Akören’de "Serada Mantar Yetiştiriciliği Tarla Günü" etkinliği

Akören’de "Serada Mantar Yetiştiriciliği Tarla Günü" etkinliği

Akören’de serada mantar yetiştiriciliği tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi İl Proje Yönetim Birimi ve Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Tarla Günü etkinliği, ilçeye bağlı Hacılar Mahallesinde grup başvurusunda bulunan Marziya TAşkıran isimli üreticiye, Proje kapsamında 2018 yılında kurulan yüzde 80 hibe destekli Mantar Serası yapıldı.

 

Programda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Funda Toprak,  “Anadolu kadını tarihin her döneminde üretimin bir parçası olmuştur. Bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipekböcekçiliğine üretimin her anında kadın çiftçiler fark ortaya koymasında çok memnuniyet duyuyoruz. Kadınların çabası sadece tarımsal faaliyetleri değil ekonomiyi de turizmi de güçlendirir. Eskiden çalışma hayatında sayıca az olan kadınlar için kurduğumuz gelecek hayali sayılarının artmasıydı. Bugün bu hayalin meyvelerini topladığımız bereketli bir hasat dönemindeyiz, gün geçmiyor ki yeni bir kadın daha harika bir fikri işe dönüştürdüğünü görmeyelim. Kadınlar bu güveni kendilerinde bulabiliyor. Devletimiz de kadınlarımıza bu süreçte büyük destekler veriyor. İş Kurma sürecinde önlerine çıkan engelleri açmaları için yardımcı oluyor, girişimciliği teşvik için kadınlara pozitif ayrımcılık içeren mikro krediler veriyor. Ruhundaki ışığı ortaya çıkarmak için engel tanımayan bütün kadınlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

 

Programda söz alan diğer konuşmacılar ise şunları söyledi:

 

 

TARIM İL MÜDÜRÜ ALİ ERGİN:

“Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi, Konya ve Karaman illerinin kırsal dağlık alanlarında, yoksulluğu azaltmak amacıyla 2016 yılından itibaren uygulanmaya başlayan bir projedir. Proje Karaman ilinin Başyayla, Ermenek, Sarıveliler, Merkez ve Konya ilinin Ahırlı, Akören, Bozkır, Güneysınır, Hadim, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerini kapsamaktadır.

Sayın bakanımızın 2020 yılında kullanacağımız fonla ilgili bütçenin ayrıldığını ve o konuda hiçbir sıkıntının kalmadığını söylediler.

Tarım ve Orman Bakanlığımız kırsal kalkınma çalışmalarına önem vermektedir. Bunlardan en önemli çalışmalarımız ulusal fondan yürüttüğümüz kırsal kalkınma destekleri, bunun yanında bölgesel kalkınma desteklerimiz verilmektedir. En büyük paydaşımız ise KOP idaresinin olduğunu ifade etti.

Projenin Bütçesi, 16,5 Milyon Avroluk kısmı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından kredi olarak, 3,5 Milyon Avroluk kısmı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, 2,5 Milyon Avroluk kısmı yararlanıcı katkısı olmak üzere yaklaşık 22,5 Milyon Avrodur.

2018 yılında 3 Hibe Programı uygulanmış ve bu programlarda, sebze seraları, malçlı damla sulamalı çilek yetiştiriciliği, yüksek sistem bağ kurulumları, çiftlik içi kurutma yapıları, mantar yetiştirme seraları ve elektrikli çit sistemleri desteklenmiştir. Akören İlçesinde sözleşme imzalayan 27 üreteci mantar serası hibesi alamaya hak kazanmış olup, 20 adet seranın kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Açılışını yapmakta olduğumuz projenin ve tarla gününü gerçekleştirdiğimiz mantar seralarının önemli bir görüntüsü ve çıktısı hem bölgesel kalkınma kırsal kalkınma projesinin hem de uluslararası uyguladığımız bir projenin sinerjisi ile elde edilmiştir. Akörenin mantar ilçesi olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Göksu Taşeli Havzasındaki projenin önemli bir yeri vardır. Bu projenin en önemli çıktıları kırsalda kadın istihdamı sayısını artırmaktır. Buradaki yaptığımız çalışmaların en önemli göstergelerinden biriside budur. Kurulmuş olan kooperatifimizin üyelerinden destek alanların çoğunluğu kadın üreticilerimizdir. Projenin diğer önemli bir yanın da hem gençlere, hem kadınlar hem de engellilere pozitif ayrımcılık yapıldığını ifade etti.

Yatırımcılar grup halinde projeye müracaat ettiğinde alacakları hibe oranı %80’dir. Projeden ilçe ölçeğinde pay almak ve başarıya ulaşmak için çiftçilerimizin hibe çağrıları ve diğer talepleri konusunda ilçe müdürlüğümüzle sürekli iletişim halinde olmaları önemlidir. Bu konuda gerek İl Müdürlüğümüz ve gerekse ilçe müdürlüğümüz her zaman sizlere destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Yatırımın tekrar hayırlı olmasını diler, teşrifleriniz için teşekkür ederim."

 

AKÖREN KAYMAKAMI YUNUS EMRE TEMEL:

“Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Akören İlçemizde 20 adet mantar serası kurulmuş, 7 adette kurulmak üzere olduğunu, toplamda 27 adet mantar serası üretime geçeceğini ifade etti. Bunun dışında KOP ile Göçe Karşı Bir Umut Projesi Kapsamında, kurulan kooperatifimiz ile beraber, ürünlerimiz nihai tüketiciye hızlı ve taze bir şekilde ulaşacaktır.

Devletimizin de misyonlarından da olan kadınlarımızın üretim ve iş hayatına katkıları olacağına inandığımız bu projede, kadınların önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Akörenli kadınlara güvendiği, açılacak hibe programlarına katılımın fazla olacağını mantar serası kurulumu için talepte bulunan kadın çiftçi sayısının 100’ü geçtiğini ifade etti.

Yatırımların Akören ilçesine ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diler, teşrifleriniz için teşekkür ederim"

 

KOP KALKINMA İDARESİ BAŞKANI İHSAN BOSTANCI;

“KOP Kırsal Kalkınma Programı kapsamında desteklenen ve Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen KOP ile Göçe Karşı Bir Umut Projesinin açılış törenine ve tarla gününe hoş geldiniz. KOP Kalkınma İdaresi olarak alanımıza giren 8 ilde göreceli olarak az gelişmiş alanları kalkındırmak,  bölge içi gelişmişlik farklarını gidermek, alt bölgelerimizin doğal kaynaklarını ve kapasitelerini harekete geçirerek kentsel ve kırsal refahı artırmak amacı ile çeşitli sektörlerde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ülkemizde kırsalda yaşayan vatandaşlarımız özellikle şehirlerdeki yaşam kalitesinin artması, kamunun kentsel alanlarda sağladığı maddi ve manevi imkânlar, kentsel alanların sunduğu eğitim ve sağlık olanakları da tabiki de geçim kaygısı nedeni ile kentlere göç etmeyi tercih etmektedir. Bu göçü geriye çevirmek veya en azından durdurabilmek amacı ile son 50 yıldır kırsal kalkınma kavramı gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda sıkça gündeme gelmektedir.

Tarım bölge kırsalında ekonominin belkemiği durumunda ve aile gelirinin temel kaynağını oluşturmaktadır. Bu nedenle KOP bölgesinde kırsaldan kentte göçü hızını azaltılabilmesi için sosyal ve fiziki şartların iyileştirilmesi ile birlikte tarımsal gelirin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Uygulanan bu proje ile KOP Bölgesinde kırsalında yaşayan halkımızın iş ve yaşam koşullarının kentsel alan koşullarına yaklaştırılması ve insanımızın doğduğu yerde doymasını sağlayacak, kapsayıcı ve sürdürülebilir entegre ve kırsal kalkınma programı olarak uyguladığımız ve 2016 yılından beri yürütmekte olduğumuz KOP Kırsal dezavantajlı alanlar Kalkınma programı kapsamında desteklediğimiz projelerden birisidir. Kırsal Kalkınma projelerinin diğer projelerden farklı yapan bir özelliği farklı disiplinleri bir arada ele alan çok maksatlı ve entegre projeler olmasıdır.

Bu nedenle yürütülecek projelerde paydaşların koordinasyonu çok büyük önem arz etmektedir. Bu projenin en önemli yönü kurumlar arası işbirliği içerisinde ve uyumlu çalışma neticesinde ortaya çıkan bir projedir. Akören ilçesinin şanslı bir ilçe olduğunu belirterek sebebinin ise hem KOP Kırsalında kalkınma programında, hem de Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kalkınma programında yer almaktadır. Birden fazla programa dahil olan böyle yörelerde bu programlar kapsamında sağlanan desteklerin birbirini tekrar eder nitelikte değil birbirini tamamlayan ve geliştiren nitelikte olmalıdır. Bu proje Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında kurulumu tamamlanan mantar seraları ile entegre olacak şekilde KOP tarafından desteklenen ve Akören İlçe Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildi. Proje ile birlikte, Konya ilinin Ahırlı, Akören, Bozkır, Güneysınır, Hadim, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde üretimi yapılan mantarlar, soğuk zincir ağı ile üreticiden alınarak, yine bu proje kapsamında kurulan Konya Kalkınma ve İşletme Kooperatifi bünyesinde tadilatı tamamlanan soğuk hava deposunda, depolanacak ve paketleme ünitelerinde işlenerek katma değeri yüksek şekilde pazarlanacaktır. İdare olarak bu proje sağlanan katkı 611 bin Türk lirası civarındadır. İnşallah Proje ile yapılması planlanan faaliyetler tamamlandığında Akören bölgesi mantar yetiştiriciliği konusunda inşallah zaten oldu, daha da ileri gidecek.”

 

 

AKÖREN BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARSLAN;

“Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Konya’nın ve Karaman İlinin dağlık kırsal alanında ve yoksulluğu azaltmak adına Başyayla, Sarıveliler, Ermenek ve Merkez olmak üzere Konyada da Güneysınır, Ahırlı Yalıhüyük, Taşkent, Bozkır ve Akören Merkezli açılan bu mantar yetiştiriciliğine emek veren herkese teşekkürlerini iletti. Bölge insanının istihdam sorunu bu umut projesi ile bir nebze olsun azalacaktır. Bu projelerin gelişmesi gerektiğini çünkü kenardan oturmuş bu şirin ilçemiz yıllardır istihdam sorunu ile boğuşmakta ve 1955 yılındaki nüfus sayısına gerilemiştir. Bu proje sayesinde 81 aileye umut ışığı oldu. Nasıl mı? Günlük ve saatlik olarak burada çalışan değerli hanımefendiler var, saati 7 Türk lirasından günde her çadırda 5 saat çalışmaktadırlar. Üretimin birinci, ikinci ve üçüncü flaşında çalışarak aile ekonomisine ve ülke ekonomisine katkılar sağlamaktadır. Yatırımların Akören ilçesine ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diler, teşrifleriniz için teşekkür ederim."

 

 

ÇİFTÇİ GRUBU BAŞKANI MÜZEYYEN ÇETİNKAYA:

Akören İlçe Müdürlüğü ile destekleri ile uygulanan “Göçe Karşı Bir Umut Projesi” kapsamında soğuk hava deposu, paketleme tesisi ve “Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi” kapsamında mantar seraları kurularak üretime geçilerek, soğuk zincir ağı ile pazarlanarak tüketiciye ulaştırılmaktadır. Mantar Seralarının kurulumunda bizlere destek veren Tarım ve Orman Bakanlığının değerli çalışanlarına teşekkür etti. Akören İlçesinde üretim yaparken hem kendimiz çalışıyor hem de ilçemizde işsiz bayanlara ve erkekler iş imkânı sağlamaktayız. Bu bölgede gayret ve çabayı gören hemşerilerimiz mantar yetiştiriciliği işinin ilerleyeceğini ve gelişeceğini görerek, çıkılacak olan yeni hibe programlarına müracaat yapmak için İlçe Müdürlüğümüze 100’ün üzerinde mantar serası kurulumu için talep dilekçesi verdiler, ilgili kurum ve kuruluşlardan bu işin gelişmesi ve ilerlemesi adına katkılar beklediklerini ifade etti. Yatırımların Akören ilçesine ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diler, teşrifleriniz için teşekkür ederim."

 

AKÖREN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ SEYİT ALİ DAMKACI:

"Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında yer alan bu hibe programında grup başvurularında %80,bireysel başvurularda ise %70 oranında hibe desteği alarak kurdukları mantar seraların da üretime geçerek, tarım da yetiştiricilik ve üretim modelinde çeşitlilik sağlanmıştır. Üreticilerimizin Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında sebze serası, mantar seralarının kurulumları yapılarak desteklenlekmektedir. Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında 2023 yılına kadar hibe başvuruları devam edecektir. Detaylı bilgi almak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurabilirsiniz." 

 

dsc_5458.jpg

 

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Çok uzun metinler, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.