TBMM'de bu hafta

TBMM'de bu hafta

Meclis, yatırım ortamının iyileştirilmesini öngören tasarı için mesai yapacak - Tasarıya göre, noterlerde düzenlenen sözleşmelerin tapu müdürlüğüne gönderilmesi durumunda gerekli tescil işlemlerinin önü açılmış olacak- Kırsal bölgelerde, mera vasfında ola

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - Meclis, yatırım ortamının iyileştirilmesini öngören tasarı için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulunda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

Tasarıya göre, noterlerde düzenlenen sözleşmelerin tapu müdürlüğüne gönderilmesi durumunda gerekli tescil işlemlerinin önü açılmış olacak.

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, harca tabi olacak. Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınacak.

Altyapı kazı izinleri için ilgili belediyeden izin belgesi alınacak. Altyapı kazı izni başvuruları, 15 gün içerisinde sonuçlandırılacak.

Altyapı kazı alanı ile kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesisler kazıyı yapan tarafından eski haline getirilecek.

İzinsiz altyapı kazısı yapanlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara para cezası verilecek.

Kırsal bölgelerde, mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sistemleri kurulabilecek.

Belediyeler "e-Belediye" bilgi sistemini kullanacak.

- İhtisas komisyonları

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 13 Şubat Salı günü toplanacak.

Toplantıda, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 62. oturumuna katılacak üyeler belirlenecek, boş bulunan alt komisyon üyeliklerine seçim yapılacak.

Komisyonun Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin, Parlamentolararası Birlik ve İsveç Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğü "Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" hakkında brifing verilecek.

TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, 14 Şubat Çarşamba günü yapacağı toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 Yılı Yıllık Raporu üzerinde gerekli çalışmaları yapmak üzere kurulan Karma Alt Komisyonun başkanını seçecek ve çalışma takvimini belirleyecek.

Kamu Denetçileri Yahya Akman, Arif Dülger, Sadettin Kalkan, Celile Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili sunum yapacak.

Adalet Komisyonu, İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısını 14 Şubat günü, alt komisyon raporu üzerinden görüşecek.

- Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarılar

Dışişleri Komisyonu, 14 Şubat günü gerçekleştireceği toplantıda, şu tasarıları ele alacak:

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında ProtokolII'sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.

İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonunun 14 Şubat günü gerçekleştireceği toplantıda, AK Parti Adana Milletvekili ve AGİT Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele eski Özel Temsilcisi Talip Küçükcan sunum yapacak.

AA

Kaynak:Haber Kaynağı