Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nda deprem teknolojileri görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nda deprem teknolojileri görüşüldü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, deprem teknolojileri ve koordinasyonu gündemiyle toplandı.İletişim Başkanlığından...

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, deprem teknolojileri ve koordinasyonu gündemiyle toplandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan deprem teknolojileri ve koordinasyonu gündemiyle toplanan Kurul, alanlarında uzman akademisyenlerin katılımıyla deprem konusunu değerlendirdi ve ülke ihtiyaçları ile yeni teknolojilerin sağladığı fırsatları ele aldı.

Bu konudaki inceleme ve önerilerin Cumhurbaşkanlığına sunulması kararı alınan toplantıda, en önemli tavsiyelerden birinin deprem konusunda çalışan tüm paydaşların ortak hareket etmesini sağlayacak bir üst komite teşkil edilmesi olduğu kaydedildi.

Yapılan istişareler sonucunda, deprem konusunda kısa vadeli çözüm olarak Türkiye'nin bilgi birikiminin değerlendirilmesi ve birtakım hızlı desteklerin sağlanması gerektiği bildirilen toplantıda, deprem öncesi ve sonrası araştırmaları destekleyen acil durum mekanizmalarının oluşturulması, altyapı paylaşımı ve araştırma sonuçlarının ortak değerlendirilmesi başlıkları ön plana çıktı.

Toplantıda ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği ile deprem master planlarının oluşturulması, deprem odaklı yer bilimleri araştırmalarının toplumsal faydaya dönüşmesinde teknoloji transfer ofislerinin aktif kullanılması ve yerel paydaş iletişiminin güçlendirilmesi konularında gerekli adımların atılması değerlendirildi.

- "Üst Komite" oluşturulması gerektiği vurgulandı

Orta vadeli çözüm olarak yer bilimleri alanında yükselen teknolojilerin de incelemeye alındığı toplantıda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenebilecek AR-GE ve yenilik konusunda deprem odaklı çalışmalara uluslararası iş birliğinin sağlanmasına dönük adımların atılması görüşüldü.

Toplantıda kurul üyeleri ve akademisyenler tarafından, Türkiye'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve TÜBİTAK'ın da dahil olduğu birçok kurum, kuruluş ve üniversitelerin deprem konusunda nitelikli çalışmalar yapmasına karşın, deprem odaklı yer bilimleri ekosisteminde eşgüdümün sağlanması için dünyada emsalleri görülen bir yapıya ihtiyaç olduğu, bu sebeple bir "Üst Komite" oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Nitelikli insan kaynağının kritik öneme sahip olduğu belirtilen toplantıda, insan kaynağının yetiştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için bilim kampları, yarışma ve fuarların düzenlenebileceği, finansal desteklerle girişimcilerin çözüm yönünde teşvik edilebileceği öngörüldü.

Kurul'un, ilerleyen günlerde deprem teknolojileri ve koordinasyonu konusu özelinde tüm paydaşların ve uzman görüşlerinin dikkate alındığı ve özellikle bilim ve teknoloji politikaları boyutlarında inceleme ve önerileri içeren bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına sunacağı bildirildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Önceki ve Sonraki Haberler