Eczacıların ''tabela'' mağduriyeti

Eczacıların ''tabela'' mağduriyeti

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan:

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, eczanelerin sağlık hizmeti sunan kuruluşlar olduğunu belirterek, ''Haksız rekabeti önlemek amacıyla birden fazla cephesi bulunan eczanelerin sadece bir cephesine isim levhası konulmasına yönelik düzenleme haksız ve yersizdir'' dedi.

Saydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde eczane levhalarıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını belirterek, bazı şehirlerde eczacıların ,eczane tabelalarının sağlık müdürlüklerince söküldüğünü söyledi.

Resmi Gazete'de 12 Nisan tarihinde yayımlanan ''Eczacılar ve Eczane Hakkındaki Yönetmelik''te yapılan değişiklikle ilgili maddede ''Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden 'birine' ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur" ifadesinin yer aldığını anlatan Saydan, aynı yönetmelikte geçici madde ile 24 ay süre tanındığını ifade etti.

TEİS tarafından hukuka aykırılığı nedeniyle Danıştay 15. Dairesinde yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmış olmasına rağmen bazı şehirlerdeki eczanelerin tabelalarının sağlık müdürlüklerince söküldüğünü savunan Saydan, şunları kaydetti:

''Bu uygulamanın durdurulması gerekmektedir. Eczanelerimiz sağlık hizmeti sunan kuruluşlardır, haksız rekabeti önlemek amacıyla birden fazla cephesi bulunan eczanelerin de sadece bir cephesine isim levhası konulmasına ilişkin düzenleme haksız ve yersizdir. Zira; eczanelerin hasta ve hasta yakınları tarafından kolayca fark edilebilir olmalarında kamu yararı bulunmaktadır. Özellikle gece nöbetlerinde, hasta ve hasta yakınlarının 2-3 cephesi bulunan bir eczaneyi, eczane isminin yazılı olduğu levhanın bulunduğu cepheden gelmemeleri halinde görememeleri mümkün olabilmektedir.        Vergileri ödenen levhaların sökülmesi hukuki değildir. Sendika olarak dava açtığımız için konu mahkemeliktir. Bu yanlış uygulamadan bir an önce dönülmeli. Eczacıların levhalarına dokunulmamalıdır"

-Yapı ruhsatı alınması zorunluluğu

Yönetmelikte, eczacıların sorun yaşamasına neden olacak bir diğer konunun yeni açılacak eczaneler için yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi alınmasının zorunlu kılınması olduğunu belirten  Saydan, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi bulunan bina sayısı çok azdır. Kamu kurumları, hatta bazı devlet hastaneleri dahi ruhsatsız binalarda faaliyet göstermektedir" ifadesini kullandı.

Bir eczaneye düşen nüfus sayısının Türkiye'nin doğusunda ve batısında büyük farklılıklar gösterdiğine dikkati çeken Saydan, eczane açılabilmesi için 6197 sayılı Kanun'la getirilen ve davaya konu Yönetmelikte ayrıntıları düzenlenen nüfus kriteri ile doğu ve güneydoğu bölgelerindeki eczane sayısının artırılmak istendiğini kaydetti.

  Yönetmelikte yeni açılacak eczaneler için getirilen yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi alınması zorunluluğunun, bu bölgelerde eczane açılmasını zorlaştırdığına işaret eden Saydan, şöyle devam etti:

''Bu durum da ülkemizdeki eczanelerin eşit dağılımını engelleyecektir. TBMM tarafından ülkemizdeki eczane dağılımının eşit olması için nüfus kriteri konularak çıkartılan kanunun amacına aykırı bir durum yaratılmaktadır. Ülke şartları ile birlikte ele alındığında, yeni açılacak eczaneler için yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi alınması ve bu belgede dükkan veya işyeri kaydı olması zorunluluğu getiren dava konusu düzenlemelerde kamu yararı bulunmadığı; Kanun'un ve Yönetmeliğin amacına aykırılık taşıdığı, eczane açılmasını zorlaştırarak vatandaşların sağlık hakkını zedelediği ve eczacıların çalışma hürriyetini kısıtladığı için bu yanlış uygulamadan bir an önce dönülmelidir."

 

Kaynak:Haber Kaynağı