Genç; “Tevhid-i Tedrisat laik ve bilimsel eğitimin teminatıdır.”

Genç; “Tevhid-i Tedrisat laik ve bilimsel eğitimin teminatıdır.”

Eğitim-İş Şube Başkanı Özgür Genç 3 Mart 1924’te kabul edilen ve üç devrim yasalarından birisi olan Tevhid-i Tedrisat yasasının laik ve bilimsel eğitimin teminatı olduğunu söyledi.

Ulusal birliğin mihenk taşı Tevhid-i Tedrisat ile ülkedeki eğitim kurumları tek elde toplandığını belirten Genç, “17 Temmuz 1921’de yapılan ve ilk eğitim şurası olarak kabul edilen 1.Maarif Kongresi’nde Atatürk;  ‘Eğitim, memleketin çocuklarının birlikte ve eşit olarak kazanmak zorunda oldukları bilim ve fendir’ sözü ile Cumhuriyetin eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğine işaret etmiştir.   3 Mart 1924, TBMM’de üç devrim yasasının kabul edildiği ve devrimci cumhuriyetin hedeflerine ulaşmada önemli bir kilometre taşı olan dönüşümün tarihi olarak kayıtlara geçmiştir. Ulusal birliğin mihenk taşı Tevhid-i Tedrisat ile ülkedeki eğitim kurumları tek elde toplanmış, Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasıyla modern hukukun önü açılmış ve Halifeliğin kaldırılmasıyla da laik devlet mekanizması için en gerekli adımlardan biri atılmıştır. Ulusal egemenlik ile bağdaşmayan ve toplumsal gelişmenin önünde engel olan çağdışı kurumlar kaldırılmış, devletin ve toplumsal düzenin akla ve bilime dayalı ilkelerce düzenlenmesinin yolu açılmıştır” dedi. Ferit Hepokur-Memlemet