KİT'lerdeki 10 personelden sadece biri kadın

KİT'lerdeki 10 personelden sadece biri kadın

KİT'lerde geçen yılın sonu itibarıyla çalışan personelin yüzde 89,7'si erkeklerden, yüzde 10,3'ü kadınlardan oluştu- Bu kurumlardaki personelin yüzde 35,7'sinin lisans ve üzeri eğitime sahip olduğu belirlenirken dil bilen personel oranı yüzde 9,5 olarak k

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) geçen yıl sonu itibarıyla çalışan personelden yüzde 89,7'sinin erkek, yüzde 10,3'ünün kadın olduğu belirlendi.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 Kamu İşletmeleri Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, KİT'lerde istihdamın rasyonelleştirilmesi çerçevesinde, atıl iş gücünün azaltılmasını, kalifiye eleman alımı yoluyla personel profilinin iyileştirilmesini ve kuruluşların daha rekabet edebilir hale getirilebilmesini amaçlayan bir personel politikası izleniyor.

Bu çerçevede, Bakanlık portföyünde bulunan kuruluşlarda 2000 yılında ortalama 207 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı 2016 yılında 103 bin 836 kişiye, 2017'de 101 bin 306 kişiye, geçen yıl ise 100 bin 657 kişiye geriledi. Böylece, personel sayısında önceki yıla göre yüzde 0,6'lık düşüş gerçekleşti.

İstihdam edilen personelin 46 bin 794'ü memur ve sözleşmeli personelden, 53 bin 863'ü işçilerden oluştu.

Geçici işçiler düşüldüğünde KİT'lerde istihdam edilen personel sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 94 bin 657 olarak kayıtlara geçti.

- Çalışanların büyük bölümü 20 yıldır görevde

Çalışanların yüzde 24,9'unun 25 yıl ve üzeri hizmet süresi olan personelden oluştuğu belirlendi. Bu personeli, yüzde 20,8 oranıyla 5-10 yıllık personel, yüzde 16,2 ile 0-5 yıllık personel, yüzde 14,4 ile 20-25 yıllık personel izledi. Çalışanlar içinde 15-20 yıllık personel yaklaşık yüzde 12,7, 10-15 yıllık personel de yüzde 11,1 olarak kaydedildi.

Buna göre, 20 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip personel oranı yüzde 39,3 olarak belirlendi.

Personelin yaklaşık yüzde 35,6'sının 40-50 yaşında olması dikkati çekti. Çalışanların yüzde 26,5'inin 30-40 yaş, yüzde 21,7'sinin 50-60 yaş, yüzde 11,6'sının 20-30 yaş, yüzde 4,4'ünün 60 yaş ve üzerinde, yüzde 0,1'inin ise 20 yaş ve altında olduğu tespit edildi.

- Personelin yüzde 35,7'si lisans ve üzeri eğitime sahip

Bakanlık portföyündeki KİT personelinin eğitim durumuna bakıldığında, yüzde 31,7'sinin lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu belirlendi. Kalan personelin yüzde 24,6'sı meslek lisesi, yüzde 17,1'i yüksekokul, yüzde 11,8'i ilköğretim, yüzde 10,7'si lise, yüzde 3,9'u yüksek lisans, yüzde 0,1'i doktora ve yüzde 0,1'i de okuryazar düzeyinde eğitime sahip bulunuyor.

Buna göre, KİT personelinin yüzde 35,7'sinin lisans ve üzeri eğitime sahip olması dikkati çekiyor.

- İki dil bilen kamu personeli sayısı artıyor

KİT personelinin yüzde 89,7'si erkek, yüzde 10,3'ü kadınlardan oluştu. Yabancı dili olmayan personel oranı yüzde 90,5'i bulurken, tek yabancı dil bilen personel oranı yüzde 5,3, iki ve daha fazla dil bilen personel oranı 4,2 olarak kaydedildi. İki ve daha fazla dil bilen personel oranı, önceki yıl yüzde 0,01 olarak kayıtlara geçmişti. Buna göre, dil bilen personel oranı yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti.

Sosyal sorumluluk ve yasal nedenlerden dolayı toplam personelin yüzde 2,3'ünü engelliler, yüzde 0,8'ini eski hükümlüler, yüzde 0,7'sini gazi ile şehit aile yakınları, yüzde 0,7'sini çocuk yurtlarında yetiştirilen kişiler oluşturuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı