2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: (3)- "Ülke olarak sahip olduğumuz büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz, hazırlıklarımız tamam"- "Veri analitiği ve veri okur-yazarlığı eğitimleri alanında seferberlik başlat

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sahip olduğu büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kurma çalışmalarının devam ettiğini ve bu kapsamdaki hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Varank, MKEK Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda, stratejinin 3. bileşeninin girişimcilik alanındaki politikalar olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda girişimcilik ekosistemini daha etkin bir yapıya kavuşturacaklarını ifade eden Varank, anılan ekosistemde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesini kurma çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Varank, bu platformda girişimlere ilişkin bilgilerin yanında yatırımcıların tanıtılacağını ve girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilerin yer alacağını belirterek, girişimcilik fikirlerinin olgunlaşması için okullarda, iş yerlerinde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) açık inovasyon yaklaşımının öğretilmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istedikleri anlatan Varank, yurt dışından gelen girişimciler için 'hoş geldin paketi' ve 'girişimci vizesi' gibi uygulamalara ilişkin ilgili bakanlıklarla çalışma yapacaklarını ifade etti.

Bakan Varank, girişimlerin başlangıç aşamasından ölçeklenme aşamasına geçişlerini takip edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Özellikle, küreselleşme iddiası olan derin teknoloji tabanlı girişimleri pozitif olarak ayrıştıracağız. Ekosistemin geneli için finansman kaynakları da özel bir önem taşıyor. Bu maksatla melek yatırımcı sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız. Girişim sermayesi fonlarının hacmi ve kullanımını artıracak tedbirler alacağız. Teknoloji tedarikçileri ve girişimcilerini daha da güçlendireceğiz. Bunun için teknoloji tedarikçileriyle alıcılarını bir araya getiren çift taraflı bir destek programı uygulamayı planlıyoruz."

Tedarikçileri, Sanayi İşbirliği Programı ve kamu alım garantisi kapsamında destekleyeceklerini dile getiren Varank, teknoloji bazında tedarikçi envanterini çıkaracaklarını bildirdi.

- İnsan kaynağına "dijital rozet" uygulaması

Varank, stratejinin 4. bileşeninin beşeri sermayenin dönüşümü olduğunu belirterek, "Mevcut yetenek havuzunun dönüşümü için veri analitiği ve veri okur-yazarlığı eğitimleri alanında seferberlik başlatıyoruz. Dijital teknoloji uzmanı ve dijital teknoloji yöneticisi gibi yetkinlikleri gösteren 'dijital rozet' uygulamasına geçiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ihtiyaç duyulan teknolojik eğitim müfredatını ve altyapı ihtiyacını belirleyeceklerini anlatan Varank, yazılım teknolojileri ve endüstriyel tasarımın müfredata eklenmesini son derece önemli bulduklarını söyledi.

Meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencilerini sanayi ve teknoloji alanlarında kariyer yapmaya özendirecek modeller oluşturacaklarını ifade eden Varank, bu okullardan mezun olanların, kendi alanlarında çalışmalarını desteklemek için teşvik ve vergi indirimleri gibi mekanizmalar geliştireceklerini bildirdi.

Varank, kuracakları 100 DENEYAP teknoloji atölyesinde 5 yılda yaklaşık 50 bin özel yetenekli öğrencinin teknoloji eğitimi alacağını belirterek, "Bu yıl ilk defa Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nı uygulamaya başladık ve beklentimizin çok ötesinde bir taleple karşılaştık. Yurt içinde çalışan ya da kamu imkanlarıyla yurt dışına gönderilen araştırmacıların odak teknoloji alanlarında yetkinliğini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Uluslararası araştırma merkezleri ile iş birlikleri yapmak istediklerini bildiren Varank, yurt dışındaki üstün başarılı yabancı uyruklu akademisyenlerin Türkiye'ye transferini teşvik edecek programlar geliştireceklerini söyledi.

- Yapay Zeka Enstitüsü kurulacak

Varank, Açık Kaynak Platformu'nun kurulması ve yazılım kapasitesinin artırılmasına ilişkin ise "Platformla, yazılım maliyetlerini azaltmayı, yazılımcı sayımızı artırmayı ve açık kaynak alanında çalışan girişim sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

İlk olarak kamu kesiminin mevcut ve yeni alımlarında, açık kaynak yazılımlara geçişi için yol haritası belirleyeceklerini anlatan Varank, açık kaynak yazılım ekosisteminin kamu ve özel sektör tarafından desteklenmesini sağlayacaklarını bildirdi. Varank, bu amaçla, hızla hayata geçirilebilir, yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modelinin hazırlanacağını ifade etti.

Bakan Varank, yazılımcı olmayı itibarlı bir kariyer haline getirmek istediklerine dikkati çekerek, bunun için bir seferberlik başlatılacağını ve genç yeteneklere yeni imkanlar sunulacağını dile getirdi.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin son bileşenini "Altyapı Hazırlığı" olarak belirlediklerini belirten Varank, güçlü bir altyapının temin edilmesinin, reformları gerçekleştirme hızı ve verimliliği açısından önemine işaret etti.

Varank, veri iletişimi ve açık veri reformunda somut adımların olacağını bildirerek, "Türkiye genelinde, veri iletişim hızı ve güvenilir veri iletişim altyapısı için gerekli destekleri sağlayacağız. Bu alanda ürün geliştiren yerli teknoloji tedarikçilerini teşvik edip, kamu alım desteği imkanı sunucağız." diye konuştu.

Veri haberleşmesi konusunda uluslararası standartların geliştirilmesine katkıda bulunacaklarını söyleyen Varank, açık veri reformunun hızla hayata geçirileceğini vurguladı.

Varank, Türkiye'nin sahip olduğu büyük verinin, ekonomik değere dönüşmesini önemsediklerini belirterek, bunun için Yapay Zeka Enstitüsü kurma çalışmalarının devam ettiğini ve hazırlıklarının tamamlandığını dile getirdi.

Bakan Varank, bu kurumun yapay zeka alanında Ar-Ge çalışmaları yürüteceğini ve ülke ölçeğinde yüksek katma değerli projeleri hayata geçireceğini bildirdi.

Türkiye'de kalması gerekli ve stratejik olan verinin tanımını, güvenlik seviyesini, depolama ve iletişim standartlarını belirleyeceklerini aktaran Varank, bu amaçla veri güvenliği çerçeve mevzuatını tamamlayacaklarını ifade etti.

Varank, sanayinin dijital dönüşümü için gerekli yazılımları ve altyapıları bulut teknolojilerine uyumlu olarak geliştirceklerini belirterek, "Günümüzde sadece iş verileri değil, biyolojik yapımıza ilişkin veriler de siber saldırı riski altında bulunuyor. Dolayısıyla siber güvenlik konusunun üzerinde de dikkatle durduk." dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncelikli projelerindeki siber güvenlik risklerini belirleyip, gerekli önlemleri alacaklarını ifade eden Varank, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve TGB'lerde kullanılanlar başta olmak üzere, yazılımların sızma testleri için yerli teknoloji tedarikçilerini geliştirip sertifikasyonlarını destekleyeceklerini söyledi.

Varank, siber saldırıların etkisinin yüksek olabileceği sektörlerde, siber güvenlik yerli altyapıları kurulmasının planlamasını ilgili kurumlarla yaparak mevzuat ve ek finansman desteği sağlayacaklarını kaydetti.

- Ulusal blokzincir altyapısı geliştirilecek

Bakan Varank, ulusal blokzincir altyapısını geliştireceklerini ve blokzincir tabanlı ağ oluşturulması çalışmalarını teşvik edeceklerini belirterek, kamu uygulamalarından blokzincir altyapısına taşınabilir olanların tespit edilip Açık Kaynak Platformu bünyesinde projelendirileceğini bildirdi.

Varank, yeni iş modellerinin blokzincir altyapısındaki pilot uygulamaları için test ortamı ve katılımcı kümesi oluşturacaklarını dile getirdi.

Enerji ve lojistik alanlarında da reformlar gerçekleştirileceğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Sanayide enerji verimliliğini sağlayacak teknolojik yetkinliği artıracağız. Yeni nesil teknolojik ürünlerin enerji sektöründe oluşturacağı dönüşüm ihtiyaçları için ilgili paydaşlarla çalışacağız. Öncelikli sektörlerin yoğunlaştığı OSB'lere, enerjinin güvenli tedariği için iletim yatırımları yapılacak, çeşitli destek mekanizmalarıyla enerjiye erişimi kolaylaştıracağız. Başta OSB ve endüstri bölgeleri olmak üzere sanayimizin lojistik ihtiyaçlarını belirleyip hızlı ve düşük maliyetli ulaşımı sağlayacağız."

- "Milli Teknoloji Hamlesi, bilim ve teknolojide tekelleşmeye itirazdır"

Türkiye ekonomisinin sanayi ve teknolojinin öncü rol oynayacağı yeni bir döneme girdiğine işaret eden Varank, önümüzdeki 4 yılın seçimsiz dönem olduğuna ve hedefleri gerçekleştirmede eşi bulunmaz bir fırsat sunduğuna dikkati çekti.

Güçlü sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosistemi sayesinde son yıllarda Türkiye'de bir başarı hikayesi yazıldığını vurgulayan Varank, bu hikayenin Türkiye'nin atlattığı nice badireye, maruz kaldığı ekonomik, siyasi baskılara ve terör saldırılarına rağmen yazıldığını dile getirdi.

Varank, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir aktör haline geldiğini ifade ederek, "Bu başarılarla yetinmeyeceğiz. Vakit, Türkiye'yi bir üst lige çıkarma, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokma vakti." dedi.

Bakan Varank, 4. Sanayi Devrimi'nin getireceği teknolojilerin, gelecek 5 yılda küresel ekonomiye 4 trilyon dolara yakın katkı sağlamasının beklendiğini, bunun sisteme Türkiye büyüklüğünde 5 yeni ülkenin eklenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kağıt israfını önlemek adına konuklara dağıtılan yaka kartlarındaki karekodlar okutularak Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesi'ne ulaşılabileceğini ifade etti.

Varank, daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile MKEK Sanayi ve Teknoloji Müzesi'ni gezdi.

(Bitti)

Kaynak:Haber Kaynağı