Dışişleri Bakanlığının yurt içi büroları için yönetmelik değişikliği

Dışişleri Bakanlığının yurt içi büroları için yönetmelik değişikliği

ANKARA (AA) - "Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi İrtibat Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna...

ANKARA (AA) - "Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi İrtibat Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13 Ekim 2011 tarihinde yayımlanan yönetmeliğin 2, 4, 7 ve 8. maddelerinde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin 2. maddesi, "Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 158'inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır." şeklinde değiştirildi.

4. maddedeki "Başbakanın" ibaresi "Cumhurbaşkanının" ve "beşi" ibaresi "yediyi" olarak, bunun yanında 7. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “müsteşar tarafından belirlenen bir müsteşar yardımcısına” ifadesi, “Bakan tarafından belirlenen Bakan Yardımcısına” olarak düzenlendi.

8. maddenin üçüncü fıkrasında “müsteşarın veya yetkili kıldığı takdirde, idari ve mali işlerden sorumlu müsteşar yardımcısının” ifadesi “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısının”, yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yer alan “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına” ibaresi de “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirildi.

Kaynak:Haber Kaynağı