2017 yılı bütçe tasarısı

2017 yılı bütçe tasarısı

Tasarıya göre, kamu idarelerine 634 milyar 176 milyon TL, özel bütçeli idarelere 79 milyar 433 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 216 milyon TL ödenek verilecek- Genel bütçenin gelirleri 586 milyar 696 milyon TL, özel bütçeli idarele

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'na göre, kamu idarelerine 634 milyar 176 milyon TL, özel bütçeli idarelere 79 milyar 433 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 216 milyon TL ödenek verilecek.

Genel bütçenin gelirleri 586 milyar 696 milyon TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 80 milyar 63 milyon TL olarak öngörülüyor.

TBMM Başkanlığına sunulan tasarıya göre, gider olarak, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 634 milyar 176 milyon 488 bin TL, özel bütçeli idarelere 79 milyar 433 milyon 539 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 216 milyon 853 bin TL ödenek verilecek.

Tasarıda, genel bütçenin gelirleri 586 milyar 696 milyon 152 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 9 milyar 777 milyon 75 bin TL'si öz gelir, 70 milyar 286 milyon 212 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere, toplam 80 milyar 63 milyon 288 bin TL olarak öngörülüyor.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 4 milyar 186 milyon 853 bin TL'si öz gelir, 30 milyon TL'si Hazine yardımı olmak üzere, toplam 4 milyar 216 milyon 853 bin TL olarak tahmin ediliyor.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı da 49 milyon 222 bin TL olarak öngörülüyor.

- İdarelerin bütçe içi ödenek aktarması

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20'sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilecek. Bu idarelerin yüzde 20'yi geçen diğer her türlü kurum içi aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı yetkili olacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin ilgili tertibinde yer alan ödenek, lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate alınarak, tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci ve personele yapılan giderler karşılığında ilgili devletler veya uluslararası kuruluşlar tarafından ödenen tutarları, NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve ve onarımları için ödenecek tutarları, gümrük idarelerince tahsil edilerek TRT'ye intikal ettirilen bandrol ücretlerinin yüzde 2'si oranında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hizmetleri için TRT tarafından ödenecek tutarları, bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan ilgili idare bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu tutarlardan yıl içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye Maliye Bakanı yetkili olacak.

Kamu idareleri, sürekli ve geçici işçileri bütçe tertiplerinde yer alan ödenekleri aşmayacak sayı veya süreyle istihdam edebilecek. Bu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek ihtiyaçlarını ödenek aktarmak suretiyle karşılamaya da Maliye Bakanı yetkili olacak.

Kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından uluslararası anlaşma, kanun ve kararnameler gereği üye olunan uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluşlara, gerekli ödeneğin temini hususunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan üye olunamayacak.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, bu tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden karşılanacak.

- Yatırım programı dışındaki projelere harcama yapılamayacak

2017 Yılı Yatırım Programı'na ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamayacak.

<="" ı="" ·-="" :l;="" ··.!1·="" _,_.·.="" elde="" edılen="" gelırlerle="" karşılanacagı="" ve="" merkezı="" yonetım="" butçesınden="" ya="" da="" doner="" sermaye="" fonlardan="" ucret="" vermek="" suretıyle="" 2vv="" rı,ıda="" defa="" istihdam="" edilecek="" personel="" görevlendirilemeyeceği="" belirtilmektedir.="" ;;.,_="" --="" "="" _.,-="" madde="" 9-="" maddenin;="" birinci="" fıkrasında,="" yatırımların="" yıllık="" programlar="" dahilinde="" gerçekleştirilmesini="" sağlamak="" amacıyla="" 2017="" yılı="" programına="" ek="" yatırım="" cetvellerinde="" yer="" alan="" projeler="" dışında="" herhangi="" bir="" projeye="" harcama="" yapılamayacağı="" hükme="" bağlanmaktadır.="" programında="" verilecek="" yatırımlara="" hız="" kazandırmak="" yılında="" işe="" başlanılabilmesini="" amacıyla,="" proje="" veya="" işin="" öngörülen="" ilk="" yıl="" ödeneğinin="" toplam="" bedelinin="" yüzde="" lo'undan="" az="" olamayacağı="" koşulu="" getirilmektedir.="" bunun="" yanında,="" söz="" konusu="" koşuldan="" bazı="" projele="" -="" sn;="" tutulmaktadır.="" kurumlara="" gerektiğinde="" projeleri="" için="" ödenekleri="" içinde="" kalmak="" kaydıyla="" revize="" imkanı="" tanınmaktadır.="" :="" ;..,'="" '="" i="" nci="" r="" projelerın="" alt="" projelerı="" ıle="" ılgılı="" degışiklikler="" konusunda="" uyacakları="" esaslar="" düzenlenmektedir.="" il="" --::="" ;;;!"="" ••="" ·--="" •="" .,--="" '="" 'j:_,'f="" :·="" uçüncü="" merkezi="" yönetim="" kapsamındaki="" kamu="" idarelerinin="" bütçelerine="" ile="" ilgili="" olarak="" yapılacak="" ödeii="" r::.,_=""></=""><;="" j="" harc="" e)="" 10="" 1954="" tarihli="" 6245="" harcırah="" kanunu="" hükümleri="" uyarınca="" verilecek="" gündelik="" tazminat="" tutarlan="" (h)="" f)="" çeşitli="" kanun="" hükmünde="" kararnarnelere="" kanununda="" gösterilmesi="" gereken="" parasal="" diğer="" sımdar="" (i)="" g)="" ek="" ders,="" konferans="" fazla="" çalışma="" ücretleri="" ücret="" ödemelerinin="" tutarları="" (k)="" ğ)="" 111811982="" 2698="" milli="" eğitim="" bakanlığı="" okul="" pansiyonları="" kanununun="" 3="" üncü="" maddesi="" gereğince="" yönetilen="" pansiyonlarımn="" öğrencilerinden="" alınacak="" pansiyon="" (m)="" h)="" 7="" 6="" 1939="" 3634="" müdafaa="" mükellefiyeti="" yoluyla="" hayvanların="" alım="" değerleri="" (o)="" ı)="" motorlu="" taşıtların="" ortalama="" günlük="" kira="" bedelleri="" (p)="" i)="" (1),="" (il)="" (iii)="" yıl="" içinde="" edinebilecekleri="" hangi="" hizmette="" kullanılacağı="" kaynağı="" 5="" 111961="" 237="" taşıt="" kanununa="" tabi="" satın="" aıa"'""'jp="" azami="" alma="" (t)="" j)="" kanunlar="" kararnaınelerle="" bağlanmış="" vatani="" hizmet="" aylıkları="" (v)="" gerektiğinde="" kullanılabilecek="" 5-="" (1)="" personel="" giderlerini="" karşılama="" ödeneği:="" genel="" kapsaınındaki="" bütçelerine="" konulan="" yetmeyeceği="" anlaşıldığı="" takdirde,="" mevzuatının="" gerektirdiği="" giderler="" için="" "personel="" giderleri"="" "sosyal="" güvenlik="" kurumlarına="" devlet="" primi="" mevcut="" veya="" yeni="" açılacak="" tertiplere,="" maliye="" bütçesinin="" 12.01.31.00-01.1.2.00c1-09.1="" tertibinde="" ödenekten="" aktarma="" yapmaya,="" yedek="" ödenek:="" 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6="" ödenekten,="" idar;j.="" -,.il="" !:l,r,el="" bütçelerinde="" (ol),="" (02),="" (03),="" (05)="" (08)="" ekonomik="" kodlarını="" içeren="" tertipler="" ço="" ,;:ic%l):e="" h§.llerde="" (06)="" (07)="" ko="" larım="" '-="" "'="" (3)="" yatırımları="" hızlanduma="" odeneğı:="" r.="" -="" i{="" ··}="" ,.="" .="" .......="" ::jf"="" '="" -··.="" ""="" •="" 1,="" baka:ıj.