Mustafa Güçlü

Mustafa Güçlü

Felluce’nin çığlığına kulak verin!

Yılbaşı çılgınlığına değil, Felluce'nin çığlığına kulak verin!Garip ümmetin mazlum insanları için güzel Konyamızda faaliyet gösteren fedakar sivil toplum örgütlerimiz, hepimizin malumu olduğu üzere bir toplumu toplum yapan din, dil, tarih edebiyat, örf-adet gibi bazı temel kültürel değerler vardır. Bu değerleri kuvvetli olan toplumlar dahili ve harici etkilere karşı daha dayanıklı olurlar. Bunun neticesi olarak da büyük olmayı, huzurlu olmayı, özgür olmayı, yüksek bir hayat seviyesine sahip olmayı kısacası adam gibi yaşamayı da hak ederler. Yok eğer bu değerlere bağlılıkları zayıfsa iç ve dış tesirlerden etkilenmeleri de o derece artar ve zayıflılık oranında yozlaşma ve zillet içinde yaşamaya başlarlar. Sonunda da parçalanmaları veya yok olmaları mukadder olur.İşte Konya’da faaliyet gösteren STÖ olarak bizler de kendi temel inanç ve kültürel değerlerimizle olan bağlarımızı kuvvetlendirerek oluşturacağımız güçlü toplumlarla, ülkemizi gidemeyenlerin veya kaçamayanların ülkesi olmaktan çıkarıp, şanlı tarihinde olduğu gibi devletimizle, hükümetimizle, halkımızla, ordumuzla, inanç ve değerlerimizle barışık vaziyette yaşanılabilir bir huzur ülkesi yapmak ve diğer İslam ülkelerindeki çalışmalarla müştereken geleceğin İslam Medeniyetini inşa etmek mecburiyetindeyiz.Birbirinden kopuk ve tesiri zayıf faaliyetler yerine, “mermeri delen damlaların gücü değil devamlılığıdır”, prensibiyle özü ve gayesi bir olan S.T.Ö. olarak gerek müstakilen gerekse müştereken de olsa ama mutlaka birbirlerini tamamlayan çalışmalar yapmak zorundayız. Daha önceki hadiselerden ibret alarak çalışmalardan da istifade ederek ileriye matuf, kalıcı köklü ve de faydalı eserler meydana getirmeliyiz. Bazı meşrep ve ocaklara, cemiyet ve cemaatlere mensup olsak da, o mensubiyetin onurunu taşısak da meşrep taassubunu aşmış, doğudaki bir kardeşinin ayağına batan dikenin acısını buradan duyabilmenin şuuru ile, cemaat kardeşliğinin üzerinde bir İslam kardeşliğine inanmış insanlar olarak “Küçük de olsa amellerin hayırlısı devamlı olanıdır” şiarıyla gün bugündür, gerçek kardeşlik böyle günlerde belli olur diyerek başımız iki elimizin arasına alıp beyinlerimizi zonklatırcasına, kendimizi bir iman ve samimiyet sınavından geçirmeliyiz. İşgal edilen Irak’ın bizim de ülkemiz olduğu, Felluce’ye yağdırılan bombalarınbizim de başımıza düştüğünü, Kerkük’te ölen çocukların bizim çocuklarımız olduğunu iliklerimize kadar titreyerek idrak etmeli ve mazlum Iraklı kardeşlerimize nasıl yardımcı olabilirim diye yürekten düşünmeliyiz. Gerçi ST֒ler olarak Irak’ta işgalin başladığı ilk günden beri müstevli güçleri ve yaptıkları mezalimi basın toplantıları, demeçler, ticari mallara karşı boykot kararları, TV programları ve hatta mitinglerle kınamaya ve tel’in etmeye çalıştık. Şimdi bu konuda ise mazlum Iraklı kardeşlerimize dualarımızla birlikte maddi olarak da yardımcı olmalıyız. Her S.T.Ö müstakilen yardım yapabileceği gibi halihazırda yardım organizasyonuna başlamış olan şu kuruluşlarımıza destek verilerek daha az zahmetle daha fazla yardımın yapılabileceği de unutulmamalıdır. Bu kuruluşlarımızın adı-adresi başkanları ve telefonları şöyledir: 1-Konya-Karaman Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ömer Karahan Cep: 0533 552 15 52Adresi: Fenni Fırın Kavşağı Tansa Market üzeri 1. Kat. KaratayYardım konusu: ilaç ve tıbbi yardım.2-SADAV Başkanı: Dr. Faruk Altınok Cep: 0505 211 69 79 Adresi: Adliye Binası arkası (Tarihi ev) Yardım konusu: gıda öncelikli her türlü yardım.3-Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı: Şehabettin Kırdar Cep: 0537 741 18 98 Adresi: Necip Fazıl Mah. Günalan Sok. Burkan Sit. B-2/4 Meram Yardım konusu: Her türlü yardım 4-A-Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konya ŞubesiB-Türkmeneli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı: Dr. Aydın Beyatlı Cep: 0532 233 92 68 Adresi: Aziziye Cad. Konak İşhanı 13/307 Karatay Yardım konusu: Her türlü yardım Irak halkına yapılabilecek yardımlar ise genelde şunlardır:1-Sağlık yardımı: İlaçlar, tıbbi malzemeler, cerrahi aletler, hastane malzemeleri vb.2-Gıda yardımı: Bozulmayacak temel gıda malzemeleri, Yardım edeceklerin adı, adresi telefonu ve yardım edeceği malzemenin cinsi ve miktarı belirtilerek, malzeme yardım edenin adresinde duracak, sevkiyat yapılacağı zaman kamyon dolaşarak toplanacaktır.3-Eğitim yardımı: Arapça, Türkçe, kitaplar, dergiler; dini, milli, ilmi, ve belgesel içerikli cd, video ve teyp kasetleri, teyp, bilgisayar ve benzeri.4-Ticari ilişkiler: İşadamları, Ticaret Odaları aracılığı ile karşılıklı güvenilir referanslarla ticari bağlantı kurabilirler. Dr. Aydın Bayatlı ve Şehabettin Kırdar’ın referansları vb. 5-Kurban yardımı: Bir küçükbaş hayvan (koyun) bedeli olarak dolar veya karşılığı YTL, şahısların isimleri yazılarak listesi yapılmalıdır. 6-Zekat yardımı: Verenin isteğine göre fakirlere, kimsesizlere, şehit ailelerine ve benzeri verilmek üzere.7-Nakit yardımı: Yardımı yapanın istediği yerlere verilmek üzere.8-Kültürel geziler: Irak’tan Türkiye’de organize edilen geziye katılacak olanlar Habur Sınır Kapısı’ndan alınacaklar, Şanlıurfa, Konya, Çanakkale vb. tarihi mekanlar gezdirilerek konaklama ve yemekleri karşılanıp uğurlanacaklar. Geziler, katılanlara bilgi verecek, hoşça vakit geçirecek rehber eşliğinde olmalı. 9-Eğitim veya mesleki kurslar verilebilir. Kurs verecek olan kuruluşlarımız, hangi mesleki sahada kaç gün, hangi yaş ve cinste ve de kaç kişiye yardımcı olabileceklerini belirtecekler. 10- “Irak’ta bir ailem var” diyerek bir ailenin geçimine aylık belli miktarlarda düzenli aralıklarla katkıda bulunabilirsiniz.11- “Bir çocuğum da Irak’ta var” projesine katılabilirsiniz. (Şu ana kadar 116 çocuk ayda 50 dolar ile bu projeden faydalanmaktadır.) 12- Irak’ta (Kerkük’te) bir sağlık ocağı açılması ve ihtiyaçlarının karşılanması 13- Bunların dışında başka türlü bir yardım da siz ilave edebilirsiniz. İslam kardeşliğimiz için göstereceğinizden dolayı şimdiden teşekkür ederim.


Önceki ve Sonraki Yazılar