıp almadığının tespitinde ise EPDK verileri esas alınacak.


AA

Kaynak:Haber Kaynağı