“Yalancı resul” tehlikesi

YETKİLİLERİ UYARIYORUM… BU TEHLİKEYİ BÜYÜMEDEN DURDURUN!!!

Benim bunlarla ilk karşılaşmam Konya’da olmuştu. O zamanlar Güneysınır İlçesinin Sarıhacı Köyünde İmam idim. Orda Göksu elektrik santralinde bir elektrik mühendisi vardı. Ona “Deli Şef” derlerdi. Bu adamın “Yalancı Resul” İskender Evrenesoğlu’nun adamı olduğunu kimse bilmiyordu.

Bu şef “Aladağ” diye isimlendirilen ve biz atanıncaya kadar imamsız bırakılan köylere gidiyor, irşat faaliyeti adı altında “yalancı Resul” inancını yayıyordu. Halk dini sohbet diye adamın sohbetlerine iştirak ediyor ama ne dediğini anlamıyorlardı. Kendi dergilerini “Mihr Dergisini” halka okumaları için veriyor ve sonra geri topluyordu.

Bir gün benimle Resullük meselesini tartışınca ben de kendisinin nereye bağlı olduğunu bilmeden “Yalancı bir resul çıkmış ismi İskender Evrenesoğlu imiş” dediğimde “İşte o benim Resulüm, ona laf söyletmem” dediğinde kim ve neci olduğunu öğrenmiş ve çevre köy imamlarını, müftülüğü bu adam hakkında bilgilendirmiştim.

Ben bir ilahiyatçı olarak bu halkın içinde asıl yüzlerini gizleyen bu insanları deşifre etmeyi görev bildim. Bulunduğum yerlerde konferanslarından haberdar olduğumda mutlaka protesto etmeye çalıştım, haklarında broşür bastırıp konferansa katılanlara dağıttım, yetkili resmi yerleri bunlar hakkında bilgilendirdim. Bununla sonuca ulaşamasam da meydanların boş olmadığını, istedikleri gibi at oynatamayacaklarını göstermek istedim.

YALANCI RESUL KİM

“İskender Ali Mihr” adı ile bilinen ve kendisinin “mehdi resul” olduğunu iddia eden İskender Evranosoğlu tarih boyunca resullük iddiasında bulunmuş “Yalancı Resuller” halkasının son tanelerinden biridir…

İskender Ali Mihr, Hz..Muhammed’in Kur’an’da Ahzap Suresinde “nebilerin sonuncusu” olarak nitelendiğini ancak Hz..Muhammed’ten son resul olarak bahsedilmediğini ifade ederek kendisinin resul olduğunu ve kendisinin Allahtan vahiy aldığını söyler.

“Sahte Mehdi Resul” İskender Evrenesoğlu; “Risalet Nurları” isimli bir kutsal kitabının bulunduğunu ve bu kitabın “Mehdi Suresinde” Allah’ın kendisine şöyle dediğini söyler: “Bu Kitabül Kerim Risalet Nurları adı altında sana yani Mehdi'ye, yani İskender el Ekber kulumuza indirmekte olduğumuz bir yol gösterici ve aydınlatıcıdır.”

Bu yalancı resulün bir de “Kur’an’ı Kerim ve Türkçe Meali” isminde Kur’an meali bulunmaktadır. Yalancı resul bu mealde ayetleri kendi düşüncelerine uydurmuş, hidayetle ilgili tüm ayetleri tahrif etmiş, İmanı Allah’a ulaşmayı dilemeye indirgemiş, Risalet ve resullükle ilgili ayetleri kendi resullüğü için delil kullanmıştır. Arapça bilmediği için diğer mealleri kopyalayarak mealini oluşturmuştur. Yalancı Resul meal yazmayı bırakın Kur’an okuyacak seviyede bile değildir.

28 Şubat zalimlerinin ortaya çıkardıkları bu ekip, ülkedeki şartlar değiştiğinden dolayı kendini kamufle etmeye başlamış ve daha çok tasavvuf ismi ile anılma yoluna gitmişlerdir… “Nur Tv” ve “MPL Tasavvuf Kanalı” televizyon kanalları ile yayın yapmaktalar…

Küfür aşısını tasavvuf adı altında yapmaktalar… Kurdukları resmi derneklerle her il, ilçe, belde ve köylerde rahatlıkla faaliyetlerini yapmaktadırlar… Halka sinsi sinsi yaklaşan bu insanların gerçek emellerini halk bilse inanın taşlardı…

İskender Ali Mihr kim?

