Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması imzalandı

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması imzalandı

Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması, bugün itibarıyla imzalanarak uygulamaya girdi- Türkiye Bankalar Birliği: - "Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasının amacı gelir-gider dengesi geçici olarak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'nın, bugün itibarıyla imzalandığını ve uygulamaya girdiğini duyurdu.

TBB, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması hakkında yaptığı yazılı açıklamada, bankalar ve diğer finansal kurumların münferit veya birlikte, borçlarını ödemeye niyetli, ancak farklı nedenlerle edimlerini zamanında yerine getiremeyen müşterilerine, ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesine destek olduğu belirtti.

Açıklamada, birlik tarafından daha önceleri de kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere, her bir müşterinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı şekilde, bankaların müşterilerine kredi kanallarını açık tuttuğu, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağladığı vurgulandı.

Ekonomik performansın öngörülmedik kadar kısa sürede ve ölçüde düşüş gösterdiği durumlarda ise gelişmelerin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırmak ve kısa sürede toparlanmayı desteklemek amacıyla çok sayıda alacaklı ve borçlunun bir araya getirilmesini gerekli kılan uzlaşı platformlarına ihtiyaç duyulabildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böyle durumlarda, kaynakların ve zamanın doğru ve verimli kullanılması, taraflar arasında eş güdümün sağlanarak süreçlerin hızlı tamamlanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yapılandırma programlarında ölçekleri de dikkate alınarak ekonomik faaliyetleri itibarıyla sektörlerinde ve ticari ilişkilerinde önemli yere sahip olan, nakit dengeleri iyileştiğinde çok sayıda borçlu için sinerji oluşturabilecek nitelikteki borçlulara önceliğin verilebilmesi gereklilik gösterebilmektedir. Bu yaklaşımla, Türkiye Bankalar Birliği tarafından, yakın dönemde uluslararası piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle ekonomimizde yaşananlar dikkate alınarak, bankalar ve diğer finansal kurumların ticari borçlularla yapacakları finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinde uyulması gereken prensipleri düzenleyen bir protokol hazırlanmıştır."


- "Amaç zorlanan işletmeleri desteklemek"


Açıklamada, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'nın, toplam kredilerdeki payı yaklaşık yüzde 90 olan banka ve diğer finansal kuruluş tarafından bugün itibarıyla imzalandığı ve uygulamaya girdiği belirtildi.

İç süreçleri devam eden banka ve diğer finansal kuruluşların kısa bir süre içinde anlaşmayı imzalamalarının beklendiği bildirilen açıklamada, Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasının amacının gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını vadelerini ödemekte zorlanan işletmeleri desteklemek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu sayede, borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilen işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin sürdürülerek nakit akımlarının düzenlenmesine ve yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olunacağı ifade edildi.

Bu yapılırken, alacaklıların yanı sıra ilgili borçlunun, varsa bunlarla bağlantılı bulunan diğer kuruluşlar ile hakim hissedarlarının da iyi niyetlerini ve özverilerini azami ölçüde ortaya koymaları, bu suretle bir uzlaşı platformunun ve sektörler arasında pozitif bir sinerjinin oluşturulmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bankacılık sektörü tüm paydaşlarıyla el birliği, iş birliği ve güç birliği içerisinde, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca büyümenin sürdürülmesi, varlık değerlerinin ve yatırımcı güveninin korunmasına azami ölçüde katkı sağlamaya devam edecektir. Uygulamanın ülkemize ve ekonomimize yararlı olmasını dileriz."

AA

Kaynak:Haber Kaynağı