Kadına yönelik şiddet eğitimle önlenecek

Kadına yönelik şiddet eğitimle önlenecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı önlemek için özellikle erken yaşlardan başlayarak, örgün ve yaygın eğitim yoluyla toplumsal bilinç düzeyini yükseltmeyi hedefliyor- Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında y

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı önlemek için yeni uygulamaları hayata geçirecek. Bu kapsamda özellikle çocuklara verilecek eğitimle, bu konudaki toplumsal bilinç düzeyi yükseltilecek.

Hükümetin 2017 programına göre; ailenin bütünlüğünün korunması, bilinçlendirilmesi ve desteklenmesine yönelik Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla Aile Eğitim Programı'nın (AEP) ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın ulaştığı kişi sayısı artırılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla oluşturulan Evlilik Öncesi Eğitim Programları kapsamında 100 bin kişiye hizmet verilecek.

Ailelerin kuşaklar arası çatışmanın yarattığı sorunlarla baş edebilmesine yönelik AEP kapsamında Kuşaklar Arası İletişim Eğitim Modülü geliştirilecek. Kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların azaltılmasına yönelik eğitim modülü hazırlanmış olup, aile eğitimlerinin verilmesine devam edilecek.

Sokakta yaşayan, çalışan, çalıştırılan, risk altında olduğu tespit edilen çocuklar ile koruma altında olup madde bağımlılığı tedavisi tamamlanan çocuklar ve ailelerine psikolojik, sosyal destek programları uygulanacak.

- Evlilik öncesi eğitimler artacak

Boşanmaların azaltılması amacıyla aile danışmanlığı ve uzlaştırma mekanizmaları geliştirilecek. Tek ebeveynli ailelerin karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik izleme ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, evlilik öncesi eğitim, aile danışmanlığı ve aile eğitimi hizmet standartları oluşturulacak.

Aile Eğitim Programları kapsamında oluşturulan Evilik Öncesi Eğitim Programı çerçevesinde ailelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Evlilik yaşantısına bilinçli bireyler olarak girilmesini sağlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim Programı özellikle belediyeler aracılığıyla ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Aile mahkemeleri ve barolarla yakın işbirliği yapılarak, boşanmaların azaltılması amacıyla boşanma süreci yaşayan çiftlere yönelik Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmeti sunulacak.

Aile Danışmanlığı temel eğitimi alan kişi sayısı 280'den 450'ye ve Boşanma Süreci Danışmanlığı temel eğitimi alan kişi sayısı 150'den 250'ye çıkarılacak.

Eğitimlerde ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni eğitim materyalleri hazırlanacak.

- Aile içi iletişim eğitim programları yaygınlaştırılacak

Görsel, işitsel ve sosyal medyanın ve internetin aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler alınacak, aile içi iletişim ve etkileşim konularında eğitim programları yaygınlaştırılacak.

Aile Eğitim Programı kapsamındaki bilgilerin görsel, işitsel ve sosyal medya kanalları üzerinden düzenli olarak paylaşılarak geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacak.

Ekonomik yoksunluk içinde olan ailelerin çocuklarından özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden yararlananların sayısı artırılacak. Bu kapsamda, gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince, ücretsiz bakım hizmetinin tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik kamu kuruluşları ve mahalli idarelerle işbirliği içinde yapılan çalışmalara devam edilecek.

- Kadına şiddetin önlenmesi için çalışmalar

Kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi amacıyla özellikle erken çocukluktan başlayarak örgün ve yaygın eğitim yoluyla toplumsal bilinç düzeyi yükseltilecek.

Kadına yönelik şiddetin azaltılması için toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesi, kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin artırılması doğrultusunda çalışmalar yapılacak.

İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükler gereğince mevzuat revizyonuna yönelik çalışmalar yapılacak.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında yetiştirilen eğitici personel tarafından olaylara müdahalede görevli 65 bin Emniyet Genel Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim verilmesi hedefleniyor.

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :