Konya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun düğün kararını açıkladı

Konya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun düğün kararını açıkladı

Konya Valiliği tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulunun düğünlere ilişkin kararı duyuruldu.

Konya Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunun düğünlere ilişkin kararını duyurdu.

Konya Valiliği’nin açıklaması şöyle: 

“Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nın ilgi (b) Genelgesi ile; salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, İçişleri Bakanlığı’nın ilgi (c) Genelgesi ile de köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istenilmişti.

Yine İçişleri Bakanlığı’nın ilgi (ç) Genelgesi ile; salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığının İlgi (d) 25.08.2020 tarih ve 13677 sayılı genelgelerine istinaden, yapılan değerlendirmeler neticesinde içerisinde bulunulan süreçte koronavirüs salgınının kontrol altında tutulması amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca; İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/94 sayılı kararlarına ek ve güncelleme olarak,

            Gelinen aşamada İlimiz genelinde;

1.         Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına,

Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,

Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine,

2.         Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

3.         Her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

4.         İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikâhlarda, İlgi (d) Genelge ile düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığı’nın ilgi (a,b,c,ç) Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı’nın Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

5.         Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına,

6.         Yukarıda alınan kararların 26.08.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan kararın bilgi için Valilik Makamı’na, gereği için, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.