Konya Valiliği yeni kararları açıkladı! Açık havada ceza yememek için kurallara uyun

Konya Valiliği yeni kararları açıkladı! Açık havada ceza yememek için kurallara uyun

Türkiye'de koronavirüs vakalarının arttığı ilk 3 şehirden biri olan Konya’da Valilik’ten yeni karar çıktı. Özellikle son haftalarda listeden adı bir türlü düşmeyen Konya’da ilk kısıtlama kararı taziyelere geldi.

5 aya yakın bir zamandır Türkiye'de devam eden koronavirüs salgınında büyük aşamalar katedildi ancak istenen seviye bir türlü yakalanamadı. Korunma tedbirlerine uymak istemeyen vatandaşlar adeta şehri de kendilerini de ateşe atmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son koronavirüs tablosunu açıkladığı paylaşımında yine Konya’nın adını 3’üncü sıraya yazdı. Konya Valiliği ise son durumu da göz önünde bulundurarak yeni kısıtlama kararı aldı.

Alınan karar şu şekilde ilan edildi:

İl Hıfzıssıhha kurulumuzun 30.07.2020 tarih ve 89 sayılı kararı ile;

Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya konulmuştur.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.

İçişleri Bakanlığı’nın 30.07.2020 tarih ve E.12682 sayılı Genelgesinde belirtildiği şekilde kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca;

Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;

Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına,

İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,

Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,

Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınmasına,

İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Kaymakamlıklarımız ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi,

İl Merkezinde İl Sağlık Müdürlüğünden sorulu Vali Yardımcısının, ilçelerimizde ise kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanması,

 Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmeleri,

Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılması,

Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılması,

 İlimizde hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınması, günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyrettiği dönemlerde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanması,

Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması,

Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;

Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesi,

Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesi, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmaları,

Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesi,

-Birinci ihlalde uyarı,

-İkinci ihlalde idari para cezası,

-İşyeri/ işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanması,

Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılması,

Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılması,

Toplu taziye uygulamalarında,

Taziye evlerinde,

Evlerde,

Açık alanlarda,

taziye yapılmaması hususunda tekraren İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında karar alınması, ayrıca bu hususa ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesi,

“Kıymetli Hemşehrilerimiz,

Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.”

 Temas ve hareketliliğin artacağı Kurban Bayramında;

Kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerin artırılması,

Yapılacak ziyaretlerin asgari düzeyde tutulması için vatandaşlarımıza yoğun bir telkinde bulunulması ve aşağıdaki metnin her ezan sonrası cami hoparlörlerinden, ayrıca belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından anons edilmesi,

“Kıymetli Hemşehrilerimiz,

Bayramlaşmalarımızda temizlik, maske, mesafe kurallarına hep birlikte uyalım. Salgınla mücadeleyi birlikte kurallara uyarak başarabiliriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.”

Yukarıda belirlenen kurallara aykırı hareket eden kişi yada kurumlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 294. maddesine istinaden aynı Kanun’un 282. maddesinde belirtilen cezai müeyyidenin uygulanmasına,

Alınan kararın bilgi için Valilik Makamı’na, gereği için, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.