İSO “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018” Araştırmasının Sonuçları (TÜM LİSTE)

İSO “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018” Araştırmasının Sonuçları (TÜM LİSTE)

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2018” araştırmasının sonuçlarını, kamuoyuna açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2018” araştırmasının sonuçlarını, bugün kamuoyuna açıkladı.

Geçen mayıs ayında açıklanan İSO 500’ün ardından tamamlanan araştırma sonuçlarına göre; İSO İkinci 500 şirketleri, 2017 yılının ardından 2018 yılında da üretimden net satışlarda yüksek bir performans sergiledi. Bir yönüyle Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki şirketlerinin röntgenini ortaya koyan İSO İkinci 500, 2018 yılında üretimden net satışlarını yüzde 27,8 gibi oldukça güçlü bir artışla 107,6 milyar TL’den 137,5 milyar TL’ye yükselti. Bu artış 2017 yılında da yüzde 30,9 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmişti.

İSO İkinci 500’ün bu yılki sıralamasına bakıldığında ilk üç sıra şöyle: 2018 yılında üretimden net satışlara göre ilk sırayı 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil aldı. 412,4 milyon TL ile ikinciliğe yerleşen ORMA Orman Mahsulleri’ni 411,6 milyon TL ile Erişler Yem izledi.

2017 yılında, 309,4 milyon TL ile 145,2 milyon TL arasında üretimden net satış yapan şirketlerin girebildiği İSO İkinci 500’ün 2018 sıralamasında bu bant 413,7 milyon TL ile 177,8 milyon TL arasında oluştu. İSO İkinci 500 şirketlerinin bu yılki listesine bakıldığında sıralamaya 97 yeni kuruluşun girdiği görüldü. Bunlardan 62’si geçen yılki İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasının dışından sıralamaya girme başarısı gösteren şirketlerden oluştu. Geriye kalan 35 kuruluş ise 2017 yılında İSO 500 sıralamasında yer alırken bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasına geriledi.

İSO İkinci 500 kapsamındaki olumlu gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükseldiği görülüyor. Bu da gösteriyor ki; İSO 500’de olduğu gibi İSO İkinci 500’de de yer almak için ihracat yapmak önemli bir kriter.

İSO İkinci 500’ün bu yıl dikkat çeken ve gelecek adına; katma değeri yüksek, nitelikli ve teknoloji odaklı üretim adına umut veren sonuçlarından biri AR-GE yapan şirket sayısındaki istikrarlı artışın devam etmesi oldu. Öyle ki; AR-GE yapıyor olmak, neredeyse ilk 1000 şirket arasına girmenin önemli kriterlerinden biri haline gelmiş bulunuyor. İSO İkinci 500 şirketleri içinde AR-GE yapanların sayısı bir önceki yıla göre 30 şirket artarak 188’den 218’e yükseldi. Bu sayının 2012 yılında 151 olduğunu hatırlatmakta yarar var. İSO 500’deki AR-GE yapan şirketlerin sayısı da 2018 yılında kayıtlara 276 şirket olarak geçmişti.

İSO İkinci 500 ve Temel Göstergeler

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına bakıldığında; birçok göstergede İSO 500 ile benzerlikler dikkat çekiyor. Özellikle finansal göstergelerde bu benzerlik belirginleşiyor. Örneğin; İSO İkinci 500 şirketleri de, tıpkı İSO 500 şirketleri gibi esas faaliyetlerinden kazandıklarını, finansman gideri olarak kaybediyorlar.

İSO İkinci 500’ün görece olumlu mali göstergelerine örnek olarak; borç/özkaynak dağılımında, önceki yıla göre daha dengeli bir görüntünün ortaya çıkması gösterilebilir. 2017 yılında yüzde 66,2 borç, yüzde 33,8 özkaynak olarak gerçekleşen borç/özkaynak ilişkisinde borçların payı 2018’de 62,4’e gerilerken özkaynakların payı yüzde 37,6’ya çıktı.

Borçlanma panoramasına bakıldığında, İSO İkinci 500’de özellikle kısa vadeye bir geçiş olduğu dikkat çekiyor. Bu durumun İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlanma kabiliyetlerinin daha düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir.

2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının bazı temel göstergeleri özetle şöyle gerçekleşti:

İSO İkinci 500’ün yıllara göre üretimden satışlar performansına bakıldığında, 2012-2016 döneminde görülen zayıf büyümenin, 2017 yılında yerini reel büyümeye bıraktığı görülüyor. Üretimden satışlarda 2018 yılında da reel büyüme eğilimi devam etmekle birlikte, artış oranı bir önceki yılın altında kaldı. 2017 yılında yüzde 17 olan üretimden satışlardaki reel büyüme, 2018 yılında yüzde 6,2’ye geriledi.

2018 yılında İSO İkinci 500’ün faaliyet karı oranı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Böylece 2017 yılında yüzde 10,3 olan orana göre faaliyet karlılığında 1,8 puan iyileşme yaşandı. Toplam faaliyet karı büyüklüğü ise yüzde 51,7 gibi yüksek bir oranda artarak, 2017 yılında 12,5 milyar TL iken 2018 yılında 19 milyar TL’ye yükseldi.

İSO İkinci 500’ün faiz, amortisman ve vergi öncesi karında (FAVÖK) 2017 yılının ardından, 2018 yılında da sıçrama yaşanması dikkat çekti. 2017 yılında 16,6 milyar TL olan FAVÖK, 2018 yılında yüzde 39,8 oranında artarak 23,2 milyar TL’ye yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kardaki reel artış, yüzde 16,2 ile yüksek gerçekleşti.

Vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise 2017 yılında 7,4 milyar TL iken, 2018 yılında yüzde 21,5 oranında artarak 9 milyar TL’ye yaklaştı. Aynı yılda vergi öncesi kar ve zarar toplamındaki reel artış yüzde 1 oldu.

Sanayicilerin son yıllarda makul bir çözüm bulunmasını istedikleri konulardan biri olan KDV alacakları, İSO İkinci 500 şirketleri için de ciddi bir sorun olmayı sürdürüyor. 2018 yılında İSO 500’ün devreden KDV’si bir önceki yıla göre yüzde 35,6 oranında artarak 9,7 milyar TL’ye yükselmişti. Bu yük İkinci 500’de için de devam etmekle birlikte, artış hızı geçmiş yıllara göre yavaşlamış görünüyor. İSO İkinci 500’ün devreden KDV’si, 2018 yılında yüzde 0,4 gibi sınırlı bir artışla 1,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

İSO İkinci 500 şirketlerinin teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katma değer dağılımına bakıldığında; 2018 yılında yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 47,3 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 1,1 puan yükseldi. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 2018 yılında 1,8 puan arttı ve yüzde 29 oldu.

Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı 2017 yılında yüzde 23,4 iken 2018 yılında yüzde 21,6’ya indi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2017 yılında yüzde 3,1 iken 2018 yılında ise yüzde 2,1’e geriledi. Böylece orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplulaştırılmış payı ise 2018 yılında 2,8 puan düşüşle yüzde 23,7’ye geriledi.

Bu sonuçlar, Türkiye’de sanayinin yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşüm ihtiyacının sürmekte olduğunu ortaya koyuyor.

Sanayi kesiminin rekabetçiliği için AR-GE hayati bir önem taşıyor. 2015 yılında AR-GE yapan firma sayısı 180 iken, 2016 yılında ekonomik şartlardaki bozulmaya bağlı olarak bu sayı 177 firmaya gerilemişti. 2017 yılında ise ekonomideki ve sanayideki koşulların iyileşmesi ile birlikte AR-GE yapan firma sayısı 188’e yükselmişti. 2018 yılında AR-GE yapan firma sayısında daha yüksek bir artış yaşandı ve sayı 218 firmaya ulaştı. İSO İkinci 500 içinden daha çok sayıda firmanın 2018 yılındaki zorlu koşullara rağmen AR-GE faaliyetlerine yönelmesi önemli bir sonuç olarak öne çıkıyor.

2018 yılında İSO İkinci 500’ün AR-GE harcamaları anket verileri ile 498,6 milyon TL’ye yükselmiş görünüyor. Bu rakam 2017 yılında anket verileri ile ölçülen 488,5 milyon TL tutarındaki AR-GE harcamalarına göre sadece yüzde 2,1 artış anlamı taşıyor.AR-GEAR-GE Buna bağlı olarak 2018 yılında anket verileri ile toplanan AR-GE harcamalarının üretimden satışlara oranı 2017 yılında yüzde 0,45 iken 2018 yılında yüzde 0,36’ya geriledi.

