Meslek lisesi mezunlarının istihdamı genel liselerden yüksek

Meslek lisesi mezunlarının istihdamı genel liselerden yüksek

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezinin hazırladığı "Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış Odak Analiz" raporu yayımlandı- Rapordan: - "Lise dengi meslek okul mezunlarının istihdam oranları genel lise mezunlarına göre yüksek. İş piyasasında, lise dengi

ANKARA (AA) - Türkiye'de lise dengi meslek okul mezunlarının istihdam oranlarının genel lise mezunlarına göre daha yüksek olduğu bildirildi.

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan "Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış Odak Analiz" raporu, Memur Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, 2023 eğitim vizyonuyla yenilenen milli eğitim politikasıyla uyumlu olacak şekilde, mesleki eğitimin kalitesini artırmak, eğitim ve istihdam, üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimle ilgili durumun dünyadaki eğilimlerden farkı bulunmadığını ancak Türkiye'de sistematik müdahalelerin söz konusu olduğunu dile getiren Numanoğlu, "Örneğin yükseköğretime geçişte katsayı uygulaması gibi tarihsel müdahaleler doğal akışı büsbütün travmalı hale sokmuş, bu müdahalenin sancıları uzun yıllar yaşanmış ve iyileştirici müdahalelerle bugüne gelmiştir." diye konuştu.

Numanoğlu, mesleki ve teknik eğitimin dönüşüm sürecinde uygulanması gereken eylem, proje ve eğitim politikalarının devletin ilgili kurumları, sektörler, sendikalar, üniversiteler, STK'ler, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerle planlanması ve uygulanmasının gerekliliğine dikkati çekti.

- Güncel politika uygulamaları

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da analizin temel amacının mesleki ve teknik eğitimdeki güncel politika ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek, mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik tartışmalara katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi.

Geçmişten bugüne eğitim politikalarındaki sorunlara değinen Yalçın, özellikle 28 Şubat sürecinde meslek liselerine getirilen katsayı engeli sürecini anımsattı.

Yalçın, milli eğitim sistemine ideolojik nedenlerle yapılan müdahalelerin, eğitimde, özellikle de mesleki ve teknik eğitim sisteminde telafisi olmayan sorunlara yol açtığını ifade etti.

Çözüm odaklı uygulanması gereken eylem ve projelerin ilgili kurum ve kişilerle planlanması ve yürütülmesi gerektiğine işaret eden Yalçın, "Bu, hem mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek hem dijitalleşen sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağının yetişmesini hem de mesleki ve teknik eğitimin daha başarılı öğrenciler tarafından da tercih edilmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Programın sonunda Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Numanoğlu'na raporu sundu.

- Rapor

Raporda öne çıkan verilere göre, mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayısı 1 milyon 793 bin, bunun ortaöğretim içerisindeki payı ise yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.

Mesleki ve teknik ortaöğretimde öğretmen başına İstanbul'da 15 öğrenci düşerken bu sayı Doğu Karadeniz’de 9 oldu. Okul başına en fazla öğrencinin 769 ile İstanbul olduğu belirlendi. Doğu Karadeniz'de ise okul başına düşen öğrenci sayısı en düşük kaldı.

Raporda, Türkiye'de mesleki programlardan mezun olanların içinde kızların oranı yüzde 50 olarak ifade edilirken, mesleki ve teknik ortaöğretimde kız öğrenci oranın yüzde 39,5 olduğu kaydedildi. Mesleki programların mühendislik, imalat ve inşaat öğretim alanlarından mezun olanların oranı ise yüzde 29 oldu.

"Lise dengi meslek okul mezunlarının istihdam oranları genel lise mezunlarına göre yüksek" tespitinin yer aldığı raporda, "İş piyasasında lise dengi meslek okul mezunlarının genel lise mezunu olanlara göre daha avantajlı." olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca din öğretimi kapsamındaki öğrencilerin 2015-2016 öğretim yılına kadar sürekli arttığı, sonrasında ise kademeli olarak azaldığının görüldüğü belirtildi.

Kaynak:Haber Kaynağı