Meclis'te "KHK Komisyonu" kurulması gündemde

Meclis'te "KHK Komisyonu" kurulması gündemde

Meclis'te KHK'larla ilgili itirazları gidermek üzere komisyon kurulması tartışılıyor- AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:- "Komisyonun kurulma amacı, KHK'ların Meclis'te görüşülmesinin verimliliğini sağlamak ve aynı zamanda muhalefetin konuya ilişkin kat

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - MELDA ÇETİNER - Meclis'te Kanun Hükmünde Kararname'lerle (KHK) ilgili itirazları gidermek üzere, komisyon kurulması tartışılıyor.

KHK'lar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Meclis'te görüşülüp kabul edilen KHK kanunlaşıyor. KHK'lar da tıpkı tasarı ve teklifler gibi görüşülüyor, KHK'larda değişiklik yapılabiliyor.

TBMM Başkanlığı, Meclis'e gelen KHK'ları konusuna göre, ilgili komisyonlara sevk ediyor. KHK'lar bu komisyonlarda görüşülüyor.

Meclis'e sevk edilen KHK'lar, dönem bitse de kadük (hükümsüz) kalmıyor, Meclis'te çok eski tarihlerde sevk edilen KHK'lar bulunuyor.

Kurulması planlanan "KHK Komisyonu'nun", tıpkı ihtisas komisyonları bünyesinde kurulan alt komisyonlar gibi teknik çalışma yapması hedefleniyor.

Partilerden birer temsilcinin yer alacağı komisyon, KHK'larla ilgili itirazları ele alacak, üzerinde uzlaşma sağlanabilinirse, KHK üzerinde değişiklik yapılması gündeme gelebilecek.

Komisyonun, tümüyle teknik çalışma yapması amaçlanıyor.

- KHK'ların Meclis'teki görüşme süreci

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 8 Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) Meclis'teki görüşme süreci"ne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, KHK'ların Meclis'te görüşülmesinin verimliliğini sağlamak amacıyla "KHK Komisyonu" kurulacağını belirtti.

"KHK Komisyonu'nun kurulmasının amacı, KHK'ların ortak anlayış çerçevesinde görüşülmesini temin etmek." diyen Bostancı, bu amaca uygun olarak bugün muhalefetle görüşeceklerini kaydetti.

Bostancı, komisyonun, KHK'ların en hızlı ve verimli şekilde TBMM Genel Kurulu'nda görüşme yöntemini oluşturmak için kurulacağını bildirdi.

"Komisyonun kaç kişiden oluşacağı, ne kadar süre çalışacağı ve nasıl bir yöntem izleyeceği" sorusu üzerine, Naci Bostancı, bu konuların, bugünkü görüşmelerde belli olacağını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı, bu komisyonun bütün KHK'ları ele alacağını vurgulayarak, "Komisyonun kurulma amacı, KHK'ların Meclis'te görüşülmesinin verimliliğini sağlamak ve aynı zamanda muhalefetin konuya ilişkin katkılarını almak." dedi.

- "OHAL'i uzatma kararı Meclis tarafından verilecek"

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, kurulması planlanan "KHK Komisyonu'nun" tavsiye ve öneride bulunabileceğini, başka bir yetkisinin olmayacağını ifade etti.

KHK'ların süresi içinde ihtisas komisyonlarında 20 gün içinde görüşülmemesi halinde doğrudan Genel Kurul'da görüşüleceğini anlatan Şentop, "Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda OHAL'i uzatma kararı alındı. Meclis'ten uzatma talep edilecek, Anayasa'nın 121. maddesine göre, uzatma kararı Meclis tarafından verilir." diye konuştu.

- Anayasa ve İçtüzükteki hükümler

TBMM İçtüzüğü'nün, "Olağanüstü hal ve sıkıyönetim, kanun hükmündeki kararnamelerinin görüşülmesi" başlıklı 128. maddesine göre, Anayasa'nın 121. ve 122. maddeleri gereğince çıkarılan ve TBMM'ye sunulan KHK'lar, Anayasa'nın ve İçtüzüğün kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi için koyduğu kurallara göre, ancak, komisyonlarda ve Genel Kurul'da diğer KHK'larla, kanun tasarı ve tekliflerinden önce, ivedilikle en geç 30 gün içinde görüşülüyor ve karara bağlanıyor.

Komisyonlarda en geç 20 gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan KHK'lar, Meclis Başkanlığınca doğrudan Genel Kurul gündemine alınıyor.

Anayasa'nın "Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme" başlıklı 91. maddesi ise şöyle:

"TBMM, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.

KHK'nın, TBMM tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir. KHK'lar Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. Kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün TBMM'ye sunulur.

Yetki kanunları ve bunlara dayanan KHK'lar, TBMM komisyonları ve Genel Kurulu'nda öncelikle ve ivedilikle görüşülür. Yayımlandıkları gün TBMM'ye sunulmayan kararnameler bu tarihte, TBMM tarafından reddedilen kararnameler, bu kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girer."

AA

Kaynak:Haber Kaynağı