Meslek hastalıklarının artan önemi

Meslek hastalıklarının artan önemi


Son zamanlarda sık sık medyada meslek hastalıklarının yol açtığı ölüm vakaları gündeme gelmektedir…

Meslek hastalığı deyince  sadece radyoaktif maddelerle uğraşan ya da madende çalışanlar aklımıza gelmekte.

Oysa ki, meslek hastalıkları gün geçtikçe çok daha fazla alanda ve daha geniş bir yelpaze ile karşımıza çıkmaktadır.

Sanayinin ve teknolojinin gün geçtikçe geliştiği  ülkemizde bu hastalıkların çeşidinin de artacağı muhakkak.

Bu nedenle,  ülkemizde meslek hastalıklarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların hız kazanması gerektiği ortadır.

Halihazırda Meslek hastalıklarının tespiti ve önlenmesi için yoğun bir şekilde çaba sarf eden iki sağlık kuruluşu var…

Bunlardan biri İstanbul’da, diğeri de Ankara’da faaliyet gösteren Meslek Hastalıkları Hastaneleri.

Umarım üçüncüsü de;  sanayileşme hızı oldukça yüksek olan ve işgücü sayısı gittikçe artan  Konya’mızda  açılır…

Melsek hastalıklarına yönelik çalışmaları yürütmekte olan Meslek Hastalıklarıyla ilgilenen doktorlar bu konuda İstanbul ve Ankara’nın dışında pek çok ilde bilgilendirme toplantıları, seminerler düzenliyor.

Bu toplantılardan biri de hafta sonu ilimizde gerçekleşti.

“Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin sağlıkta dönüşüm programındaki yeri” konulu seminer  önemli bir meslek hastalığı nedenin altını çizmesi bakımından oldukça  önem taşıyor. .

Özelikle ağız ve diş sağlığı çalışanlarının bu seminerden büyük ölçüde faydalandığını düşünüyorum…

Tıp doktoru değilim ancak insan olarak çevreme duyarlığıyım. Bu nedenle dilim döndüğünce bu seminerle bağlantılı olarak Ankara Meslek Hastalıkları Doktorları tarafından diş teknisyenleri üzerinde yapılan bir çalışmaya burada değinmek yerinde olacaktır diye düşünüyorum.

Ne yalan söyleyeyim, söz konusu çalışmayı okumadan önce diş teknisyenlerinin işlerinin mesleki bir tehlike taşıdığını bilmiyordum.

Eminim benim gibi birçoğunuz da diş teknisyenleri için böyle bir tehlikenin olduğundan haberdar değilsinizdir…

Ancak onlar da en az maden işçileri, metal boya işçileri kadar tehlikeli bir ortamda çalışmaktaymışlar…

“Diş teknisyenlerinde karmaşık içerikli madenlerin neden olduğu intertisyel akciğer hastalığı, diş teknisyeni pnömokonyozu sıklığı” adını taşıyan bu Rapor[1] çok çarpıcı veriler ortaya koyuyor.

Uzmanlar raporda, diş teknisyeni pnömokonyozu[2] patogenezinde çok çeşitli maddelerin  (metal tozları, silika, metal metakrilat, likit uçucular, kobalt, nikel, krom) maruziyeti ve akciğer dokusundaki etkilerini ele almış.

Bu maddelerin özellikle üç ila  on yıl içinde  ölümcül etkilere yol açtığı belirtilmekte…

Yine söz konusu raporda;  ABD‘ de 1.2 milyon kişinin silikaya maruz kaldığı, maruz kalan kişilerin yaklaşık %5'inde değişik derecelerde silikozis saptandığına dair veriler ortaya konmakta.

Ülkemizde yapılan değişik çalışmalarda  ise farklı iş kollarında  silikozis görülme sıklığının %6 ile %36,3 arasında olduğu saptanmıştır…

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Uzmanları tarafından 386 diş  teknisyeni üzerinde yapılan bu araştırmada teknisyenlerin 26 ‘sında (%6,7)  diş teknisyeni pnömokonyozu bulgularına rastlanmış.  

Bu oran oldukça fazla…

Gördüğünüz gibi bazı mesleklerde çalışanlar yaptıkları işlerden dolayı hayati tehlikelerle karşı karşıyalar…

Ancak onların bu durumunu bertaraf etmek için çalışan sağlık merkezleri,  bu işi kendine dert edinmiş sağlık çalışanları var çok şükür…

Peki merkez sayısı ve bu konuda çalışan sayısı yeterli mi?

Tabii ki yeterli değil…

Çünkü sadece diş teknisyenleri, maden çalışanları, ağıt metal işçileri  için değil, özellikle çok yakın bir gelecekte sanayileşme ve teknolojik gelişme ile birlikte meslek hastalıklarının sayısı ve çeşidinin artacağı düşünüldüğünde bu tarz çalışmalara ve sağlık merkezlerine  daha çok ihtiyaç duyacağımız muhakkak…[1] “Ankara  İli  Diş Teknisyeni Pnömokonyoz   Sıklığı”; Hazırlayanlar: Dilek Ergün, Recai Ergün, Elif Reyhan Han,  Türkan Nadir Öziş, Hınç Yılmaz, Oğuzhan Özkan

[2] Pnömokonyoz; Havadaki bazı tozların solunumla akciğerlere girmeleri sonucunda akciğerlerde iltihapla sonuçlanan bir tahrişe yol açmaları ve bu iltihabın daha sonra akciğer dokusunun yer yer bozulması.Genellikle maden işçileri ve tozlu maddelerle uğraşan işçilerde ortaya çıkan bir meslek hastalığı.

Önceki ve Sonraki Yazılar