Osman Bin Affan Zün-Nureyn Üçüncü halifemiz

Osman Bin Affan Zün-Nureyn

Üçüncü halifemiz

Osman (ra) 580 yılında Taif’de doğdu. Kureyş’in zengin Ümeyye oğulları ailesindendir. Babasının adı Affan’dır. Peygamberimiz (sav)’den 9 yaş küçüktür.

Osman ra, müslüman oluş sırasına göre 4’cü müslüman ve Ebu Bekir ra’ın daveti ile ilk müslüman olan kişidir.

Osman (ra)’ın feraset sahibi bir teyzesi vardı, kendisine “Sen bir peygamber kızıyla evleneceksin, ona vahiy gelmeye başladı” dediğinde boş konuşmayan teyzesinin anlattıklarını arkadaşı olan Ebu Bekir(ra)’e anlattı. Ebubekir (ra) “Teyzen doğru söylemiş, Yâ Osman, sen akıllı adamsın, ben kendisinin peygamber olduğuna inandım, îmân ettim. Gel seni de huzûruna götüreyim, sen de îmân et” deyip beraberce Resûlullah(sav)’ın huzûruna vardılar.

 

Allah Resulu (sav) Osman’a;

 

Yâ Osman, Hak teâlâ seni Cennete misâfirliğe davet eder. Sen de bu daveti kabûl et! Ben bütün insanlara hidâyet rehberi olarak gönderildim.

 

Muhammed(sav)’in yaptığı bu davet üzerine, büyük bir şevkle kelime-i şehâdet getirip, Müslüman olmuştur.

 

Peygamber (sav) gelen vahiy üzerine kızı Rukiye’yi ra annemizi Osman(ra)’a nikâhladı. Rukiyye ra, Bedir savaşından sonra vefât edince (Peygamberimiz (sav) kızının cenazesine yetişememiştir),

 

Peygamberimiz(sav) diğer kızı Ümmü Gülsüm’ü ra de Osman(ra)’a nikâhladı. Bu bakımdan ona, Peygamberimiz(sav)’in iki kızıyla evlenme nimetine kavuşmuş olduğu için, iki nûr sahibi manâsına “Zinnûreyn” denilmiştir.

 

Osman ra habeşistana ilk hicret edenlerin başkanıydı, Rukiye ra annemizle bereber hicret ettiler:

 

Risaletin 5. Yılında ilk habeşistan hicreti yapıldı. Hicrette başkan Osman ra idi. 11 erkek, 4 kadın idiler.

 

   Efendimiz sas ( Lut as dan sonra hanımı ile beraber ilk hicret eden Osman bin Affan dır. ) buyurdular. Ozaman  Osman ra Rukiyye annemiz ile evli idi.

 

    (İslam Tarihi. Mahmud Esad Seydişehri.)

 

Osman ra hudeybiye günü Rasulüllah sas’in onun adına kendi kendine beyat ettiği sahabedir,

 

Aynı gün, sulh için Rasulüllah sas kureyşe gönderdiği ilk elçisidir.

 

 Osman ra cennetle müjdelen on sahabeden biridir,

 

Efendimiz sas’in neciblerindendir,

 

Müslümanlara ilk su hayratı yaptıran Ruma kuyusunu satın alarak ümmete bağışlayan sahabedir.

 

644 yılında halife olan Osman (ra) 12 yıl gibi uzun bir zaman halifelik yaptı. Dört Büyük Halife’den en uzun süre halifelik yapan Osman(ra)’dır.

 

Halifelik döneminde İslam devleti genişlemiş, Horasan, Hindistan, Mâverâünnehir, Kafkasya, Kıbrıs adası ve Kuzey Afrika’nın birçok yerleri onun zamanında feth edilmiştir.

 

Deniz donanma kurmuş, ekonomik reformlar gerçekleştirmiştir.

 

İlk islam parasını basmış,

 

Bütün masraflarını karşılayarak Kabe ve Mescidi Nebeviyi genişletmiştir.

 

Ebubekir(ra) zamanında toplatılıp kitap haline geirilen Kur-an’ı Kerim Mushaflarını çoğaltıp önemli merkezlere göndermiştir.

 

Kuranı Kerimi çoğaltmak için sectiği komisyon şu sahabelerden oluşuyor:” Zeyd bin Sâbit ra, İbniz-Zübeyr ra, Abdullah ibni Amr ibnil-Âs ra, İbni Abbas ra ve Abdurrahman binil-Hâris ra.

 

Yolda yürürken bir kadına bakan bir adam Osman ra’ın yanına girince,

 

...Osman (r.a) "biriniz içeri giriyor ve iki gözünde zina eseri gözüküyor" der.

 Bunun üzerine adam "Rasûlullah sas’dan sonra bir vahiy mi geliyor yoksa" diye sorar.

 Osman ra "hayır, ancak mü'minin feraseti vardır" der

 (Nebhânî, Huccetu'l-lahi 'ale'l-Alemîn, s. 862).

 

Osman ra, Tebük Gazvesi’nde 1000 ( 4800 gr altın) dinar para, 50 at ve 100 adet deve yardı­mında bulundu. Peygamberimiz onun bu cömertliği karşısında:

 

 

 

“Bundan sonra yapacağı hataların hiçbirisi Osman’a zarar vermez.” buyurarak onu müjdele­di.

 

Tirmizî, Menâkıb: 19

 

Hayâtü’s-Sahâbe, 2: 97.

 

Osman ra, bir defasında Re­sû­lul­lah’ın evinde yiyecek kalmadığını haber almıştı. Derhâl semiz bir koyun, bir miktar un ve yağ alarak  Âişe ra’nın kal­dığı eve götürdü ve şöyle dedi:

 

“Ey müminlerin annesi! Re­sû­lul­lah sas’ın bunu diğer hanımları arasında pay­laştıra­ca­ğı­nı sanıyorum. Asla yapmasın. Çünkü ben onlara da bunların aynı­sını göndereceğim.”

 

Peygamberimiz (sas) eve gelip durumu öğrenince:

 

“Yâ Rabbi! Osman’ın geçmiş, gelecek, açık ve gizli bütün günahlarını bağışla!” diye dua etti.

 

Ali ra, Fatıma ra’yla evleneceği zaman, düğün masrafı yapmak için zır­hını satılı­ğa çıkartmıştı. Pazarda Osman ra’la karşılaştı. Hemen müjdeyi verdi. Sonra da me­hir parası için zırhını satmak istediğini söyledi. Osman (r.a.) 480 dirheme zırhı satın aldı, parasını ödedi. Sonra Ali ra’ye döndü ve şöyle dedi:

 

“Yâ Ali, Allah yolunda hizmet etmen için bu zırhı sana düğün hediyesi olarak veriyorum. Bu zırh ancak senin gibi bir İslam kahramanına layıktır.”

 

Osman ra, mescidi Nebevyi Rasulüllah sas den sonra ikinci genişleten ve mescide ilk tavan yapan kişidir,

 

Osman ra, minberin merdiven sayısını yediye çıkaran ilkkişidir,

 

Osman ra, cuma günü iç ezan uygulamasını başlatan ilk kişidir.

 

Kıbrıs Osman ra zamanında fethedildi, Efendimiz sas’in halalarında Ervâ kıbrısa ilk çıkanlardan ve binitten düşüp şehit olarak kıbrısta ilk defnolunlardan dır.

 

Şavaşa katılmadan bir şehit sevabıyla müjdelenen ilk kişi,

 

Re­sû­lul­lah sas, Bedir’den döndükten sonra Osman ra’a bir müjde daha verdi:

 

“Sen Bedir’e katılmadığın hâlde bir şehit ecri aldın.” dedi.

 

Osman ra, Rasulüllah sas kendi yerine ilk tayin ettiği validir. İlk ğazve bedire giderken bu gerçekleşti.

 

Osman ra, Rasulüllah sas in ilk diplomatıdır. Hudeybiyede, kureyşe gönderilen diplomattır.

 

Osman ra, Re­sû­lul­lah sas’den 146 hadis rivayet etmiştir. Bunlardan Ahmed bin Hanbel’in “Müsned”inde yer alanlarından bazıları şunlardır:

 

“Kabir, ahiret yurtlarının ilkidir. Bir kimse eğer orada kurtuluşa ererse ondan sonrası daha kolaylaşır. Eğer orada kurtuluşa eremezse, ondan sonrası daha da zorlaşır.”

 

“Bir Müslüman, yolculuk veya başka bir maksatla evden çıkar ve ‘Allah’a iman ettim. Allah’a dayandım. Allah’a tevekkül ettim. Allah’ın güç ve kuvveti dışında hiçbir güç ve kudret yoktur.’ diye dua ederse, evden bu şekilde ayrılışı iyiliklere kavuşmasına vesile olduğu gibi, kötülüklerden de uzaklaşmasına se­bep olur.”

 

“Lâilâhe illallah gerçeğini bilerek ve ona inanarak ölen kimse cennete gi­der.”

 

“Yatsı ile sabah namazını cemaatle kılan kimse, bütün geceyi ibadetle geçir­miş olur.”

 

“Kim güzel bir şekilde abdest alır, mescide girer ve namazını kılarsa, diğer namaz vaktine kadar arada geçen günahlarını Allah affeder.”

 

Osman ra hicri 35 senesinin 12 ayı zilhiccenin 29 da şehit edili.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Çok uzun metinler, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.