2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: (1) - "(Ermeni karar tasarısının kabul edilmesi) ABD Senatosunun almış olduğu bu kararı kınıyorum. Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ili

TBMM (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınayarak, "Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz." dedi.

Dönmez, TBMM Genel Kurulunda görüşülen bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde konuşması öncesinde, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez, "ABD Senatosunun almış olduğu bu kararı kınıyorum. Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz." diye konuştu.

Fatih Dönmez, daha sonra Bakanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, arz güvenliğinin tahkimi, enerji verimliliği, enerji ticareti, bürokrasinin azaltılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok alanda önemli projeleri de devreye alarak iyileştirme çalışmalarını sürekli devam ettirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin her geçen gün artan elektrik ihtiyacının sorunsuz olarak karşılanması için 2000'li yıllardan beri sessiz bir devrime imza atıldığını belirten Dönmez, Türkiye'nin gerek kurulu güç gerekse üretim noktasında çok iyi bir yere geldiğini, bu sayede elektrik ve doğal gazda şu an itibarıyla arz güvenliği riskinin gündemden çıktığını ifade etti.

Kalkınma planlarına ve gelişmeye bağlı olarak arz güvenliği konusunun sürekli kontrol altında olmaya devam edeceğine dikkati çeken Dönmez, arz güvenliğinde ilerleme sağlanırken, elektrik üretim kapasitesinin çeşitlendirilmesine azami dikkat ettiklerini, bu sayede elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payında ciddi bir artış sağlandığını anlattı.

Dönmez, "Sadece son iki yılda devreye giren kurulu gücün yüzde 73'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur. Ayrıca 2019 yılı ilk 10 ayında bir rekor olarak yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı yüzde 64 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Bakan Dönmez, özellikle yenilenebilir enerji alanında teknoloji geliştirme yatırımlarının Türkiye'nin, küresel anlamda sürdürülebilirliğe daha fazla katkı sunmasını ve bir teknoloji üssüne dönüşmesini sağlayacacağını dile getirdi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modelinin hayata geçirildiğini hatırlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Böylece, teknoloji transferi sağlanarak yenilenebilir enerji alanında yeni ve yerli teknolojiler ülkemize kazandırılarak bu hususta Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Güneş enerjisi panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı. Üretime yılbaşı itibarıyla başlayacak. Öyle tahmin ediyorum, Mayıs veya Haziranda ilk yerli güneş panellerini üretmiş olacağız. Rüzgar yakasında ise fabrika yine İzmir'de kuruldu. GES'le ilgili olan fabrika Ankara'da kuruldu; o da yine üretime hazır hale geldi, ilk ürünlerini 2022 yılında üretmeyi hedefliyoruz."

Daha önce biner megavat olarak gerçekleştirilen güneş ve rüzgar YEKA'larına ek olarak, bin megavatlık YEKA RES-2 için 30 Mayıs 2019'da yerli ve yabancı firmaların büyük ilgisiyle büyük bir yarışmanın neticelendirildiğini kaydeden Dönmez, YEKA çalışmaları kapsamında güneş YEKA potansiyelinin yüksek olduğu bölgelerde yerli malı kullanım karşılığı tahsis yöntemiyle küçük ölçekli mini YEKA uygulamasının hayata geçirileceğini dile getirdi.

Dönmez, "İlk mini YEKA yarışma ilanının önümüzdeki hafta içinde yapılmasını planlıyoruz. Yarışmaların da 2020'nin ilk çeyreğinde gerçekleşmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Çatı uygulamaları için 443 megavatlık başvuru aldık"

Bakan Dönmez, bütçe görüşmeleri sırasında bazı milletvekillerinin "çatı uygulamalarını" eleştirdiğini anımsatarak, bunun eksik bilgilendirmeden kaynaklandığını söyledi.

Çatı ve cephe tipi mini GES uygulamalarının önünü açarak düzenlemeleri bu yılın mayıs ayında hayata geçirdiklerini ve önemli bir potansiyel olduğunu vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece son 5 ayda, çatılarda kurmak üzere 696 sanayi ya da ticari kuruluş, toplam 432 megavat kurulu gücünde elektrik dağıtım şirketlerine müracaat yaptı. Konutlarda ise bin 187 adet başvuru geldi, konutlarda 10 kilovat sınırı var, orada da yaklaşık 11 megavatlık bir başvuru aldık. Toplamda çatı uygulamaları için 443 megavatlık başvuru aldığımızı söyleyebilirim. Bunun yanı sıra daha önceki sisteme dayalı olarak çatılarında güneş enerji sistemi kurmak üzere başvuranların sayısı da 5 bin 402. Bu, bin 104 megavata tekabül ediyor. Bununla birlikte tüm lisanssız GES uygulamalarında 6 bin 206 megavata ulaşmış durumdayız."

Fatih Dönmez, elektrik üretiminin yanı sıra iletim ve dağıtım sistemlerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi için başlatılan hamle kapsamında şebekelerin modernizasyonu çalışmalarının da sürdürüldüğüne işaret etti.

Bu çalışmalara çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeler dahil edilerek elektrik kesintisi yapılmadan gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak canlı bakım yapılabildiğini anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"380 bin volt, 380 kilovatlık bir iletken hattın üstünde elektrik enerjisini kesmeden ya helikopter üzerinden ya da yerden merdivenli sistemle veya sepetli araçlarla iletken hattın üzerine çıkmak suretiyle bu bakımlar yapılabilmektedir. Dolayısıyla kesintisiz bir enerji arzını temin etmiş oluyoruz. Halkımıza kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi sunabilmek amacıyla içinde bulunduğumuz 2016-2020 yıllarını kapsayan uygulama döneminde elektrik iletim ve dağıtım hatlarında bu yıl sonu itibarıyla güncel değerlerle yaklaşık 41 milyar liralık yatırım gerçekleşmiş olacak. Ayrıca, enerji ticaret merkezi olma stratejimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz reformların sonucunda enerji sektöründe 100 milyar doların üzerinde bir yatırım gerçekleşmiştir. Elektrik sektörüne yönelik olarak 2021-2025 yıllarını kapsayan uygulama dönemi plan ve programlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalara da devam ediyoruz."

- "Öğrencilerden 88'i şirkette görevine başladı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, dünya genelinde elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 11'inin nükleer enerjiden sağlandığına dikkati çekerek, ülkenin enerji talebinin karşılanmasında kaynak çeşitliliğinin artırılması için önemli alternatiflerden birinin de sıfır emisyonlu güç santralleri olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinin 2023 yılında devreye girmesine yönelik çalışmaların ve hazırlıkların devam ettiğini hatırlatan Dönmez, nükleer santrallerdeki üst düzey teknoloji ve "know-how" transferiyle bu alandaki yerli teknoloji ve üretim kapasitesinin artırılması çalışmalarının yanı sıra kalifiye insan kaynağının yetişmesi amacıyla yurt içi ve dışı eğitime yönelik çalışmaları da sürdürdüklerini dile getirdi.

Bakan Dönmez, "Bu kapsamda yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerden 88'i mezun olarak yurda dönmüş ve ilgili şirkette görevine başlamıştır. Yerlileştirme alanındaki çalışmalara ek olarak elektrik iletim ve dağıtımında kullanılan tüm malzemelerin testlerinin yurt dışı yerine ülkemizde yapılması için başlatılan Türkiye'nin ilk yüksek güç ve yüksek gerilim deney laboratuvarı projesi de devam etmektedir." diye konuştu.

Enerji piyasalarında mali açıdan güçlü, serbestleşmiş, rekabete açık, istikrarlı ve şeffaf bir şekilde tesis edilerek yatırımların daha kolay ve daha hızlı yapılabileceği bir ortam oluşturulduğunu vurgulayan Dönmez, bu meyanda öngörülebilir piyasalar ve tüketicinin korunması amacıyla gerekli altyapı oluşturularak serbestleşmeye yönelik kuralların uygulanmasına da devam edildiğini kaydetti.

Fatih Dönmez, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) ile enerji ticaretinde Türkiye'yi bölgesinde önemli bir noktaya da taşıdıklarını belirterek, EPİAŞ'ta yapılan işlemlerin, kurulduğu günden itibaren önemli bir hacme ve derinliğe de ulaştığını dile getirdi.

Dönmez, şunları söyledi:

"Sektörün ve piyasanın gelişimi doğrultusunda ileri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası olarak da ifade edilen, vadeli elektrik piyasasını 2020 yılının sonlarına doğru katılımcıların hizmetine sunmayı da hedefliyoruz. Bunun yanı sıra enerji piyasası katılımcılarının risklerini yönetmelerini sağlayacak aylık, çeyrek ve yıllık vadelerde fiziksel teslimatlı doğal gaz ticareti yapılmasına imkan sunacak, vadeli doğal gaz piyasasının kurulmasıyla ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Piyasa altyapısının yurt dışına yönelik kapasitesi arttırılarak Avrupa elektrik piyasalarıyla iş birliğini güçlendirecek olup piyasamızdaki öngörülebilirliğin daha da güçlenmesi, derinliğin ve rekabetin arttırılması hedeflenmektedir.

(Sürecek)


Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Çok uzun metinler, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler