Kızılelma Neresi? Mehmetçiğin Gittiği Her Yer Kızılelma’dır

Ömer Seyfettin’in hikayelerinden biri bu adı taşır. Ve cevabı çok manidardır; Sultanın atının bastığı her yer Kızılelma’dır.

7Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan Mehmetçiklerden birinin, kendisine nereye gittiklerinin sorulması üzerine verdiği “Kızılelma’ya” cevabı kadim ve çok özel bir kavramı gündeme getirmiş oldu.

O genç Mehmetçiğin verdiği cevap binlerce yıllık Türk tarihinin yansımasıdır.

Kızılelma kavramı bizler için çok önemli bir ideali temsil ettiğinden Türk milliyetçiliği düşüncesinin de mihenk taşlarından olduğu gibi  sadece Türk milliyetçilerinin değil Türklerin tarihinde ve kültüründe çok mühim bir yer tutar.

Geçmişte Sarı Saltuk'un kahramanlıklarını içeren Saltukname'den Evliya Çelebi'ye kadar, pek çok eserde konu edilmiştir.

 “Kızılelma” motifi Türk Edebiyatında Aka Gündüz, Ömer Seyfettin, Nihal Atsız, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Dilaver Cebeci, Ragıp Şevki Yeşim, Mim Kemal Öke, Halil Delice. Orhan Şaik Gökyay  gibi şair ve yazarların elinde yeni anlamlar kazanmaya devam etmiştir.

Bu kültür adamlarının tamamında Türk tarihinin 4000 yıllık hikayelerinin izleri üzerinden Kızılelma’ya ulaştıklarını görürüz.

Bu nedenledir ki, Kızılelma’yı anlayabilmek için Türk millî kimliğinin beslendiği kaynakları iyi değerlendirmek gerekir.

Zeytin Dalı operasyonunda “Kızılelma’ya gidiyoruz” diyen Mehmetçiğin gönlünde işte bu tarih şuuru yeniden  ortaya çıkmıştır.

Kızılelma, Türk milletinin ulaşmak istediği hedeftir. Ergenekon‟daki demir dağların eritilmesiyle başlattıkları bu serüven zamanla kılıktan kılığa girmiş fakat ruhunu hiç kaybetmemiştir.

 İlk zamanlarda Kızılelma ülküsü kavimlerin yurt bulma idealidir. Ahmet Yesevi‟den II. Abdülhamid’e kadar Alp Arslan‟ının fetih düşüncesinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Misak-ı Millisi’ne kadar  farklı değildir.

Kızılelma bir ülkünün adıdır.

 Ergenekon’dan çıkıştır,  Ordu ve askerler için fethedilecek yerdir, Konstantiniyye’dir, Roma’dır, Beç’tir (Viyana), padişahın atının gittiği yerdir, hükümdarlar için dünyaya adalet ve nizam götürme, i’lâ-yı kelimetullah (Tanrının adını yüceltme) davasıdır.

Kızılelma millet ve devlet bekasıdır.

Kızılelma milletin huzuru ve refahıdır.

Kızılelma Mehmetçiğin gittiği heryerdir! 

Önceki ve Sonraki Yazılar