Milletlerarası anlaşma

Milletlerarası anlaşma

Türkiye'nin Bosna Hersek ile suçluların iade anlaşması ve Moldova ile Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Bosna Hersek ile Suçluların İadesi Anlaşması ve Moldova ile Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) ilişkin değişiklik onaylandı.

Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar" yayımlandı.

Buna göre, taraflar suçla mücadelede iş birliğini daha etkin hale getirmek için anlaşmada belirtilen şartlarda suçluları iade edecek.

Yargılanmak üzere iade, tarafların iç hukukunda en az 1 yıl süreyle özgürlüğünden yoksun bırakma veya daha ağır bir ceza ile cezalandırılabilen bir suç oluşturan eylemler için gerçekleştirilebilecek.

Anlaşmaya göre, iadenin talep edildiği suç, talep edilen tarafın hukukunda siyasi mahiyetli bir suç olarak görülüyorsa, suça ilişkin nihai bir karar varsa, kişi ırk, din, vatandaşlık temelinde yargılanmak veya cezalandırmak için istendiğinde ön yargılı yaklaşılacağına inanmak için sağlam gerekçeler bulunuyorsa, kişi taraflardan birinin hukuku uyarınca zaman aşımı veya af dahil olmak üzere yargı veya ceza bağışıklığı kazandıysa iade yapılmayacak.

Anlaşmada siyasi suçlar, her iki ülkenin de taraf olduğu çok taraflı bir uluslararası sözleşme kapsamına giren ve taraflara istenen kişiyi ya iade etme ya da yargılama zorunluluğu getiren bir suçu, devlet başkanının, yakın bir aile ferdinin, hükümet başkanı ya da üyesinin hayatına kasteden saldırılar veya böyle bir suçu işlemek üzere tasarlama veya işlemeye teşebbüs etme de dahil olmak üzere diğer benzeri suçlar ile teröre ilişkin bütün suçları kapsamıyor.

Anlaşma uyarınca acil durumlarda iade talep eden taraf, gerekli bilgi ve belgeleri de sağlayarak, istenen kişinin en fazla 40 gün olmak üzere geçici olarak tutuklanmasını talep edebilecek. Talep edilen taraf, bu konuda kendi hukukuna göre karar verecek. Talep eden taraf, sonuca ilişkin gecikme olmadan bilgilendirilecek. Tutuklamayı takiben 30 günlük bir süre içinde eğer gerekli belgeler sağlanmazsa, talep edilen taraf geçici tutuklamaya son verebilecek.

Gerekli iç hukuk usulünün diplomatik kanallar aracılığıyla tamamlanmasının ardından tarafların birbirine gönderdiği son yazılı bildirim tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek olan anlaşma, suçların veya eylemlerin işlendiği zamana bakılmaksızın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan taleplerde uygulanacak.

- Moldova ile STA

"Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki STA ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek 1’ini Değiştiren 2/2016 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, tarafların iç yasal gerekliliklerin yerine getirildiğini teyit eden son diplomatik notanın alınmasını takip eden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecek.

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Önceki ve Sonraki Haberler