1933 tarihinde İznik doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamlamış,1956 yılında ise İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nda banka ve muhasebe bölümünden mezun olmuştur. Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Vakıflar Bankası, DTP (Devlet Planlama Teşkilatı) gibi birçok kamu kuruluşunda çeşitli mevkilerde görev yapmıştır. Gençlik yıllarında TİP'de(Türkiye İşçi Partisi) çalıştı.1986 yılında İslam adına çalıştığı gerekçesi ile formalite icabı dönemin cuntacılarının vesayeti ile tutuklandı.

Asıl ismi İskender Erol Evranosoğludur.“İskender Evrenesoğlu”, “İskender Ali Mihr”, “İskender el- Ekber” isimlerini kullanmaktadır. Evrenesoğlu, 1992 yılında başyazarlığını yaptığı, “Mihr” adlı bir dergi çıkarmaya başladı…1 Nisan 2000 yılında İnternet üzerinden kayıt alan 'Univercity of Allah'( Allah Üniversitesi)ni kurdu. “Kâinattaki ilk ve tek Allah üniversitesi” diye niteledikleri bu üniversitenin rektörü yalancı resul “İskender Ali Mihr’dir”…

1989 yılında Kısa adı MİHR olan Medeniyet, İrfan, Hayır, Ref Vakfını kurdu. Sonra vakfın kısa adı olan MİHR’in açılımı “Mehdi, İmam, Halife ve Resûl” şeklinde değiştirildi. MİHR Farsça’da “GÜNEŞ” demektir. MİHR ismi güya Allah tarafından yalancı mehdi resul İskender Evrenesoğlu’na verilmiştir.

2009 yılında ABD'nin Chesapake kentinde yaşayan İskender Evrenosoğlu, takipçilerinden onun yolunda ölen bir babanın kızına ve kızın annesine taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. ABD televizyonlarında "Müslüman lider cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya" olarak haber konusu oldu… Hala bu davadan yargılanmaktadır… Deli raporu bulunmaktadır.

“Yalancı Resul”, ABD’de yaşamakta ve çalışmalarını oradan sürdürmektedir.

NEYİ SAVUNUYORLAR

İskender Evrenesoğlu, “Risalet Nurları” İsminde Kutsal bir kitabın Allah tarafından kendisine verildiğini, kendisine Allah tarafından Kur’an okutulduğunu ve daha önce hiç bilmediğini, Arapça bilmediği halde Allah tarafından kendisine tefsirin öğretildiğini, İslam diye bir dinin olmadığını, asıl dinin “Haniflik” olduğunu, Allah tarafından devrin imamı olarak seçildiğini ve bu sıfatla Allah’ın huzurunda Hz. Muhammed dâhil tüm peygamberlere imam olarak namaz kıldırdığını, Peygamber dahi olsa doğan her insanın başlangıçta şeytan kulu olarak doğduklarını, İslamın beş şartına gerek olmadığını bunların birer palavradan ibaret olduğunu, cennete girmek için Allaha ulaşmayı dilemenin yeterli olduğunu, Hz. Muhammedin son resul değil son nebi olduğunu söylemektedir…

AMAÇLARI NE?

Evrenesoğlu ve tabileri; üç dini(İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik) “Hanif” dini adı altında birleştirmeye ve İslam’ı ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar… Her fırsatta usta bir şekilde İslamın temel dinamiklerine saldıran bu sahte resulün adamları, bulundukları şehirlerde hemen hemen her hafta en lüks düğün salonlarında ve kültür merkezlerinde batıl inançlarını anlatmaya çalışmaktadırlar.

Bulundukları şehirlerde tatlı dilleri ve sevgi sözcükleri ile ön plana çıkan bu güruhun, dış güçler tarafından desteklenmektedirler… Batıl davaları uğruna şehir şehir, köy köy, kahve kahve gezmekte ve Hanif dinlerini anlatmaktadırlar. Birçok il ve ilçede bilinmedikleri, tanınmadıkları için okul ve belediyelerin salonlarında konferanslarını vermektedirler.

