Antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemlerine ilişkin tebliğde değişiklik

Antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemlerine ilişkin tebliğde değişiklik

ANKARA (AA) - Deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt...

ANKARA (AA) - Deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünleri, birbiriyle karıştırılabilecek.

Ticaret Bakanlığının antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan aynı veya farklı GTİP ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit geçirilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, antrepoya alınmış aynı veya farklı GTİP ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce izin verilebilecek. Böylece, aynı gümrük tarife istatistik pozisyonuna tabi ürünler de karıştırılabilecek.

Her bir karıştırma işlemi için gümrük idaresinden münferiden izin alınacak. Karıştırma işlemi yapılacak eşyanın sahibinin antrepo işleticisi olmadığı durumda hem antrepo işleticisi hem de kullanıcı tarafından ayrı ayrı izin başvurusu yapılacak.

İhrakiye (ülkenin karasuları veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağı) teslimi kapsamında karıştırma işlemleri en az iki yıldır fiilen ihrakiye tesliminde bulunan lisans sahibi firmalar tarafından yapılabilecek.

- Antrepo işleticilerinde aranacak nitelikler

Tebliğle, karıştırma işlemi yapılacak antrepolarda ve işleticilerde aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, antrepo işleticisi firmaya usulsüzlük ve vergi cezalarıyla ilgili, geriye dönük son bir yıl içinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle uygulanan ceza sayısının birden fazla olmaması, birden fazla olması halinde ise aynı dönem için işlem gören beyanname sayısının yüzde 2'sini aşmaması gerekecek.

Geriye dönük son bir yıl içinde gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle uygulanan usulsüzlük cezası sayısının beşten fazla olmaması, beşten fazla olması halinde ise aynı dönem için işlem gören beyanname sayısının yüzde 5'ini aşmaması şartı aranacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler