Nükleer Düzenleme Kurumu İK Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu İK Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (AA) - Nükleer Düzenleme Kurumuna (NDK) atacanacak personelin, devlet memuru olabilmek için gerekli genel şartların yanı sıra, ilk defa kamu hizmetine...

ANKARA (AA) - Nükleer Düzenleme Kurumuna (NDK) atacanacak personelin, devlet memuru olabilmek için gerekli genel şartların yanı sıra, ilk defa kamu hizmetine NDK'de başlayacak olanların giriş sınavında başarıyı sağlaması, kamu hizmetine yeniden NDK'de başlayacaklar ile naklen atanacakların da atanılacak kadronun unvan ve ek göstergesi itibarıyla gerekli hizmet süresi şartını taşıması gerekecek.

NDK'nin, İnsan Kaynakları (İK) Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, NDK'nin iş gücü planı, personel politikası kapsamında ihtiyaç duyulacak personeli belirlemek amacıyla, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili birimlerle iş birliği yapmak suretiyle yıllık olarak hazırlanacak ve Nükleer Düzenleme Kurulu tarafından onaylanacak.

Kurum, hizmet ihtiyaçlarına göre giriş sınavı açabilecek. Meslek personeli için yapılacak giriş sınavlarına ilişkin hususlar, ilgili yönetmelikte düzenlenecek. Meslek personeli dışındaki personel için yapılacak giriş sınavları, sadece yazılı, sadece sözlü veya yazılı ve sözlü olarak yapılabilecek.

Atama yapılacak boş kadroların unvanı ve sayısı, alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar, müracaat yeri ve son müracaat tarihi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPSS (B) grubu kadrolar için NDK tarafından belirlenen asgari puan, sınavların yapılacağı yer ve zaman ile sınava ilişkin diğer hususlar, belirlenen başvuru süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî Gazete ve NDK'nin internet sitesinden duyurulacak.

Kurum kadrolarına atanacakların, devlet memuru olabilmek için gerekli genel şartların yanı sıra, ilk defa kamu hizmetine NDK'de başlayacak olanların giriş sınavı sonucuna göre ilgili kadrolara atanabilmek için gerekli başarıyı sağlamış olması, kamu hizmetine yeniden NDK'de başlayacaklar ile naklen atanacakların atanılacak kadronun unvan ve ek göstergesi itibarıyla gerekli hizmet süresi şartını taşıması ve kurum içi yükselme suretiyle yapılacak atamaların da ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi zorunlu olacak.

Kaynak:Haber Kaynağı