Halka Tasavvuf ayağı ile yaklaşan bu güruhun etkinliklerinde, konferanslarında Kur’an okunur, ilahiler söylenir, sema gösterileri yapılır ve ardından ABD’den “Efendi Hazretleri” diye hitap ettikleri İskender Evrenesoğlu’nu Telekonferans ile bağlarlar. Sözlü soru sorulmasına müsaade etmezler. Gittikleri her etkinliğe mutlaka avukatları ile giderler.

İNTERNET ORTAMINDAKİ ETKİNLİKLERİ

Face ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarını etkin kullanan İskender el Ekber/el Ekfer ekibinin her bir ferdi, kendine farklı isimlerde birçok hesap açmış ve kendilerini büyük bir kitle olarak göstermeye çalışıyorlardı… Ayrıca internet üzerinden kayıt kabul eden “Chesapeake İlâhiyat Üniversitesi” isminde bir üniversite kurmuşlardı… Bu din tahrifçilerini tanımak ve takip etmek isteyenler, Google’de; “Allah’a ulaşmayı dilemek, Hidayet, Mehdi resul, Mutluluk, Ruhu Allah’a ulaştırmak, Hacet Namazı” gibi anahtar kelimeleri yazmaları yeterli gelir...

İskender Evrenesoğlu ekibi, sanal âlemi daha iyi ve etkin kullanmak için farklı isimlerde birçok site açmış ve birçok siteye de asıl kimliklerini gizleyerek birer misyoner gibi üye olmuş ve çalışmalara başlamışlardı… Örneğin ülkemizde en çok tıklanan “kuranmeali.org” ve “kurantefsiri.com” siteleri başta olmak üzere daha birçok site bu güruha aittir… “kuranmeali.org” sitesinde yer alan meallerin başında “İskender Ali Mihr”in meali bulunmaktadır.

“Yalancı Resule” Ait Sitelerden Bazıları:

mpl.com.tr, mihriturk.tr.gg , kurandakihidayet.com, Kuranmeali.org, kurantefsiri.com, tr.mihr.com mutasavvuflardernegi.com, imamiskenderalimihr.com, mehdiresul.net, hakaynasi.com, hidayetgunesi.com, siratkoprusu.com, mehdiresul.4t.com, fazilnimet.com, mehdiningemisi.com, mehdiresul.net, mehdiasiskenderalimihr.blogcu.com, forum.hidayetvakti.com, hidayetdernegi.com, herkescehennemdenkurtulabilir.com, bilgininefendisi.net, hidayetigizleyenler.com, mihr.com, islamteslimdir.azbuz.com, tasavvufdernegi.blogcu.com,

FAZIL NİMET İSMİNE DİKKAT

İskender Evrenesoğlu’nun ikinci adamı, Mardin Savur doğumlu Abdulcebbar Boran, “Fazıl Nimet” müstear ismini kullanmaya başlamış ve Van, Ağrı, Maraş, Trabzon, Sinop, Giresun, Ereğli illerinde yayın yapan birçok yerel gazetede ve internet sitesinde köşe yazıları yazarak yalancı resulün propagandasını yapmaktadır…

Fizik mühendisi olan Abdulcebbar Boran(Fazıl Nimet) MPL TV ve Halka açık programlarda hiçbir ilmi yetkinliği olmamasına rağmen kendini İlahiyatçı olarak tanıtmaktadır. “fazilnimet.net” sitesinden yayın yapmaktadır.Ayrıca onun gibi yalancı resul inancını yaymaya çalışan Ferhat Baştuğ isminde biri var. O da Abdulcebbar Boran gibi MPL TV’de yayın yapmakta ve “ferhatbastug.com” sitesinden yayın yapmaktadır.

12.04 2012 tarihi itibarı ile “Fazıl Nimet” Müstear ismi ile “Abdulcebbar Boran”; “kerkukgazetesi.com, marasmanset.com, dogukultur.com, harsitvadisi.com, gazetevan.com,akcagazete.com, kerasushaber.net, sarayduzugazetesi.com, mackahabergazetesi.com,agriliyiz.net, gundemeregli.com”gibi Yerel Gazetelerde Köşe yazarlığı yapıyor ve yalancı Resulün Propagandasını basın yayın aracılığı ile sürdürüyordu. Şimdi aynı yerlerde yazıyormu bilmiyorum.

TÜRKİYE’NİN FARKLI YERLERİNDEKİ YAPILANMALARI

“Yalancı Resul” Evrenesoğlu ekibi, Türkiye’nin farklı şehirlerine, farklı isimlerde dernekler açmışlardır… Örneğin Konya’da, “Konya Mutasavvıflar Derneği”;Mardin’de “Manevi Tekamül Derneği”, Bursa’da “Mutasavvıflar Derneği”; Kütahya’da “Osmanlı Kültürünü Yaşatma Derneği”; Aydın’da “Hidayet Derneği”; Samsun, Amasaya, Giresun ve Çorum’da, “Anadolu Mutasavvıflar Derneği”; Gaziantep’te “Gaziantep Mutasavvıflar Derneği”; Mersin’de “Mersin Mutasavvıflar Derneği” gibi birçok dernek kurarak çalışmalarını resmileştirmişlerdir… Bütün bu derneklerin birleştiği ana çatısı ise Mihr Vakfıdır.

Neredeyse her ilde Tasavvuf Derneği adı altında teşkilatlanmışlar. İl Teşkilatlarının olmadığı yerlerde komşu ilin derneği ile faaliyetlerini sürdürmekteler. Bölge bölge örgütlenen bu yalancı resul adamları her yerde asıl kimliklerini gizliyorlar, kendi aralarında “resul” dedikleri İskender için halkın yanında “Efendimiz” diyorlar.

DİYANET NEDEN SESSİZ?

Maalesef bu konuda halkımız ciddi bir tehlike ile karşı karşıyadır. Bu adamlar hakkında ne Diyanet İşleri Başkanlığının ne de Sivil Toplum Kuruluşlarının herhangi bir bilgilendirmesi ve uyarısı bulunmamaktadır. Yıllardır farklı kollardan çalışmalarını sürdüren, farklı isimler altında örgütlenip halkın dini duygularını istismar eden bu sahte resul ve tabileri hakkındaki suskunluk hayra alamet değildir.

Örneğin geçen günlerdeYalancı Resul’ün adamları Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde bir düğün salonunda konferans düzenliyorlar. Konferansın akabinde toplu tövbe merasimi yapıyorlar.(İsteyen “You Tube”den bu merasimi izleyebilir ve dile getirdiğimiz sorunun vehametine kendi gözleri ile şahit olabilir) Bu merasimde toplu tövbeye katılan bine yakın kadın ve erkek vardı.

Bunun aslında bir tevbe değil “sahte mehdi resule iman beyati” olduğunu kimse bilmiyordu. DHA muhabiri bunu haber konusu yapıyor ve toplu tövbenin hükmünü (ismi önemli değil) Mersin merkezde görev yapan bir cami imamına soruyor, imam efendi ise orada ne yapıldığını bilmeden, kimlerin o konferansı düzenlediğini bilmeden toplu tövbe dinde vardır diyebiliyordu.

Örneğin Mardin’de Manevi Tekâmül Derneği adı altında örgütlenen bu insanların başında bir ilkokul öğretmeni bulunmaktadır. Bu öğretmen sadece Mardin sorumlusu değil Doğu ve Güneydoğu Anadolu sorumluluğunu da yürütmektedir. Tasavvuf ayağı ile halka yaklaşan bu insanları her defasında protesto etmeme ve basına bu konuda bilgi vermem rağmen aynı insanlar konferanslarına devam etmekteler ve köy köy gezmekteler.

Diyanetin bu konuda sessiz kalması tehlikenin büyümesine göz yummaktan başka bir şey değildir. Abdulaziz Bayındır’a oruç ve Teravih namazı hakkındaki görüşlerinden dolayı yazılı açıklama yapan, Tv programları düzenleyen Diyanetin neden bu konuya sessiz kaldığını gerçekten merak ediyorum.

Birçok insan Kuran mealleri için maalesef bu yalancı resulün “kuranmeali.org” sitesine başvurmaktadır. Ancak Diyanet gibi yetkili bir kurum maalesef bu konularda halkı bilgilendirmemekte ve bu konulara asla eğilmemektedir. Diyanete soruyoruz: “Gündeme düşen birçok konuda yazılı veya sözlü açıklama yapan siz değerli Diyanet İşleri Başkanlığı bu konularda ne zaman sessizliğinizi bozacaksınız?

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Çok uzun metinler, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.