Uzmanından Zorunlu Arabuluculuk Yasası değerlendirmesi

Uzmanından Zorunlu Arabuluculuk Yasası değerlendirmesi

Av. Arb. Ömer Faruk Seleş, Tüketici Uyumsuzluklarında Zorunlu Arabuluculuk Yasası hakkında değerlendirmelerde bulundu

Ahi Arabuluculuk A.Ş./Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Arb. Ömer Faruk Seleş, Tüketici Uyumsuzluklarında Zorunlu Arabuluculuk Yasası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Av. Arb. Ömer Faruk Seleş, "Ülkemizde 2013 yılında arabuluculuk müessesi getirilmiş, zamanla iş hukuku ve ticari davalarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 2.maddesinde de belirtildiği gibi arabuluculuk tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanmaktadır.

HMK değişikliği ve Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk düzenlemesi içeren Yargı paketi olarak adlandırılan 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Dava Şartı Kapsamına alınmıştır" dedi.

Ahi Arabuluculuk Merkezi/A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Av. Arb. Ömer Faruk Seleş, yaptığı açıklamada; "Temel olarak uzun süren yargılamalardan tüketiciyi korumak amacıyla getirilen düzenleme ile Tüketici Hakem Heyeti güncel parasal sınırı olan 10 bin 390 lira üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında veya konusu para ile belirlenemeyen diğer tüketici uyuşmazlıklarında taraflar tüketici mahkemesinde dava açmadan önce dostane çözüm yolu olan arabulucuya başvurması zorunlu hale gelmiştir.

Yapılan düzenleme ile parasal sınır olarak hakem heyeti görevinde kalan uyuşmazlıklar, hakem heyeti kararlarına itirazlar, ihtiyati tedbir, üretimin durdurulması, satışın durdurulması, malın toplatılması talepli başvurular, tüketici işlemi mahiyetinde olmakla birlikte taşınmazın aynından kaynaklı uyuşmazlıklar dava şartı uygulamasının kapsamı dışında bırakılmıştır.

Tüketiciyi korumak ve arabuluculuğa teşvik etmek için yapılan düzenleme ile olarak ilk oturuma mazeret bildirmeksizin katılmayan tüketicinin aleyhine yargılama gideri ve arabuluculuk ücretine hükmedilemeyeceği gibi anlaşma/anlaşmama hallerinin tamamında tüketicinin ödemesi gereken tutarın tamamının Bakanlık tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir"  ifadelerini kullandı.

Ahi Arabuluculuk Merkezi/A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Av. Arb. Ömer Faruk Seleş, "Arabuluculuk müessesi anlaşılan konularda yargı yoluna gidilememesi, anlaşma belgelerinin ilam niteliğinde belgeye haiz olması, icra edilebilirlik şerhi alınması, maktu damga vergisine tabi olması, husumeti bitirmesi, daha az masrafla ve sürede tamamlanması gibi birçok avantajı vatandaşlarımıza sunmaktadır. Bu sebeple yargı strateji belgesi ve Adalet Bakanlığı’nca arabuluculuk müessesi teşvik edilmekte, en son yapılan düzenleme ve birçok teşvik ile tüketicinin korunması, uzun süren yargılamaların önüne geçilmesi ve yargı yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler