AYTO büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarından isteklerini kamuoyuyla paylaştı

AYTO büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarından isteklerini kamuoyuyla paylaştı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi...

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Efeler Belediyesi adaylarından taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit ile AYTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, aday olan tüm belediye başkanlarından Aydın'ın iktisadi ve idari kalkınması için taleplerini dile getirdikleri bir basın toplantısı düzenledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi başkan adaylarından taleplerini kamuoyuyla paylaşan AYTO Başkanı Hakan Ülken, "AYTO, Aydın'ın sosyo-ekonomik gelişmesini hızlandırmaya hizmet edecek ve kentimizi küresel ekonomik eğilimlerin gerekleri doğrultusunda ülkemize daha büyük katma değer yaratacak bir kent olması amacıyla, acil çözüm bekleyen konuları tespit etmiştir. Bu konu başlıklarının, yaklaşan 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, kentimiz için hizmet üretmeye talip olan tüm belediye başkan adaylarının dikkatine sunulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere Aydın, sahip olduğu ekonomik gelişmişlik düzeyi, nüfusu, yolcu hacmi, coğrafi konumu ve taşıdığı sosyo-ekonomik potansiyele rağmen hala bir havaalanına sahip olmayan tek büyükşehirdir. Çıldır Havaalanı'na olan ihtiyaç, AYTO tarafından kapsamlı bir biçimde çalışılmış ve raporlanmış bir konudur. Havaalanları sadece yolcu trafiğine katkı yapmakla kalmayan, aynı zamanda kentin ekonomik gelişmesine de olumlu etki eden altyapılardır. Aydın'ın bir havaalanına olan ihtiyacı AYTO tarafından somut verilerle gösterilmiş olduğundan, bu ihtiyacın giderilmesi hükümet yetkilileri tarafından da uygun bulunmuş ve yapım sözü verilmiştir. Gelinen aşamada havaalanına kavuşabilmek için Aydın'ın söz ve irade birliği içinde olması büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönemde göreve gelecek bütün belediye başkan adaylarının, kentimizin ortak kazanımı olacak olan bu konuya ilgili davranması beklenmektedir" dedi.

AYTO Yüksek İstişare Kurulu'nun 15 Ekim 2018 tarihli toplantısında jeotermal enerjiyle ilgili bir rapor yayınladığını anımsatan Ülken, "Bu enerji kaynağının yasalara uygun olarak doğru ve yerinde kullanılması halinde hiçbir sorun yaratmadığı bilinmektedir. Dünyada jeotermal enerjinin insan ve çevre sağlığı ile uyumlu şekilde kullanıldığı örnekler vardır. Bu enerji kaynağı, milli ekonomimize önemli bir katkı yapmakla birlikte, Aydın'ın bu büyük imkândan ne ısıtma, ne seracılık ne de vergilendirme olarak yarar görmediği ortadadır. Fakat bundan daha önemli olan husus, jeotermal enerjinin işletilme biçiminin yerinde ve uygun biçimde olmadığına ilişkin yaygın bir kamuoyu endişesinin varlığıdır. Bu kaygıların giderilmesi, varsa eksiklerin giderilmesi ve Jeotermal enerjinin güven içinde kullanılmaya devam edilebilmesi büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunda oluşan kaygıların giderilmesi ve jeotermalin sürdürülebilir şekilde kullanılması amacıyla tarafsız bir uzman heyetinin oluşturularak konunun raporlanması ihtiyacı halen bir sorun olarak durmaktadır. Bu heyet, bilim insanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve jeotermal işletmelerinin temsilcilerinden oluşturulmalıdır. Herhangi bir yönlendirme kaygısına izin verilmemesi amacıyla bağımsız heyetin çalışması için oluşturulacak bütçeye jeotermal işletmelerin katkı yapmamalarının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Hatırlanacağı üzere bu ihtiyaca binaen Aydın Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun aldığı 362 no'lu karar uyarınca bir çalışma yapılması ve bu amaçla bir bütçe oluşturulması öngörülmüştü. Maalesef bugüne kadar meselenin fikr-i takip içinde ele alınmadığı görülmektedir. İnsan ve çevre sağlığı açısından Aydın'ın geleceğini yakından ilgilendiren bu konuda büyükşehir belediyesinin öncü rol üstlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. AYTO oluşturulacak bağımsız bir uzman heyetince yapılacak araştırma faaliyetine katkı sunmaya hazır olduğunu kamuoyunun dikkatine sunar.

Günümüzde ekonomik potansiyel, nüfus ve ulaşım açılarından Aydın'dan daha dezavantajlı illerde bile ulusal fuarlar organize edilebilmektedir. Bu açıdan Aydın'ın fuar açığının, yerel yönetimlerin bu meseleye ilişkin ataletlerinden kaynaklandığı söylenebilir. Fuarlar, düzenlendikleri bütün illerde o kentin ekonomik ve toplumsal gelişmesine olumlu katkılar yapmaktadırlar. Aydın'ın büyük fuarlar organize edilmesini mümkün kılan bir potansiyeli bulunmasına rağmen tarım fuarı dışında bir adım atılmamıştır. Yerel yönetimler tarafından yeterli altyapının kurulması ve fuar alanı oluşturulması halinde çok sayıda fuarı Aydın'a taşımak mümkün olacaktır. Ulusal ve uluslararası fuarlara ev sahipliği yapan bir Aydın'da sadece Aydınlı girişimciler diğer iller ve ülkelerdeki girişimcilerle buluşturarak Aydın'ın ekonomik imkânlarını genişletmekle kalmayacak; havaalanı, konaklama, yeme-içme gibi başka sektörlerin de gelişmesi mümkün olabilecektir.

AYTO, kent yaşamını yakından ilgilendiren ve giderek daha öncelikli sorunlar halini alma potansiyeli taşıyan bazı sorunlara bütün yerel yönetim adaylarının dikkatini çeker. Bu sorunlar arasında ilk sırayı kent içi ulaşım almaktadır. Nüfus yoğunlaşması ve taşıt sayısındaki artışın günden güne daha da artacağını öngörerek, sadece bugünü değil kentin gelecek on yıllarını da planlayan vizyoner bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan Aydın'ın ulaşım master planının yapılması acil bir ihtiyaçtır. Adaylardan giderek artan taşıt varlığının yarattığı otopark sorununun nasıl ve ne şekilde çözülmesinin planlandığı ortaya koymaları beklenmektedir Park sorunu kentimizde hayat kalitesini aşağı çekmekle kalmayan Zafer Meydanı gibi çok sayıda bölgede ticari hayatı olumsuz etkileyen bir soruna dönüşmüş durumdadır. Adayların, yaya ve taşıt akışını rahatlatmak üzere battı-çıktı yapılması gereken alanların tespiti, yapım sürecine ilişkin zaman ve alternatif güzergâh planlarının kamuoyuna ilan edilmesi beklenmektedir" şeklinde konuştu.

Spor alanında atılması planlanan adımlara da değinen Ülken, şunları kaydetti: "Spor konusu iki boyut içermektedir. Birincisi Aydınspor'a yönelik olarak yapılması planlananlarla ilişkilidir. Büyükşehir belediyesinin Aydınspor'u layık olduğu başarı düzeyine taşıyabilmek amacıyla gerek takıma gerekse tesis altyapısına ilişkin görüş ve çözüm önerilerinin neler olduğu önem taşımaktadır. İkinci olarak, kentin sporla barıştırılması, gençler başta olmak üzere halkın hayatında sporun daha yoğun biçimde yer alabilmesi için adım atılması gerektiği açıktır.

Genel olarak Aydın'ın çevresel planlaması ile ilgili bazı güncel ihtiyaçların aciliyet kazandığı konusunda yaygın bir kamuoyu kanaati olduğu gözlenmektedir. Göç alarak genişleyen Aydın'ın, yukarıda belirtilen ve AYTO'nun takipçisi olduğu konularda kazanımlar elde etmesi ve ekonomik hacminin artarak genişlemesi ile birlikte bugünkünden daha kapsamlı bir kentsel planlamaya ihtiyaç duyması beklenmelidir. Kentin insana ve çevreye saygılı bir şekilde büyümesi, çarpık kentleşmeye imkân bırakmayan bir arazi üretimi ve planlamayı gerektirmektedir. Buna karşılık mevcut duruma ilişkin bazı gözlemler Aydın'da bir planlama açığının varlığına işaret etmektedir. Eski otogar alanı, Zafer Meydanı'ndaki köy minibüsleri eski garajı, Ata Mahallesi'ndeki boşaltılan çöp şişçiler alanı ve benzeri kent içi arazilerin mezbelelik görüntüsü uzun süredir aşılamamıştır. Bu bölgeler belirsizlikten kurtarılmalı, Aydın'ın adeta sahipsiz bir kentmiş gibi görünmesine hizmet etmekten çıkartılmalı ve halk yararına değerlendirilmelidir. Benzer bir şekilde adaylardan Güzelhisar Mahallesi-Torlak bölgesinin sorunlarının nasıl çözüleceği ve Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Hüseyin Aksu-Mukan Perinçek Tesisleri'nin kent insanı yararına işlevsel biçimde değerlendirilmesi için ne düşünüldüğünün ortaya konulması beklenmektedir.

Kent nüfusu ve trafiği ile doğrudan temas halindeki bu tür alanların kent parkı, yürüyüş parkurları, fuar alanı vb. biçimlerde kente nefes aldıracak biçimde değerlendirilmesi beklenir. Bu alanların araç ve insan yoğunlaşmasını arttıracak biçimlerde değerlendirilmeleri halinde kent üzerindeki trafik baskısını arttırarak, toplam yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etki yaratmaları sözkonusu olacaktır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında ortaya çıkması muhtemel yetki çatışmalarının, Aydın'ın sosyo-ekonomik ihtiyaçları ve ortak kamu yararı karşısında mazeret oluşturması sözkonusu olmamalıdır. AYTO, adayların hangi partiden seçilirlerse seçilsinler, Aydın'ın ortak kentsel yararı sözkonusu olduğunda il ve ilçe belediyelerinin koordinasyon içinde çalışma iradesi göstermelerinin önemine dikkat çeker.

Büyükşehir Belediyesi'nin iktisadi etkinliklerinden biri olan Ege Et, faaliyet alanı açısından kasap esnafı ile rekabet etmekle birlikte, halka ucuz ve güvenilir gıda sağlamak iddiası açısından esnafımız tarafından da sosyal belediyeciliğin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Ancak son zamanlarda Ege Et işletmesinin, yurttaşlara yönelik perakende satışın yanına restaurantlara yönelik toptan satışlara da yöneldiği gözlenmektedir. Bu durum küçük esnafa yönelik haksız rekabeti bir üst aşamaya taşımakta ve halka ucuz et ürünleri sağlama amacının ötesine taşmaktadır. Sosyal belediyecilik ne kadar yerinde ise küçük esnafın korunması da o kadar yerindedir. İki işlevin birbirlerine zarar vermeden sürdürülebilmesi için, Ege Et'in faaliyet alanının, başta ilan edilmiş olan sınırlar içinde tutulmasında büyük yarar bulunmaktadır"

AYTO'nun Aydın Büyükşehir Belediyesinden talep ve beklentileri:

AYTO tarafından Aydın Kamuoyuna duyurulan ve Aydın halkı tarafından destek verilen ve istenen "Çıldır Havaalanı" ve "Hızlı Tren" projelerinin ivedilikle hayata geçirilmesi için doğrudan faaliyet alanınızda olmamasına rağmen lobi çalışmaları açısından destek verilmesi, havaalanının yeri itibariyle yaklaşım standartlarına göre imar planlarının da havaalanına uygun olarak yapılması,

Yeni Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına destek verilmesi,

Serbest Bölge kurulması çalışmalarına destek verilmesi,

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından uluslararası fuarcılık standartlarına uygun fuar alanı yapılması,

Kentsel sit alanlarındaki revizyon plan çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılarak, bahsi geçen alanlarda faaliyetlerini sürdüren bütün üyelerimizin tabela sorununun çözülmesi,

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'de birçok Büyükşehir Belediyesinde olduğu gibi Ticaret Odası temsilcilerinin yer alması,

Hazır beton ve hazır sıva imalatı yapan firmalardan pompa ve mikser başına alınan yol bozma/kullanma harcı alınmaması gerektiği,

Yeni Hal Yasasındaki Bölge Hallerinden birinin Aydın'da olması için yer ve her türlü destek sağlanması,

İlimizde bulunan hal binasının çağın gereksinimlerine uygun olmadığından Bölgenin merkezi haline gelecek yeni modern bir hal binasının inşa edilmesi gerektiği,

İlimizin Efeler İlçesindeki Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi önünde altyapının yetersiz olması nedeniyle; bu bölgedeki üyelerimizin özellikle yağmurlu günlerde yaşadığı sel, baskını ve trafik sorununun çözüme kavuşturulması,

İlimizin Efeler İlçesindeki, sarraf ve kuyumculuk faaliyeti gösteren üyelerimizin bulunduğu Ramazanpaşa mahallesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bedesten Otoparkının bakımsız olması, bu otoparka ulaşım imkânının sorunlu olması nedeniyle bahsi geçen bölgede hızlı bir şekilde çözüm üretilmesi,

Aydın Büyükşehir Belediyemizin doğrudan temin yoluyla karşıladığı satın alımlarında sadece Aydın firmaları ile çalışılması gerektiği,

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen EGE ET firmasının sadece halka hizmet etmesi, ticari amaç gütmeden Odamıza kayıtlı üyelerin ticari faaliyetine darbe vurmadan toptan et satışına yönelik faaliyet de bulunmaması gerektiği,

İlimizin Efeler İlçesinde bulunan, mobilyacı üyelerimizin yoğun bulunduğu yağcılar içi bölgesine araç giriş ve çıkışlarının zor olması ve ayrıca ilimize çevre illerden gelen ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla "İzmir Kısıkköy Mobilya Şehri" örneğinde olduğu gibi; İlimiz Çevre yolu üzerinde uygun bir noktada "Dayanıklı Tüketim Malları Satış Bölgesi" oluşturulması,

Odamızın kargo ve kurye hizmeti veren üyeleri, şehir içindeki trafik ve park sorunu nedeniyle hizmetlerinin aksadığını, bu aksaklığın diğer üyelerimizin ticaretini de etkilediğini, özellikle Adnan Menderes Bulvarı, Gazi Bulvarı ve Yağcılar İçi bölgesinde kriz ortamı oluştuğundan mağdur olduklarını ifade etmektedirler. Durumun ortadan kalkması ve üyelerimizin daha sağlıklı hizmet verebilmesi için, Adnan Menderes Bulvarı, Gazi Bulvarı ve Yağcılar İçi bölgesinde belirli aralıklarla özel park alanları oluşturulmasını sağlamak,

Aydın ticari hayatı ve yöresel ürünlerinin tanıtımı için, anayol güzergâhlarında yöresel ürün satış alanları oluşturularak üyelerimizin kullanımına açılması,

Türkiye genelindeki otoparklarda günlük fiyat x iş günü bedelinden en az %20 iskontolu abonelik uygulaması söz konusudur. Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bulvar cadde ve sokaklarda bulunan otopark firmalarının bahsi geçen şekilde abonelik uygulamasının başlatılmasını sağlamak,

ASTİS sitesinin tüm alt yapı sorunlarının çözülerek Aydın'ın ticari hayatının merkezi haline getirilmesi,

İlimizin Efeler İlçesinde bulunan AYMAS Galericiler Sitesi içerisinde, Pazar günleri halka açık olarak gerçekleştirilen oto pazarı dışında, AYMAS etrafındaki bölgede araç park edilerek alternatif bir oto pazarı oluşturulmuştur. Bu alanda ve başka herhangi bir yerde alternatif bir araba pazarı alanı yaratılmasının engellenmesini sağlamak,

Aydın İli genelinde, yürürlükte olan kentsel dönüşüm yasasından faydalanacak şekilde; eski, deprem riski altında bulunan ve niteliksiz yapı stokunun bulunduğu mahalle ve bölgelerde kentsel dönüşüm alanlarının tespitinin yapılarak hızlı bir şekilde kentsel dönüşümün başlamasını sağlamak,

İlimizin Efeler İlçesinde bulunan Tralles antik kentinin simgesi Üçgözlerin ilçenin giriş ve çıkış noktalarından dikkat çekecek şekilde aydınlatılmasının yapılması,

Aydın Ticaret Odası, Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında dayanışma ve ortak çalışma kültürünün oluşturulması için "Şehir Platformu" kurularak ilin ticari, ekonomik ve sosyal hayatının geliştirilmesini sağlamak,

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Aydın İli Ticari hayatının gelişmesi ve Aydın Ticaret Odası üyelerinin sorunlarının tek noktadan çözülmesini sağlayacak hizmet birimi oluşturulması,

Halk pazarlarında açıkta ve hijyen kurallarına uymayan, kayıt dışı satış yapan, kişilerle alakalı denetimlerin sıklaştırılması,

Aydın Büyükşehir Belediyesi için yapılacak her türlü ihale, hizmet ve mal alımıyla ilgili duyuruların Odamız ile paylaşılması,

Totem ve Tabela vergilerinin yasal mevzuat içerisinde alınabilecek en alt seviyeden alınması

AYTO'nun Efeler Belediyesinden talep ve beklentileri:

AYTO tarafından Aydın Kamuoyuna duyurulan ve Aydın halkı tarafından destek verilen ve istenen "Çıldır Havaalanı" ve "Hızlı Tren" projelerinin ivedilikle hayata geçirilmesi için doğrudan faaliyet alanınızda olmamasına rağmen lobi çalışmaları açısından destek verilmesi, havaalanının yeri itibariyle yaklaşım standartlarına göre imar planlarının da havaalanına uygun olarak yapılması,

Yeni Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına destek verilmesi,

Serbest Bölge kurulması çalışmalarına destek verilmesi,

Aydın Efeler Belediyesi bünyesinde, Aydın İli Ticari hayatının gelişmesi ve Aydın Ticaret Odası üyelerinin sorunlarının tek noktadan çözülmesini sağlayacak hizmet birimi oluşturulması,

Halk pazarlarında açıkta ve hijyen kurallarına uymayan, kayıt dışı satış yapan, kişilerle alakalı denetimlerin sıklaştırılması,

Efeler Belediyesi için yapılacak her türlü ihale, hizmet ve mal alımıyla ilgili duyuruların Odamız ile paylaşılması,

Aydın Ticaret Odası, Adnan Menderes Üniversitesi ve Efeler Belediyesi arasında dayanışma ve ortak çalışma kültürünün oluşturulması için "Şehir Platformu" kurularak ilin ticari, ekonomik ve sosyal hayatının geliştirilmesini sağlamak,

Aydın İli genelinde, yürürlükte olan kentsel dönüşüm yasasından faydalanacak şekilde; eski, deprem riski altında bulunan ve niteliksiz yapı stokunun bulunduğu mahalle ve bölgelerde kentsel dönüşüm alanlarının tespitinin yapılarak hızlı bir şekilde kentsel dönüşümün başlamasını sağlamak,

İlimizin Efeler İlçesinde bulunan Tralles antik kentinin simgesi Üçgözlerin ilçenin giriş ve çıkış noktalarından dikkat çekecek şekilde aydınlatılmasının yapılması,

Efeler Belediyemizin doğrudan temin yoluyla karşıladığı satın alımlarında sadece Aydın firmaları ile çalışılması gerektiği,

Özel günler ve bayramlarda, Efeler Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerini yoğunlaştırarak, kayıt dışı ticari faaliyetlerin en aza inmesinin sağlanması,

Efeler Belediyesi hizmet binasında, İmar Müdürlüğü bünyesinde, ruhsat dosyalarının eksikliklerinin, dosya çıkışı yapılmadan, anında giderilebilmesi için teknik elemanların ve müteahhitlerin kullanabileceği tam donanımlı bir oda tahsis edilerek ruhsat işlemlerinin hızlandırılmasının sağlanması,

Yapı İnşaat ruhsatının müracaat tarihinden itibaren 15 iş günü içinde alınmasının sağlanması,

Çevre ve Kültür Koruma Vakfı (ÇEKÜL) tarafından, sokak iyileştirmesi kapsamına alınan 1629 sokakta (eski ismiyle Farabi sokak) bulunan yapıların, restorasyon çalışmaları yapılarak Aydınımızın kültür ve turizm hayatına katkısının sağlanması,

Yapı İnşaat Ruhsatı alımı sırasında üyelerimizden resmi harçlar dışında, hiçbir neden ve kurum adı altında yardım ve bağış alınmaması,

Turist ziyareti için teşvik bedeli ödenmesi dâhil olmak üzere güzergâh, yöresel alan ve dükkân vs. tesisler konusunda her türlü desteğin sağlanması,

Aydın Ticaret Odasının özel gün ve haftalarda yapacağı etkinlik organizasyon ve çalışmalarda talep edeceği belediye alanındaki her noktanın ücretsiz tahsisinin yapılarak kullanılmasının sağlanması,

Geri dönüşüm belgesi olmayan kişilerin özellikle şehir merkezlerinde araçların ve yayaların güvenliğini tehdit eden hurda toplayıcılarının engellenmesi gerektiği,

Dask Poliçelerinde sisteme T.C. Kimlik Numarası ile giriş yapıldığında doğru adresin çıkmaması sorunu,

İl Valiliği, AYTO ve Efeler Belediyesi işbirliğinde restorasyonu yapılan ve işletme hakkı Odamızda bulunan "Gümrükönü Hanı" ile ilgili her türlü ortak çalışma konusunda desteğin sağlanması,

Tabela vergilerinin yasal mevzuat içerisinde alınabilecek en alt seviyeden alınması.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT

UYARI: Çok uzun metinler, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.