Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda

Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay:- "Kanun teklifimiz ile araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek için 35 yaşını doldurmuş olmamak şartı getirilmektedir"- "Teklifimiz, doktoralı araştırmacılara ödenecek ücrete esas gösterge rakamının 40 binden 60 bine yükseltilmesini öngörüyor"

TBMM (AA) - AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, verdikleri kanun teklifiyle, yüksek lisans ve doktora programlarının tamamlanmasını hedefleyen bir akademik meslek olan araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek için 35 yaşını doldurmamış olmak şartı getirdiklerini belirtti.

Atalay, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde, teklif sahibi olarak değerlendirmelerde bulundu.

Yükseköğretim alanının, sürekli gelişen, yükseköğretim çağına gelen genç nüfus ve yabancı öğrenci sayısındaki artış sebebiyle canlı ve genişlemeye uygun bir alan olduğunu belirten Atalay, bu yıl itibarıyla yükseköğretim kurumu sayısının 129’u devlet, 78’i vakıf olmak üzere toplam 207, öğrenci sayısının ise yaklaşık 8 milyonu bulduğunu bildirdi. Atalay, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaklaşık 178 bin yabancı öğrenci bulunduğunu ifade etti.

Atalay, yükseköğretim kurumunun nitelikli bilgi ve insan gücü hedefi çerçevesinde, belirlenen ağ teknolojileri, akıllı ve yenilikçi malzemeler, güç elektroniği, motor teknolojileri, görüntü işleme dahil uzaktan algılama, aşı, ilaç araştırmaları gibi Türkiye'nin stratejik olarak ihtiyaç duyduğu 100 alanda, "YÖK 100/2000 Doktora Projesi" ile bugün sayısı 4 bin 600'ü aşan öğrencinin, doktora eğitimine başlatıldığını anlattı.

Türkiye'nin öncelikli hedefleri ve alanları kapsamında, nitelikli bilgi üretimi sürecini teşvik etmek için 10 araştırma üniversitesi ve 15 bölgesel kalkınma odaklı üniversitenin belirlendiğini söyleyen Atalay, şöyle devam etti:

"Yükseköğretim alanındaki bu olumlu gelişmelerin devamlılığının sağlanması doğrultusunda kanun teklifimiz ile yükseköğretimde niteliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla lisans programından mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora programlarının tamamlanmasını hedefleyen bir akademik meslek olan araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek için 35 yaşını doldurmuş olmamak şartı getirilmektedir. YÖK tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç, öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı da getirilmektedir. Teklifimizle araştırma görevlisi kadrolarına atanıp, tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerine başlamaları ve bu süreçte mağdur olmalarını engellemek amacıyla kadrolarıyla ilişiklerinin en fazla altı ay daha devam etmesi öngörülmektedir. Vakıf yükseköğretim kurullarında çalışan öğretim elemanlarının özlük haklarının, devlet yükseköğretim kurullarında çalışan emsalleriyle eşitlenmesine yönelik bir düzenleme de yer almaktadır. Yükseköğretim kurumlarımızdaki karar alma, akademik atama ve değerlendirme süreçlerinin hızlandırılması ve niteliğin artırılması, proje tabanlı uluslararası iş birliklerinin kolaylaştırılması, nitelikli araştırmacı kümelenmesini temin edecek ortak uygulama ve araştırma merkezleri kurulması, Ar-Ge kapsamındaki projelerde doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi hedeflerine ulaşılması amacıyla doktoralı araştırmacılara ödenecek ücrete esas gösterge rakamının 40 binden 60 bine yükseltilmesi öngörülmektedir."

Atalay, teklifle yükseköğretim kurullarında görevli öğretim elemanlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin, konu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararı da dikkate alınarak bilimsel özerkliğe uygun ve günün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendiğini bildirdi.

AK Parti'li Atalay, "Kanun teklifimizle, ülkemizde meydana gelen deprem, salgın hastalık ve elverişsiz hava koşulları gibi olağan dışı hallerde eğitim-öğretim faaliyetlerine uzun süreli ara verilmesi gereken durumlarda telafi amacıyla yapılacak eğitimlerin ders yılında tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde eğitim-öğretime devam edilebilmesi veya telafi eğitimi yapılabilmesine yönelik bir düzenleme yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Önceki ve Sonraki Haberler