Prof. Dr. Ali Alaş

Prof. Dr. Ali Alaş

Yeni Bir Alternatif Sitemiz ve Youtube Kanalımız Kuruldu

Sevgili okuyucular, iki asra yaklaşan zamandan beri pozitivist ve materyalist felsefenin etkisi altındaki eğitim sistemimizin çarkları ve dişlileri arasında fikir ve ruh dünyaları öğütülmeye çalışılan neslimiz ve bilhassa gençlerimiz, bu saldırılar altında ateist ve deist akımlara kapılabilmektedirler.

Elbette ki menfi saldırılardan hem kendimizi hem de gençlerimizi muhafaza etmek, menfi saldırılarla onların kirlenen ruhlarını arındırmak için çaba sarf edip, gecesini gündüzünü katarak çalışan çok sayıda mütefekkir, bilim adamları ve araştırmacılar da vardır.

Bu bağlamda milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş, himmetini milletine adamış, alanında uzman ve temayüz etmiş bir grup mütefekkir, bilim adamı, kısa bir süre önce milletimize ve bilhassa körpe dimağlara kurulan bu tuzakları bertaraf etmek üzere "Bilimler Işığında Yaratılış" sitesini ve "YouTube” kanalını kurmuşlardır.

Söz konusu bu site ve kanal halkımızın ve bilhassa gençlerimizin teveccühünü kazanmıştır. Bu siteye ve YouTube kanalına aşağıda linklerini verdiğim linklerden ulaşabilirsiniz.

Bilimler Işığında Yaratılış Sitesine ulaşım linki: https://bilimlerisigindayaratilis.org/
YouTube kanalı erişim linki: https://www.youtube.com/channel/UCVKy-2mxWtFVAg3KemRXISw

Bu sitede ve “YouTube” kanalında bilimsel konular tevhid dili ile anlatılmakta, aklımıza takılan sorulara mukni deliller ile cevaplar verilmektedir.

Geçtiğimiz gün vefat edip, rahmeti Rahman’a kavuşan büyük mütefekkir Sezai KARAKOÇ üstadımızın da dediği gibi: Her çağda şartlar ne kadar ağır ve umutsuz olursa olsun, inananlar için muhakkak bir Nuh'un gemisi vardır.

Bu vesileyle fikir ve gönül dünyamızı aydınlatan Sezai Karakoç’a Allah'tan rahmet diliyorum. En kalbi dileklerimle selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Önceki ve Sonraki Yazılar