İSO İkinci 500 İhracatı

İSO İkinci 500’ün ihracat performansı 2018 yılında önemli ölçüde ivme kaybetti. 2017 yılında yüzde 16,9 olan ihracat artışı 2018 yılında sadece yüzde 0,7 olarak gerçekleşti. Böylece toplam ihracat büyüklüğü 9 milyar dolara yaklaştı. İhracattaki bu ivme kaybına rağmen İSO İkinci 500’ün toplam ihracatının iki yıl üst üste artış gösterdiğini de vurgulamak gerek.

İSO İkinci 500 kapsamındaki sevindirici gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükselmesi önemli bir gösterge.

2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında üretimden satış büyüklüğüne göre en büyük kuruluş 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil oldu. Bu kuruluş 2017 yılında İSO İkinci 500’de 63. sırada iken, 2018 yılında ilk sıraya yükselme başarısı gösterdi.

İkinci sırada 412,4 milyon TL ile ORMA Orman Mahsulleri yer aldı. ORMA Orman Mahsulleri, 2017 yılında İSO İkinci 500 sıralamasında 13. sırada yer almıştı.

İŞTE İSO İKİNCİ 500 FİRMALAR 

 

2018

2017

FİRMALAR

 

 

 

BAĞLI BULUNDĞU ODA

SIRA

ÜRETİMDEN SATIŞ (NET) (TL)

1

63

Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

1

413.697.419

2

13

ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

2

412.376.158

3

43

Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

3

411.552.018

4

101

Balorman Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

4

410.367.083

5

-

Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

5

409.383.535

6

-

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

6

409.091.663

7

-

Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

7

404.915.710

8

-

Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası

8

404.592.636

9

12

Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

9

403.834.022

10

+

Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası

10

403.264.246

11

70

Magnesit A.Ş.

Eskişehir Sanayi Odası

11

402.826.074

12

175

Hasparlak Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

12

401.119.502

13

62

Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

13

400.291.122

14

176

Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gaziantep Sanayi Odası

14

399.819.352

15

-

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

15

399.385.311

16

-

-

Gaziantep Sanayi Odası

16

-

17

18

Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

17

395.412.416

18

96

Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

18

394.385.622

19

50

Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

19

393.832.198

20

178

Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

20

393.372.551

21

-

Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

21

393.364.350

22

23

Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

22

392.294.187

23

7

YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

23

391.728.409

24

80

Akım Metal San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

24

390.135.136

25

54

Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

25

389.083.419

26

272

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

26

388.825.779

27

-

-

İstanbul Sanayi Odası

27

-

28

205

Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

28

388.475.166

29

84

Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

29

387.990.705

30

333

DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

30

387.172.754

31

-

Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

31

385.709.533

32

144

Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

32

385.682.638

33

+

Karizma Beşler Et-Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

33

385.643.271

34

145

Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

34

385.150.407

35

-

Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.

Yenişehir (Bursa) Ticaret ve Sanayi Odası

35

384.859.803

36

-

Demir Export A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

36

383.320.226

37

+

Kale Havacılık Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

37

381.802.867

38

-

Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

38

381.613.095

39

76

BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

39

380.976.612

40

-

Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

40

378.889.678

41

75

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ)

Kamu

-

378.376.190

42

-

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Eskişehir Sanayi Odası

41

376.399.085

43

+

Polisan Kimya Sanayii A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

42

376.383.096

44

71

Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

43

376.354.839

45

130

Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası

44

376.082.107

46

159

Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

45

375.338.090

47

92

Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

46

374.807.153

48

203

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

47

373.305.734

49

89

Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

48

373.284.119

50

120

Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

49

372.547.463

51

-

Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

50

372.102.076

52

238

Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

51

372.008.640

53

129

Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

52

371.943.130

54

146

Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

53

371.337.812

55

-

-

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

54

-

56

173

Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

55

369.203.958

57

94

Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

56

367.966.228

58

-

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

Konya Sanayi Odası

57

367.774.850

59

292

Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

58

367.106.798

60

-

Assan Panel San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

59

365.802.702

61

58

Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

60

365.647.768

62

-

BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

61

362.051.310

63

74

Mondi Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

62

362.001.280

64

124

ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

63

361.884.227

65

45

Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

64

360.833.973

66

68

Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

65

359.438.961

67

51

Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

66

359.132.195

68

249

Akın Tekstil A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

67

358.785.656

69

-

Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

68

358.276.863

70

44

Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası

69

358.214.436

71

-

-

Kocaeli Sanayi Odası

70

-

72

-

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

71

356.718.388

73

-

Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

72

356.421.842

74

108

Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

73

354.132.235

75

-

Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

74

354.085.975

76

79

Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

75

353.253.517

77

-

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

76

353.240.154

78

-

-

İstanbul Sanayi Odası

77

-

79

-

Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

78

350.867.602

80

-

Sanica Isı Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

79

350.727.312

81

-

-

İstanbul Sanayi Odası

80

-

82

91

Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

81

349.763.788

83

+

Tosyalı Çelik Ticareti A.Ş.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

82

349.425.040

84

182

Safa Tarım A.Ş.

Konya Sanayi Odası

83

348.190.758

85

131

Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

84

347.925.989

86

227

Bonfilet Et San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

85

347.611.443

87

46

Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası

86

347.257.570

88

177

Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

87

346.632.939

89

-

-

İstanbul Sanayi Odası

88

-

90

14

Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

89

344.181.279

91

115

Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası

90

343.911.594

92

325

Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

91

340.968.320

93

-

-

Adana Sanayi Odası

92

-

94

-

-

İstanbul Sanayi Odası

93

-

95

87

Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kocaeli Sanayi Odası

94

339.450.116

96

48

Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

95

339.373.373

97

199

Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

96

339.224.409

98

24

Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

97

338.755.340

99

215

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

98

338.624.256

100

153

Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

99

338.265.772

101

60

Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

100

337.111.322

102

125

Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

101

337.054.655

103

-

-

İstanbul Sanayi Odası

102

-

104

193

Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

103

336.589.129

105

-

Batıbeton Sanayi A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

104

335.277.705

106

-

-

İstanbul Sanayi Odası

105

-

107

49

Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Eskişehir Sanayi Odası

106

334.583.504

108

77

Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

107

334.149.349

109

+

GKN Eskişehir Otomotiv Ürünleri Üretim ve Satış A.Ş.

Eskişehir Sanayi Odası

108

332.841.428

110

83

Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

109

332.808.949

111

-

Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

110

332.333.337

112

95

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

Aydın Sanayi Odası

111

331.646.937

113

267

Burteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

112

330.562.516

114

102

As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

113

330.460.476

115

-

-

İstanbul Sanayi Odası

114

-

116

179

Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

115

327.820.155

117

279

APS Tekstil ve Ticaret A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

116

327.362.055

118

69

İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

117

325.920.977

119

107

Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

118

325.554.911

120

-

Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

119

324.532.610

121

222

Hepşen Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Sanayi Odası

120

324.208.423

122

210

Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

121

323.179.818

123

-

Aslan Çimento A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

122

322.860.931

124

154

BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

123

322.806.524

125

163

Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

124

322.679.123

126

117

Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası

125

322.642.814

127

116

Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

126

322.599.580

128

241

Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

127

322.440.866

129

167

Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

128

320.490.181

130

158

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

129

319.895.400

131

35

GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası

130

318.627.358

132

231

Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Sanayi Odası

131

318.484.395

133

122

MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

132

318.239.260

134

319

Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

133

318.034.317

135

133

İşbir Sünger Sanayi A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

134

317.673.904

136

59

Uşak Seramik Sanayi A.Ş.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

135

316.561.766

137

-

-

İstanbul Sanayi Odası

136

-

138

97

Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

137

316.351.117

139

160

Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

138

316.053.811

140

247

Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

139

315.925.324

141

183

Camiş Madencilik A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

140

315.731.099

142

489

Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası

141

315.397.642

143

105

Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

142

315.041.163

144

+

Gedik Kaynak San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

143

314.956.569

145

201

Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

144

314.935.933

146

197

Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası

145

313.427.572

147

258

Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası

146

312.883.804

148

318

Metal Matris San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

147

310.826.876

149

216

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

148

310.711.693

150

-

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

149

310.265.315

151

88

Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

150

309.404.354

152

141

Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

151

308.944.770

153

72

Modern Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası

152

308.607.168

154

236

Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

153

308.410.681

155

121

Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

154

307.472.728

156

321

Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

155

307.154.239

157

219

Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

156

306.246.173

158

-

-

İstanbul Sanayi Odası

157

-

159

207

Della Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

158

305.179.175

160

+

Ömer Atiker Makine Metal İnşaat ve Yakıt Sistemleri İth. İhr. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

159

305.003.452

161

164

Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

160

304.670.325

162

85

Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası

161

304.234.171

163

350

Ema Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

162

304.153.456

164

237

Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

163

303.764.541

165

+

Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

164

303.633.641

166

-

Nuh Beton A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

165

302.948.998

167

-

-

Kocaeli Sanayi Odası

166

-

168

113

Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası

167

300.151.998

169

-

Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

168

299.838.111

170

311

Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

169

299.463.355

171

357

Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

170

298.934.800

172

98

Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

171

298.443.060

173

134

Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

172

298.403.108

174

224

Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

173

298.050.806

175

174

Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

174

298.016.477

176

200

Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

175

297.667.461

177

123

Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

176

297.653.470

178

211

Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası

177

297.184.174

179

204

Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

178

296.889.432

180

285

Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

179

296.301.904

181

188

Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

180

294.887.419

182

142

Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

181

294.356.825

183

139

Karadeniz Kardeşler Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

182

294.239.249

184

202

Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

183

293.805.557

185

119

Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası

184

293.381.712

186

+

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.

Aydın Sanayi Odası

185

292.837.549

187

390

Atik Metal San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

186

292.332.446

188

259

Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

187

292.156.569

189

138

Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

188

289.725.605

190

+

RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

189

289.413.142

191

189

Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

190

289.179.322

192

-

-

İstanbul Sanayi Odası

191

-

193

53

Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

192

287.624.469

194

194

Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

193

287.607.181

195

86

Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

194

287.126.151

196

329

Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kayseri Sanayi Odası

195

286.982.557

197

152

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

196

286.874.564

198

190

Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası

197

286.825.049

199

140

İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

Kamu

-

286.533.481

200

304

Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası

198

286.298.320

201

377

Hayal Seramik Yapı ve Ürünleri Turizm San. Tic. A.Ş.

Aydın Sanayi Odası

199

286.175.476

202

261

Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

200

285.748.933

203

+

Empera Halı San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

201

283.465.367

204

+

Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

202

282.468.563

205

344

Ersur Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

203

281.440.787

206

-

-

Ankara Sanayi Odası

204

-

207

263

Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

205

280.623.969

208

233

Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

206

280.531.478

209

187

Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

207

280.127.882

210

198

Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

208

280.095.008

211

282

Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

209

280.028.535

212

408

Nikel Paslanmaz Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Sanayi Odası

210

279.545.623

213

-

Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

211

279.407.921

214

112

Uslu Tarım Ürünleri ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası

212

278.651.434

215

428

Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

213

278.529.486

216

156

Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

214

278.389.400

217

322

Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

215

278.383.846

218

382

K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

216

278.289.200

219

151

Konya Çimento Sanayii A.Ş.

Konya Sanayi Odası

217

278.081.830

220

166

Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

218

277.949.932

221

186

Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

219

277.554.856

222

64

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

220

276.617.597

223

264

Aydınlı Moda Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

221

276.081.883

224

244

Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

222

275.433.469

225

184

Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

223

275.292.672

226

165

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

224

275.075.278

227

149

Migiboy Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

225

275.050.132

228

232

Nazar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

226

274.620.907

229

297

RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

227

274.550.497

230

214

Ege Gübre Sanayi A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

228

274.286.041

231

248

VİG Metal San. ve Tic. A.Ş.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

229

273.435.733

232

65

Türk Ytong Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

230

272.184.168

233

55

Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

231

272.032.167

234

281

Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası

232

271.666.869

235

256

Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

233

271.665.989

236

+

Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

234

271.062.272

237

257

Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

235

270.306.600

238

36

Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

236

270.140.460

239

302

Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

237

269.915.381

240

-

Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

238

269.048.375

241

342

Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

239

268.909.945

242

221

Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

240

268.812.565

243

150

Sistem Metal Yapı Reklam Malzemeleri ve İnşaat San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

241

268.785.484

244

340

Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

242

268.186.134

245

274

Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

243

268.138.109

246

360

Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

244

267.994.549

247

-

-

Kocaeli Sanayi Odası

245

-

248

+

Beşiktaş Tersane A.Ş.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası

246

266.178.112

249

191

Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

247

265.894.598

250

170

Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

248

265.747.016

251

397

Ege Fren San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

249

265.331.563

252

52

Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

250

265.323.073

253

218

Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

251

264.728.656

254

230

Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

252

264.088.273

255

213

Fil Filtre A.Ş.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

253

263.778.152

256

240

Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

254

263.536.149

257

-

-

Ege Bölgesi Sanayi Odası

255

-

258

293

Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

256

262.660.717

259

212

Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Kocaeli Sanayi Odası

257

261.296.065

260

276

Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

258

260.318.518

261

379

Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

259

259.946.238

262

291

Perfektüp Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

260

259.585.325

263

283

Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

261

258.941.468

264

286

Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

262

258.686.508

265

-

-

Gaziantep Sanayi Odası

263

-

266

269

İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

264

258.295.315

267

-

-

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

265

-

268

314

Erse Kablo San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

266

257.957.023

269

1

Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

267

257.743.073

270

367

Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

268

257.414.644

271

317

Yavuz Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

269

257.398.631

272

161

Eti Gümüş A.Ş.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

270

256.770.367

273

246

Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

271

256.565.636

274

228

Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

272

256.478.901

275

+

Erşan Et ve Et Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

273

256.092.467

276

334

Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası

274

255.898.302

277

126

KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

275

254.955.550

278

432

Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

276

254.584.256

279

217

Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

277

254.562.359

280

135

Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

278

254.381.463

281

306

Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

279

254.090.540

282

313

GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

280

253.388.981

283

347

İba Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

281

252.679.061

284

338

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

282

252.171.298

285

235

Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

283

252.133.474

286

278

Katsan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Sanayi Odası

284

252.068.914

287

90

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

285

251.326.326

288

327

Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

286

251.277.709

289

335

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

287

251.154.217

290

245

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Adana Sanayi Odası

288

250.926.816

291

-

-

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

289

-

292

366

Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

290

250.289.900

293

386

Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

291

249.741.198

294

376

Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

292

249.614.971

295

251

Hamboya Boyacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

293

249.565.085

296

373

VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

294

248.723.932

297

312

Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Yenişehir (Bursa) Ticaret ve Sanayi Odası

295

246.908.476

298

-

-

Ege Bölgesi Sanayi Odası

296

-

299

316

Kros Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

297

246.191.417

300

355

Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

298

245.506.525

301

332

Elba Bant San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

299

245.498.367

302

-

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

300

245.005.550

303

374

Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

301

244.996.511

304

411

E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

302

244.936.461

305

339

A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

303

244.607.859

306

+

Mim Mühendislik İnşaat Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

304

244.600.272

307

326

Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

305

244.141.047

308

398

Termal Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

306

244.003.174

309

487

Ünlü Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

307

243.797.505

310

336

Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

308

243.575.828

311

361

Salteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

309

243.002.021

312

354

Balıkesir Yem San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

310

242.873.468

313

392

Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

311

242.086.420

314

+

Roza Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gaziantep Sanayi Odası

312

242.076.678

315

473

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

313

241.881.537

316

223

Valf Sanayii A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

314

241.837.768

317

351

Uğur Demir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gaziantep Sanayi Odası

315

241.547.461

318

384

E.G.O. Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

316

241.310.941

319

479

Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Maddeleri Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası

317

241.250.967

320

265

Afyon Et Entegre Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

318

241.049.423

321

463

Arta Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Sanayi Odası

319

240.915.216

322

288

Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası

320

240.611.993

323

148

Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

321

240.583.386

324

436

De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

322

239.516.475

325

275

Ünal Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

323

239.395.419

326

181

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.

Kamu

-

238.796.326

327

+

Kar-El Demir Tel San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

324

237.962.844

328

294

ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

325

237.791.295

329

421

Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

326

236.700.024

330

478

Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

327

236.663.025

331

+

Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

328

236.608.945

332

243

Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

329

235.717.095

333

284

Ör-Ma Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

330

235.215.972

334

109

Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

331

234.625.529

335

371

Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

332

234.592.565

336

+

Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

333

234.518.854

337

458

Evas Ev Aletleri Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

334

234.367.449

338

365

Altınsar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

335

233.672.476

339

209

Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

336

233.260.787

340

290

Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

337

233.102.786

341

420

Görkem Giyim San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

338

233.039.434

342

475

Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

339

232.888.955

343

346

Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

340

232.163.839

344

169

Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gaziantep Sanayi Odası

341

231.448.156

345

-

-

İstanbul Sanayi Odası

342

-

346

226

Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

343

230.915.234

347

471

Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

344

230.748.491

348

+

Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

345

230.373.353

349

454

İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

346

230.266.848

350

+

Lezita Balık A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

347

230.253.604

351

341

Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

348

229.859.738

352

+

Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

349

229.193.734

353

-

-

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

350

-

354

185

Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Sanayi Odası

351

228.156.456

355

343

Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

352

228.006.715

356

271

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

353

227.990.042

357

348

Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

354

227.608.833

358

399

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

355

227.378.370

359

356

Parteks Tekstil ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.

Kayseri Sanayi Odası

356

227.308.436

360

407

Flament Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

357

226.958.506

361

349

Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

358

226.745.264

362

260

Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

359

226.640.279

363

460

Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Kadirli Ticaret Odası

360

226.627.249

364

+

Ceha Büro Mobilyaları A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

361

226.541.129

365

477

Pehlivanoğlu Kağıt Kağıt Mamulleri ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

362

226.180.676

366

469

Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

363

225.908.176

367

273

Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

364

225.788.796

368

465

Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

365

224.451.196

369

+

Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

366

224.093.245

370

415

ASD Laminat A.Ş.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

367

223.699.665

371

287

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

368

223.548.164

372

168

A-Plas Genel Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

369

223.536.350

373

280

M S T İş ve Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

370

223.419.972

374

364

Beşyem Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

371

222.595.940

375

337

Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

372

220.511.546

376

-

Superlit Boru Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

373

220.300.501

377

315

Gür İplik San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

374

220.046.382

378

400

Reçber Kablo A.Ş.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

375

219.688.460

379

206

Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

376

218.592.337

380

300

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kamu

-

218.328.793

381

320

Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

377

217.861.851

382

413

Fabal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

378

217.820.437

383

447

Ender PVC ve Alüminyum Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

379

217.486.181

384

419

Çöğenler Yemcilik Tarım Ürünleri Hayvancılık ve Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.

Konya Sanayi Odası

380

217.478.908

385

362

Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

381

217.349.540

386

+

Hatboru San. ve Tic. A.Ş.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

382

217.239.919

387

383

Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

383

217.183.101

388

468

Bimed Teknik Aletler San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

384

217.099.088

389

498

ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

385

216.668.191

390

266

Kilim Mobilya A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

386

216.072.156

391

331

Bereket Döner San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

387

215.888.583

392

262

Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası

388

215.423.709

393

+

Akcanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

389

215.155.934

394

358

CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Denizli Sanayi Odası

390

215.051.836

395

495

Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

391

214.069.675

396

+

Alkim Alkali Kimya A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

392

213.848.580

397

433

Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

393

213.729.507

398

393

Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

Aydın Sanayi Odası

394

213.464.121

399

+

-

İstanbul Sanayi Odası

395

-

400

+

Omega Metal Bağlantı Elemanları Demir Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası

396

213.004.168

401

401

Zümrüt Pazarlama İthalat ve İhracat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

397

212.740.996

402

497

Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.Ş.

Eskişehir Sanayi Odası

398

212.685.179

403

450

Çilek Mobilya A.Ş.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası

399

212.596.297

404

+

Aslan Bakır San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

400

212.543.320

405

483

Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

401

211.824.310

406

310

Dost Fındık Gıda Kuyumculuk İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Mühendislik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası

402

211.461.012

407

+

Sentez Grup Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

403

211.274.950

408

381

Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

404

211.122.191

409

250

Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

405

210.887.369

410

+

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

406

210.437.551

411

307

Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Endüstrisi Ticaret Ltd. Şti.

İstanbul Sanayi Odası

407

210.062.762

412

270

Uludağ İçecek T.A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

408

210.051.302

413

+

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

409

209.044.609

414

57

Hattat Traktör San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

410

208.533.329

415

303

Şirikçiler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

411

208.402.396

416

323

Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

412

208.397.556

417

375

Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

413

208.146.432

418

423

Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

414

208.064.313

419

429

Seyran Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

415

207.819.475

420

387

Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

416

207.010.563

421

+

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

417

205.755.961

422

+

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası

418

205.377.627

423

435

Botaş Nehir Boya Emprime San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

419

205.185.707

424

+

Has Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

420

204.967.682

425

410

Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

421

204.762.585

426

444

Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

422

204.655.897

427

385

Arılı Plastik Sanayii A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

423

204.618.365

428

196

Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

424

204.302.021

429

+

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

425

203.976.944

430

476

Bant Boru San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

426

203.687.243

431

255

Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası

427

203.683.229

432

143

Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Terme Ticaret ve Sanayi Odası

428

203.628.805

433

+

Zirve Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

429

203.445.175

434

+

Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

430

203.184.920

435

439

Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

431

202.707.166

436

254

Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

432

202.428.574

437

451

Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adana Sanayi Odası

433

202.195.380

438

431

Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

Kocaeli Sanayi Odası

434

202.128.985

439

+

Domino Tekstil Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

435

202.066.237

440

396

Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

436

200.020.803

441

414

TB Sewtech Turkey Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

437

200.000.698

442

416

Entek Elektrik Üretimi A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

438

199.755.882

443

+

Rekor Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

439

199.605.530

444

395

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

440

199.548.840

445

192

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

441

199.368.007

446

+

Esan Akümülatör ve Malzemeleri San. Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası

442

199.309.828

447

467

S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Ege Bölgesi Sanayi Odası

443

199.007.590

448

494

Sanko Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

444

198.634.970

449

455

Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Eskişehir Sanayi Odası

445

197.864.038

450

+

Teymur Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

446

197.805.054

451

449

Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

447

197.738.440

452

499

Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

448

197.417.770

453

99

Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

449

196.886.585

454

242

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

450

196.879.859

455

301

AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

451

196.734.601

456

440

Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

452

196.023.200

457

459

Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

453

195.459.037

458

388

Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Sanayi Odası

454

195.376.597

459

+

Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

455

195.193.201

460

+

Hacı Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

456

194.643.797

461

496

Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

457

194.476.016

462

+

Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

458

193.779.228

463

448

Heper Metal Döküm San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

459

193.291.003

464

330

Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

460

193.021.317

465

363

Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

461

192.540.051

466

305

Demirören Gazetecilik A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

462

192.437.147

467

418

Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

463

192.201.843

468

+

Sultan Et ve Gıda Üretim Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.

Ankara Sanayi Odası

464

191.533.075

469

298

Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

465

191.095.670

470

500

Torkut Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

466

191.064.672

471

370

Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

467

191.001.954

472

155

Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

468

190.689.658

473

+

Kat Mekatronik Ürünleri A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

469

189.589.202

474

441

Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş.

Adana Sanayi Odası

470

189.370.891

475

20

Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Konya Sanayi Odası

471

188.788.359

476

470

Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

472

188.537.585

477

+

Pakten Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Gaziantep Sanayi Odası

473

188.417.774

478

+

Renkler Makina ve Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

474

188.007.076

479

352

Prefabrik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

475

187.711.057

480

+

İnter Abrasiv San. ve Tic. A.Ş.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

476

187.464.066

481

+

Mita Kalıp ve Döküm Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

477

187.400.159

482

405

Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

478

187.166.570

483

+

Paksan Makina San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

479

186.488.710

484

422

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

480

185.318.029

485

372

Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti.

Kocaeli Sanayi Odası

481

184.973.098

486

+

Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

482

184.634.217

487

+

Kontensan Konya Teneke Kutu Ambalaj ve Makina San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

483

184.449.544

488

+

Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

484

183.887.488

489

-

-

İstanbul Sanayi Odası

485

-

490

+

Suglobal Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi A.Ş.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

486

182.186.030

491

427

Dok-San Denizli Dokuma San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Sanayi Odası

487

180.431.199

492

+

2M Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

488

180.392.862

493

+

Unsan Un San. ve Tic. A.Ş.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

489

180.358.533

494

+

Temsan Yapı ve Makina Endüstri A.Ş.

Ankara Sanayi Odası

490

179.908.125

495

+

Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

491

179.875.490

496

-

-

İstanbul Sanayi Odası

492

-

497

491

Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

493

179.326.730

498

+

Biomar Sagun Yem San. Tic. A.Ş.

Aydın Sanayi Odası

494

178.452.980

499

481

Arobus Araç İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası

495

177.979.511

500

472

Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

496

177.760.860

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Çok uzun metinler, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum