Vergi, resim ve harç istisnası hakkında tebliğ

Vergi, resim ve harç istisnası hakkında tebliğ

Savunma sanayii, güvenlik veya istihbarat alanlarında düzenlenen vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde garanti süresi, proje süresine dahil olacak

ANKARA (AA) - Savunma sanayii, güvenlik veya istihbarat alanlarında düzenlenen vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde garanti süresi, proje süresine dahil edilecek.

Ticaret Bakanlığının "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin süreleri belirlenirken, "savunma sanayii, güvenlik veya istihbarat" alanlarında düzenlenen belgelerde garanti süresi proje süresine dahil olacak.

Ticaret Bakanlığınca iptal edilen vergi, resim ve harç istisnası belgesi, belge sahibinin adresine yapılan bildirimi müteakip 3 ay içinde Bakanlığa başvurması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ve müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla geri alınabilecek.

Kaynak:Haber Kaynağı