Salih Sedat Ersöz

Salih Sedat Ersöz

Arzın Kalbine ulaşma ve Haccın ifası (6)

BizimMüzdelife’deki yerimiz, Mina sınırına daha yakındı. Müzdelife’den şeytan taşlamaya kadar olan yol yürüneceği için, Mina’ya yakın olanlar avantajlı, Mina’ya uzak olanlar ise daha fazla yürüyeceklerinden dezavantajlı idiler.

6.bolum-yazi-resmi-1.jpg

Biz, Müzdelife’den şeytan taşlamaya oradan da otelimize kadar toplam 11 km. yol yürüdük. Müzdelife’de yerleri Mina’ya uzak olanlar ise bizden 3-4 km daha fazla yol yürüdüler. Hele bir de, otelleri şeytan taşlamaya uzak olanlar için Allah kolaylık versin demekten başka elden bir şey gelmiyor.

Bir de bu yolun yüzbinlerce insanla birlikte yüründüğünü ve aramızda yürümeye takati olmayanların da olduğunu varsayarsak, yürümenin zorluğu daha iyi anlaşılmış olur.

Aslında çok yaşlı ve bu yolu hiç yürüyemeyecek olanlar, Arafat’tan otobüslerle alınıp Müzdelife’ye10 - 15 dakikalığına uğranarak doğrudan otellerine götürülüyorlar. Bunlar şeytan taşlamaya kendileri gitmiyor, vekâlet vererek şeytan taşlamayı yakınlarına yaptırıyorlar. 

6.-bolum-yazi-resmi2.jpg

Ancak çoğu kişiler haklı olarak oraya kadar gelmiş olmanın heyecanı içinde, bütün hac görevini kendileri yapmak istedikleri için bu yolu da yürüme isteği içinde oluyorlar.

İçimizdeki yaşı 65 – 70 arasında olan bilhassa bayanlar veya bel ve diz rahatsızlıkları olanlar, yürüme cesareti göstererek yürümeye başlıyorlar ama 3 saati aştığı halde hâlâ yürüme bitmeyince çok büyük zorluk içinde kalıyorlar.

Onun için bu güzergâha, Suud hükümeti bir an önce metro yaparak faaliyete geçirmelidir. Suud hükümetinin bunu yapacak maddi gücü fazlası ile vardır. 750 milyar dolar gibi çok büyük bir parayı ABD’ye kaptıran Suud, bu paranın binde birine sadece buraya değil, Mekke’den Arafat’a, Arafat’tan da Şeytan taşlamaya kadar olan yaklaşık 40 - 45 km. lik güzergâha metroyu yapar.Yeter ki istesin. Böylece hacılara büyük bir hizmet yapılmış ve meşakkatin en büyüğü de ortadan kalkmış olur.

Bu yürümenin en zor olduğu bölüm, şüphesiz tünelin olduğu bölümdür. Yüzbinlerce insanın aynı anda bir tünele girerek 1 saati aşkın bir süre yürüdüğünü düşünün. Her an, büyük tehlike ve riskle karşı karşıyasınız. Nitekim geçmişte izdiham sebebiyle ezilme ve ölümlerin yaşandığı tünel faciaları unutulmamış, hâlâ zihinlerimizdedir.

Son olarak 2015 yılındaki izdihamda 770 hacının öldüğü, 880 hacının da yaralandığı resmi olarak açıklansa da gerçek rakamın 3 binden fazla hacının can verdiği şeklinde idi.

Onun için hem bu izdihamların ortadan kalkması hem de hacılara büyük bir kolaylık ve hizmet olması bakımından Suud hükümetinin metroyu bir an önce yapması şarttır.

4 saate yakın bir yürüyüşten sonra sabah namazına doğru, cemerata intikal ettik. Cemerat diye adlandırılan hac terimi, belli yerlere belli zamanda ve belli sayıda taş atmak demektir.

Şeytan taşlama vazifesi, Mina’da Kurban bayramı günlerinde ifa edilir. Şeytan taşlama haccın vaciplerinden biridir. Bu görevin terk edilmesi cezakurbanı gerektirir.

Mina’da şeytanın taşlandığı “Cemerat” diye anılan üç yer vardır. Bunlar; Cemre-i Suğra(Küçük Cemre)yani“Küçük Şeytan”, Cemre-i Vusta(Orta Cemre)yani “Orta Şeytan” veCemre-i Akabe (Büyük Cemre)yani “Büyük Şeytan”.

Bayramın ilk günü, Müzdelife’den gelişte sadece Büyük Şeytan taşlanır. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri ise küçük, orta, büyük bütün şeytanlar taşlanır. Her seferde her bir şeytana yedişer taş atılır.

Yüce Allah, İbrahim Peygamber'e, oğlu İsmail’i kurban etmesini emrettiğinde şeytan bu emri yerine getirmelerine engel olmaya çalışmıştı. Bunun üzerine Hz. İbrahim, eşi Hacer ve oğlu İsmail, şeytanın bu tuzağını fark edip onu taşlamışlardı. İşte şeytan taşlama bu olayı sembolize etmektedir.

Burada şeytana karşı tepki, direniş ve protesto söz konusudur.Bu ibadet şekli, Hz. Âdem'den beri her insanın ortak düşmanı olan şeytanın arzusuna icabet etmemek, onun vesveselerine kanmamak, iman çemberiyle şeytanı kahretmek, yerin dibine geçirmek ve onu lanetlemek anlamı taşır. Bu taşlama, her çeşit şeytani kötülükleri yenme azminin sembolleşmesi, Rabbimizle yapılan manevi anlaşmanın icrasıdır.

Şeytan taşlama; kötülüklere, haksızlıklara, zulme ve zorbalığa karşı duruş anlamı taşır. Şeytan taşlayan hacı, bu hareketiyle şeytana, şeytanın yoluna uyanlara ve bütün kötülüklere karşı duruşunu sergilemiş ve kendisinin de bundan böyle asla şeytana uymayacağını, Allah ve Rasûlü’nün yolundan ayrılmayacağını ilan etmiş olmaktadır.

Şeytan taşlama; insanları günahlara düşürmeye çalışan ve bu yolda sürekli çaba harcayan şeytana karşı tepkinin, ona karşı direnmenin sembolik bir ifadesidir. Yani, onu taşlamak bir çeşit karşı eylemdir, protestodur.

Kısaca şeytan taşlama; her türlü şeytani fikirleri, şeytani düşünceleri, şeytani akımları ve şeytani düzenleri reddetmek onları hayatımızdan dışlamak demektir.

6.-bolum-yazi-resmi3.jpg

Şunu da bilmek gerekir ki, Müslüman şeytanı taşlarken, şeytan da kendisine, “şimdi beni taşla bakalım, ben daha sonra bunun intikamını senden alırım”diye seslenmektedir. Hacılarımız,bundan sonraki yaşantısında şeytani işlere asla yer vermemeli, şeytanı bir an bile olsa sevindirmemeli, şeytanın intikam almasına hiçbir zaman fırsat vermemelidir.

Orada mevcut olan yapılar, şeytanın görüldüğü yeri temsil ederler. Hz. İbrahim (as), şeytanı o taş sütunlarının bulunduğu yerde görmüş ve taşlamıştır. Efendimiz Hz. Muhammed (as) de, aynı yerlerde şeytanı taşlamış olduğu içindir ki, biz de onların bu kuvvetli sünnetlerini yerine getiriyoruz. 

Allah'ın Rasulü(s.a.v.), hac ibadetini uygulayarak öğretmiş, "Hac ile ilgili uygulamalarınızı benden öğrenin" buyurmuştur. Buna göre; Hz. Peygamber(s.a.v.) nasıl hac yapmışsa; yani nerede, ne zaman hangi uygulamayı gerçekleştirmişse Kur'an'daki "Hacc"ın anlamı odur.(Devam edecek)

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar