Milletlerarası Anlaşmalar

Milletlerarası Anlaşmalar

Türkiye'nin İtalya ve Romanya ile imzaladığı anlaşmalar ve Yunanistan ile imzaladığı mutabakat zaptı onaylandı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin İtalya ile terörizm ve ağır suçlarla mücadeleyi ilişkin imzaladığı anlaşma ile Romanya ve Yunanistan ile ormancılık alanında işbirliğine dair imzaladığı mutabakat zaptı ve anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Roma'da 8 Mayıs 2012'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmada, tarafların uluslararası terör eylemleri ve uluslararası suçlarda ortaya çıkan artıştan duydukları endişe nedeniyle vatandaşlarını ve ülkelerindeki diğer kişileri terör eylemlerinden ve diğer suçlardan koruma ilkesine uygun olarak terörizm ve örgütlü suçlarla mücadelede işbirliğini geliştirme arzusu ile mutabık kaldığı konular yer alıyor.

Buna göre, Türkiye ve İtalya başta terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ve bunların imalinde kullanılan ara kimyasallarla ilgili suçlar olmak üzere ciddi suçlarla mücadelede işbirliği yapacak.

Taraflar ayrıca, yürürlükteki ulusal mevzuatlarına ve ilgili uluslararası sözleşmeler ve BM Güvenlik Konseyi Kararları da dahil olmak üzere uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak terör eylemlerini önlemek, bastırmak ve terörizmin finansmanını engellemek için de iş birliğinde bulunacak.

- Romanya ve Yunanistan ile ormancılık alanında iş birliği

Bükreş'te 1 Nisan 2015’te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşması" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre taraflar, çölleşme ve erozyonla mücadele, havza rehabilitasyonu, ağaçlandırma, fidan ve tohum yetiştirme teknikleri, biyolojik çeşitliliğin korunması, orman ürünlerinin sanayisi ve pazarlama olanakları, ekoturizm, orman yangınları ve zararlı hastalıklarla mücadele gibi konularda bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı aracılığıyla işbirliği yapacak.

Atina'da 14 Mayıs 2010'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptı" da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki ülke hakları arasında orman ve ormancılık araştırmaları alanında iş birliğini artırmayı genişletmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan mutabakat zaptına göre, taraflar bilgisayar ağı destekli yangın yönetim sistemi, yangın sonrası rehabilitasyon ve yangına dayanıklı orman tesisi, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu gibi konularda iş birliği yapacak.

İş birliği alanları arasında, biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişikliğinin ormancılık üzerindeki etkileri, çölleşme ile mücadele, mera ıslahı, toprak koruma ile Ankara ve Atina'da hatıra ormanı kurulması da var.

AA

Kaynak:Haber Kaynağı