Memleketi kendine dert edinmek….

Memleket Gazetesi bugün 15. Yılını kutluyor.

Gazetecilik zor ama kutsal bir meslek.

Çünkü doğruları halka tebliğ etmekle mükellef.

Bu büyük bir ağırlık büyük bir sorumluluk gerektiriyor. 

Gazete  haber vermenin yanında doğru haber vermenin sorumluluğunu da taşımak zorundadır.

Doğru ve tabii ki insan onurunu incitmeden, insanlığa dair faydalı olacak bir haber politikası yürütmek durumunda.

Matbuaat tarih sahnesine çıktığı günden bu yana hem bu dengeleri gözeterek hem de uzun soluklu bir şekilde var olmak mücadelesini vermiştir.

Bu işleviyle de dünya tarihinde çok önemli bir role sahip olmuştur.

Gutenberg’in matbaayı buluşu, iletişimde bir devrime neden olmuş ve diğer gelişmeleri tetiklemiştir.

Basın tarihçisi S. H. Steinberg, matbaanın, politik, ekonomik, dinsel, sosyal, felsefi, edebi hareketleri başlatan ve toplumların değişimini, dönüşümünü ve gelişimini sağlayan bir itici güç olduğunu belirtmiştir.

Elizabeth Eisenstein ise, çağdaş toplumu oluşturan değişimlerin temel faktörlerinin en önemlilerinden birinin matbaa olduğunu, böylece kapitalist üretim tarzının ortaya çıktığını, dinde reform hareketlerinin başladığını ve basımın  insanların zihinsel değişim geçirmesine, aydınlanmasına, sanayi devrimine ve modernleşmeye doğru yönelen gelişmelerin başlangıç tarihi olduğunu belirtmiştir.

Günümüzde  artık gazeteler, dergiler, radyo, televizyon, internet sayfaları yaşantımızın  adeta bir parçası haline gelmiştir.

Bir haberin saniyeler içinde dünyanın dört bir tarafına yayılmasını bu kitle iletişim araçlarına borçluyuz.

 İşimizi, günlük yaşantımızı, planlamamızda en önemli pay kitle  iletişim araçlarındadır.

Kitle iletişim araçlarını böylesine önemli kılan şeyse bilgi vermeleri, haber iletmeleridir.

Gerçekten haber verme işlevi, basının en önemli ve temel işlevidir.

Haber verme işleviyle basın, topluma siyasal, ekonomik, toplumsal, sanatsal, bilimsel enformasyonu ister güncel olsun, isterse genel nitelikte olsun, çeşitli olgular arasında bağıntılar kurarak sunar.

Kimi  zaman uyumlu, kimi zaman eleştiri ile yüklü olarak olguların ve değerlerin toplumda yerleştirilmesini sağlar.

 Bu işleviyle bilgi verme yanında fikirlerin, değerlerin aktarımını yaparlar.

Memleket Gazetesi de 15 yıldır bu işlevi elinden geldiğince yerine getirmeye çalışan en uzun soluklu yerel gazetelerden biri olarak önemli bir görevi ifa etmektedir.

Memleket gazetesinin başından beri bu sayfalarda yer alan biri olarak şunu diyebilirim ki gazetenin yayın politikası yazarına gerçekten büyük bir özgürlük vermektedir.

Yaklaşık 14 yıldır bazı istisnalar hariç her hafta yazdığım bu sayfalarda dilimizin döndüğünce memleket meselelerini ele aldık, memlekete dair güzellikleri, hüzünleri paylaştık.

Memleket gazetesi adı gibi memleketi kendine dert edinen bir gazete oldu.

 İnşallah bundan sonra da nice 15 yıllarda varlığını hakkaniyetli, özgürlükçü ve memleket sevdasıyla sürdürür…

Bizler de ilk günkü iştahla aşkla bildiğimiz doğruları burada yazmaya söylemeye devam ederiz…

Memleket sevdalılarına selam olsun!

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar