Salih Sedat Ersöz

Salih Sedat Ersöz

Firavunlar bitmez, Musalar eksik olmaz

Mısır’ın ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hayatını kaybetmesi büyük bir gündem oluşturdu.

Mısır halkının özgür iradesiyle Cumhurbaşkanlığına seçilen Muhammed Mursi bilindiği gibi, bir darbeyle önce görevinden uzaklaştırıldı sonra da zindana atılarak yargılanmaya başlandı.

6 yıldır Mısır zindanlarında tek başına bir hücrede tutulan ve işkencelere maruz kalan Cumhurbaşkanı Mursi’nin vefat sebebi kesin olarak bilinmemesine rağmen ya bedeninin zindan şartlarına daha fazla tahammül edememesi veya özel bir yöntem kullanılması sonucu hayatını kaybetmiştir.

Mursi’nin ölüm sebebinin bu iki şarttan birisi ile meydana geldiği kesindir. Bunların ikisi de Mursi’nin şehit edildiğini gösterir.

Muhammed Mursi’yi darbe ile indiren ve 6 yıl sonra da hayatına kast eden Sisi, Firavun ordusunun önde gelen neferlerindendir ve bu ordunun başkomutanlarının emriyle hareket etmektedir. Firavun ordusunun başkomutanları da küresel zalim güçlerin başında olanlardır.

Mısır bilindiği gibi Hz. Musa ile Firavun’un mücadele yeridir.   

O mücadeleden bugüne kadar her devirde Musalar ve Firavunlar eksik olmamıştır, bundan sonra da var olmaya devam edeceklerdir.

Zira bu mücadele Hak – Batıl mücadelesidir ve kıyamete kadar sürecektir.

Bugün Mısır’daki mücadelede Mursi Hz. Musa’yı, Sisi ise Firavun’u temsil etmektedir. Dünyanın her yerinde bu temsiller vardır.

Her ülkenin bir Musa’sı ve Firavun’u vardır. Hak – Batıl mücadelesi dünyanın her tarafında sürüp gitmektedir.

Dünyanın süper güçleri denilen zalim güçler kime destek veriyorsa onlar Firavun’un, kime karşı çıkıyorsa onlar da Musa’nın temsilcileridir.

Firavun’un temsilcileri aynı zamanda Hak’kı, Musa’nın temsilcileri de aynı zamanda Batıl’ı  temsil ederler.

Bize düşen görev, Musa’nın yani Hak’kın temsilcileri ile Firavun’un yani Batıl’ın temsilcilerini iyi bilmek, iyi tanımak ve ona göre tavır takınmaktır.

Mısır’da büyük mücahid Hasan El Benna Müslüman Kardeşler teşkilatını kurmuş, çalışmış ve Firavunlarla mücadelesini en iyi şekilde ortaya koyarak şehadete yürümüştür.

Onun yetiştirdiği talebeleri de aynı yolda yürümüşler, Firavunlarla cihad ederken çok sayıda şehit vermişlerdir. Seyyid Kutup bunlardan sadece biridir. Muhammed Mursi’de o şehitler kervanına katılmıştır. Rabbim şehadetini kabul, makamını Cennet eylesin.

Bu dünya ve dünyanın bütün makamları geçicidir. Önemli olan ebedi hayatın makamlarını kazanabilmektir. Şehitlik, o makamı kazandıran çok yüce bir mertebedir.

İnanıyoruz ki Mursi ve Mursi gibi Hak yolda yürüyen Musaların temsilcileri de yaptıkları mukaddes cihadları ile Cennete vasıl olacaklardır.

Bu yolda ne Firavunlar biter, ne de Musalar eksik olur. Zira Cennet ve Cehennem müşterilerini beklemektedir. Rabbim Hak yolda yürüyen Musaların temsilcilerine yardım etsin ve bu yolda yürürken hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizin mekânlarını Cennet eylesin.

Yazımı Sisi – Mursi başlıklı şiirim ile bitiriyorum. Sağlıklı ve mutlu yarınlar efendim.

SİSİ – MURSİ

Bir gece ansızın silahla geldi,
Seçilmiş başkanı alaşağı etti,
Halka rağmen başa kendisi geçti,
Dış güçlerin emrindedir Zalim Sisi,
Hak ve Adaletin temsilcisidir Mursi.

Dosdoğru olan yoldan ayrıldı, saptı,
Kendine makam veren adamı sattı,
Amerika'yı ilah edindi taptı,
Zalimlerin Mısır'daki sesidir Sisi,
Hak'kın ve halkın sesi olmuştur Mursi.

Altı yıldır nice zulümler yapıyor,
İdamlar, işkenceler her gün artıyor,
Feryat, figanlar arş-ı âlaya varıyor,
Bir koltuk uğruna halkını satan Sisi,
Zindanda bile Hak'kı haykıran Mursi.

Dediler konuşma da idam etmeyelim,
Bu tatlı dünyadan seni göndermeyelim,
Dedi Hak'kı susarsam Rab’be ne demeliyim?
Hak'kın sesini kesmek isteyen müşrik Sisi,
Hayatını Hak'ka adayan kahraman Mursi.

Hapsiniz halvetimdir diye haykırdı,
Sürgününüz hicretimdir diye şahlandı,
İdamınız şehadetimdir diye parladı,
Davası için şehadete yürüyen Şehit Mursi,
Makam için Mısır'ı harcayan zavallı Sisi.

Firavun nesli olan Sisi'ler tükenmez,
Hak- Batıl kavgası kıyamete dek bitmez,
Rabbimiz Musa'ları da hiç eksik etmez,
Dünyanın süsüne aldanan gafil Sisi,
Cenneti ebedi bilen Mücahid Mursi.

Ben Sisi diyorum da siz artık anlayın,
Tüm zalimleri kast ettiğimi kavrayın,
Bunlarla cihad eden Musa'ları da tanıyın,
Her devrin Firavunlarının aynasıdır Sisi,
Şehitlerin bu devir temsilcisidir Mursi.

Salih Sedat Ersöz

Önceki ve Sonraki Yazılar