KOBİ'lerin ihracatı desteklerle artacak

KOBİ'lerin ihracatı desteklerle artacak

KOBİ'lere bu yıl Türk Eximbank kredileri ve diğer mekanizmalarla sağlanacak desteklerle ihracatın artırılmasına katkıda bulunulacak- Türk Eximbank kanalıyla bu yıl 29,4 milyar doları kredi, 19 milyar doları sigorta olmak üzere 48,4 milyar dolarlık finansm

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - KOBİ'lere bu yıl Türk Eximbank kredileri ve diğer destek mekanizmalarıyla sağlanacak imkanlar, ihracatta yeni rekorların kapısını aralayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen yıl 27,3 milyar doları kredi, 16,9 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 44,2 milyar dolar finansman desteği sunan Türk Eximbankın, bu yıl 29,4 milyar doları kredi, 19 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 48,4 milyar dolar destek sağlaması planlanıyor.

Yıl sonuna kadar 8 yeni şube daha açılarak toplam 20 şubeye ulaşılması ve 4 yeni irtibat bürosu açılışıyla 19 irtibat bürosuyla hizmet verilmeye başlanması da bankanın amaçları arasında yer alıyor.

Kuruluşun kredi olanaklarından faydalanmak isteyen firmalar öncelikle Türk Eximbank şubeleri ya da irtibat bürolarıyla temas kuruyor.

Faaliyet yapılarına ve finansman ihtiyaçlarına uygun kredi programı belirlendikten sonra analiz çalışması için gerekli evrak listesi firmayla paylaşılıyor.

Firmaların gerekli evrakı hazırlayarak şubelere teslim etmesinden sonra analiz çalışması gerçekleştiriliyor ve oluşturulan rapor sonucunda Banka, kredilendirme koşullarına uyan firmalara limit tahsis ediyor.

Firmaların kendilerinden talep edilen teminatları iletmelerinin ardından kaynak uygunluğuna göre kredi kullandırımı gerçekleştiriliyor.

Ayrıca firmalar, finans kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalar neticesinde, ticari ve katılım bankaları ile faktoring kuruluşlarından da Bankanın sunduğu uygun faiz oranlarıyla finansman sağlayabiliyor.

- Alacak sigortası başvuruları

Türk Eximbank alacak sigortası programlarına başvurularda ise banka şubeleri ya da irtibat bürolarıyla görüşen firmalar sigorta programları, hak ve yükümlülükleri ve poliçe gerekliliklerine ilişkin kapsamlı bilgi alıyor.

Poliçe için gerekli olan evrak listesini edinen firmaların bunları şubelere teslim etmesinden sonra iki nüsha poliçe hazırlanıp taraflarca imzalanıyor.

Eş zamanlı olarak firmaya internet şubesi hesabı açılırken, sigortalı firma mevcut müşterileri için e-şubeden alıcı limiti başvurusu yapıyor. Daha sonra alıcı limitleri tahsis edilerek firmaya tebliğ ediliyor.

Firma, poliçe başlangıç tarihinden itibaren gerçekleştirdiği tüm ihracatlar hakkında aylık bazda e-şube aracılığıyla Türk Eximbank'a beyanda bulunuyor. Limit dahilindeki sevkiyatlar sigorta kapsamına alınıyor.

Alıcı firmanın, ticari ve politik nedenlerle ödeme yapmaması halinde sigortalı sevkiyatlar için e-şube üzerinden vadesi geçmiş alacak bildirimi yapılıyor. Zararın kesinleşmesi halinde limit dahilindeki zarar yüzde 90 firmaya ödeniyor.

- Turquality destekleri

İhracatçılara yönelik önemli programlardan Turquality kapsamında ihracatçı birlikleri, üretici dernekleri ve birliklerinin, kendi sektörlerinin yurt dışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderlere destek veriliyor.

Ayrıca, Türkiye'de ticari veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerle ihracatçı birliklerinin Turquality kapsamında firmalara yurt içinde ve dışında markalaşma sürecinde verdiği desteklere ilişkin harcamalar da program kapsamında destekleniyor.

Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştirdiği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerle olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği her türlü harcama Turquality kapsamında desteklenen faaliyetler arasında yer alıyor.

Turquality Programı kapsamında patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma, tanıtım harcamaları için limitsiz destek verilirken, ofis, depo, gösteri alanı, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri, pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test, franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri gibi harcamalar için 577 bin lira ile 2,9 milyon lira arasında değişen tutarlarda destek sağlanıyor. Söz konusu destekler hedef pazar başına 5 yıl süreyle uygulanıyor.

- Markalaşma için destek

Markalaşma faaliyetleri çerçevesinde de firmalara yıllık 289 bin lira ile 3,5 milyon lira arasında destek sağlanıyor.

Turquality Programı'na başvuracak markanın öncelikle Türkiye'de tescilinin yapılmış olması, yurt dışında da ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekiyor.

"Firma Ön Değerlendirme Seti"ni doldurarak, çıkan puan sayfasını kaydeden kuruluşlar daha sonra yeni kullanıcı talebinde bulunuyor.

Turquality Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru formunu dolduran ve istenen belgeleri "ekli belgeler" alanına yükleyerek başvurusunu ileten firmaların, sisteme ekledikleri tüm belgelerin orijinalini veya noter onaylı nüshalarını Türkiye İhracatçılar Meclisi Turquality Sekretaryası'na iletmeleri gerekiyor.

Ön değerlendirme çalışması sonrası, uygun bulunan firmalara marka veya Turquality Programı'na kabul edildiğine dair bildirim yapılıyor.

Bunların yanı sıra Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, iş birliği kuruluşları ve şirketler tarafından gerçekleştirilen tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açılan birimlere ilişkin giderlerle şirketlerin yurt dışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürüttükleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderler de destekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı