Ahmet Vefik Paşa: Giydiğin terlik dahi Türk malı olmalı

 

Son dönemlerde dilimize adeta pelesenk olan iki terim mevcut: Yerlilik ve Millilik. 

Aslında bu kavramlara biz çok da yabancı değiliz.

Bu kavramların nüvesine  Türkçülüğün ilk isimlerinden olan Ahmet Vefik Paşa’dan itibaren rastlarız. 

Türk milliyetçiliğini bilimsel temellere oturtan Ziya Gökalp bu hususta şöyle der “ Ahmet Vefik Paşa, "Şecerei Türki"yi  Şark Türkçesinden  İstanbul  Türkçesine tercüme etmiş. Bundan başka, Lehçei Osmanî isminde bir Türk kâmusu vücude getirerek,  Türkiye’deki Türkçenin umumî ve büyük Türkçenin bir lehçesi olduğunu ve bundan başka Türk lehçeleri bulunduğunu, aralarında mukayeseler yaparak meydana koydu. Ahmet Vefik Paşanın bu ilmî Türkçülükten başka, bir de bediî Türkçülüğü vardı. Evinin bütün mobilyeleri, kendisinin ve ailesi fertlerinin elbiseleri umumiyetle Türk mamulâtmdandı. Hattâ, çok sevdiği kerimesi Avrupa tarzında bir terlik almak için çok ısrar gösterdiği halde, "evime Türk mamulâtından başka bir şey giremez" diyerek bu arzunun  husulüne mümanaat  göstermişti.”

Hem teoride hem pratikte millilik ve yerlilik bu olsa gerektir.

 Tabii ayrıca yerlilik meselesinin bir de eğitim boyutunda bizim kuşağın bildiği ve adeta anı olan bir uygulamayı da burada pratiğe dair örnek vererek konuyu acımak icabeder.

Çocukluğumuzda “Yerli malı haftası “  kutlanırdı.

 Bizler evlerinde ne kadar meyve ya da hamur işi varsa annemize söyler okula götürürdük.

Bu gerçekten yerli ve milli olma şuurunun daha ilkokuldaki ilk adımları olarak aklımızda kalırdı.

Milli şuuru çocukluk aklımızla bu ülkede yetişen ürünler olarak beynimize nakşederdik.

Bu ülkeye ait olan burada üretilen herşey bizim için yerli ve milliydi.

Ahmet Vefik Paşa’nın  ailesine terliği bile Türk malı olarak almalısın ısrarının ilkokul çağlarında Türk çocuklarına verilen şuuruydu “Yerli malı haftası”!

 “Yerli Malı Haftası”nın yeniden aynı şuurla okullarda kutlanılması yerli ve millik adına önemli bir adım olabilir ne dersiniz? 

Sebze meyve ile başlayan bu iş terliği aşar teknolojik ürünlere kadar gider belki de…

Yerli ve mili cep telefonlarından, uydulara kadar uzayan bir süreç…

Yerli Malı haftasına belki de çocuklar bundan sonra yerli üretim cep telefonlarıyla gelirler…

Yeter ki milletimizin aydınından yöneticisine kadar ilk Türkçülerden Ahmet Vefik Paşa gibi yerli ve milli şuuru olsun!

Önceki ve Sonraki Yazılar