ığı="" 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3="" 2017="" yılı="" prograınımv="" j!y="" l="" sh:-ici="" koordinasyonu="" izlenmesine="" dair="" karar="" esaslarına="" uyularak="" yatırım="" programının="" uygulama="" durumuna="" gerekt'iğln.d·q)'!celiltl,v="" sektörlerde="" yatırımların="" hızlandırılması="" gelişen="" şartlara="" öncelikli="" sektör="" alt="" pfbgı:@l="" a,.yeiii="" alınması="" projelere="" ödenek="" tahsisi="" ödeneklerinin="" artırılmasında="" kullanılmak="" kapsarnındaki="" projelerine="" tertipiere="" (4)="" doğal="" afet="" 12.o1.31.00-01.1.2.00-1-09.5="" ödeneği,="" nitelikli="" açısından="" programı="" ilişkilendirilmek="" kaydıyla="" her="" türlü="" karşılamak="" amacıyla="" tertiplerine="" aktarmaya,="" bakanı="" yetkilidir.="" aktarma,="" ekleme,="" devir="" iptal="" işlemleri="" 6-="" kanunla="" etkin="" verimli="" bir="" şekilde="" kullanılması="" amacıyla,="" ortaya="" çıkabilecek="" ihtiyaç="" fazlası="" ihtiyacının="" karşılanmasında="" kullanılmasım="" temin="" etmek="" hizmetlerde="" sağlamak="" yüzde="" onunu="" aşmamak="" kaydıyla;="" (05),="" (06),="" (07),="" (09)="" kod="" ..="" ·.··="" ·="" ödenekleri="" bütçeleri="" arasında="" "yedek="" ödenek"="" tertibine="" gereklı="" görülen="" muhasebe="" gerekli="" düzenlemeleri="" ;="" :'fj="" !="" rx="" )::="" i!="" i="" -;="" '('·,="" ......-.="" :....="" ,··="" l''="" ""il="" ....="" ::f'?="" idareler,="" yapılacak="" tertipteki="" ödeneğin="" 20'sine="" jır.kendi="" ··'="" aktarması="" yapabilirler.="" 20'yi="" geçen="" kurum="" içi="" aktarmalarını="" yapmaya="" ·ıvıaı.ly'tl·="" uygulanması,="" karara="" uygun="" prograrmna="" cetvellerinde="" projelerde="" değişiklik="" yapılması="" halinde="" değişikliğin="" arası="" işlemlerinin="" tamarın="" kanunun="" 21="" maddesinin="" üçüncü="" fıkrasında="" sımrlamalara="" olmaksızın="" idarelerce="" yapılır.="" idarelerinden="" hizmeti="" yaptıracak="" olan="" idaresi,="" yürütecek="" idarenin="" bütçesine,="" fonksiyonel="" sınıflandırma="" ayrımına="" bakılmaksızın="" aktarmaya="" kapsarmndaki="" idareleri,="" 29="" 2011="" 644="" çevre="" şehireilik="" bakanlığının="" teşkilat="" ]="" "i'eıı.!="" ,.="" hakkınhükmünde="" karaı:ıe="" bakanlıgı="" butçesıne="" yetkilıdır.="" (5)="" mill!savunma="" ak="" nlığı,.="" tek="" merkezden="" yonetılınesı="" ikmal="" tedarık="" hizmetlerı="" ıle="" bır="" fonksıyona="" aıt="" hızmetın="" dıger="" fonks1;le..n,'"'="" --="" yürütülınesi="" hillinde="" fonksiyonlar="" karşılıklı="" kurumlar="" "'"':.;,.,.·="" ,·="" :,=""></;=""><"'="" kısmi="" zamanlı="" alınarı="" kişilere="" 5="" 6="" 1986="" 3308="" mesleki:="" aday,="" çırak="" işletmelerde="" meslek="" eğitimi="" öğrencilere="" 14="" 1965="" 657="" devlet="" memurları="" 4="" (c)="" çalıştınları="" geçici="" bütçelerinin="" (01.4)="" kodunda="" aşmayacak="" şekilde="" yaparlar="" eklenemez,="" bütçelerin="" başka="" tertiplerinden="" (bu="" tertipierin="" kendi="" arasındaki="" maddenin="" üçüncü="" kapsaınında="" yapılan="" aktarılaınaz="" üstü="" harcama="" ancak,="" özelleştirme="" nedeniyle="" iş="" akitleri="" feshedilenlerden="" kanunun="" hükmü="" çerçevesinde="" anılan="" idareler"="" edilecek="" personel="" tertiplerden="" yapılması="" gereken="" akademik="" jüri="" ücreti="" ödemeleri="" gerekli="" olan="" aktarmaya="" bakanı="" kanuna="" bağlı="" (t)="" cetvelde="" taşıtlar,="" ancak="" çok="" acil="" zorunlu="" hallere="" münhasır="" olmak="" kaydıyla="" teklifi="" üzerine="" bakanlar="" kurulu="" kararı="" edinilebilir.="" (il)="" idareleri,="" sürekli="" işçileri="" 2007="" 5620="" çalıştıracakları="" işçileri,="" (01.3)="" (02.3)="" kodlarını="" tertiplerde="" sayı="" süreyle="" istihdam="" edebilirler.="" işçilerle="" toplu="" sözleşmelerinden="" doğacak="" yükümlülükler,="" ihbar="" kıdem="" tazminatı="" asgari="" ücret="" sigorta="" prim="" artışı="" meydana="" gelecek="" ihtiyaçlarını="" aktarmak="" karşılamaya="" fıkrada="" kodlara="" dururnlar="" dışında="" (söz="" kodlar="" birimler="" arası="" hiçbir="" aktarması="" yapılamayacağı="" gibi="" işçi="" fazla="" süreli="" çalışmlc:velv'ey="" ,,="" f="" la_çalışn:a.ücreti="" tubitak="" ıçın="" uygulanmaz.="" '.,="" ·.:-="" .....="" if="" ---="" ":.-"="" "="" ·-="" ;j="" 018="" ii)="" s,6?="" fş.'!.="" j.d;="" gore="" geçıcı="" ışçılerın="" çalışmaları="" karşılıgı="" ongorulen="" ödenege="" ış="" programlarını="" yapmak,="" ode:ı:j.egı="" _ı;ışacay',.,="" çalışma="" yaptırmaınak="" çalışmadan="" türk="" silahlı="" kuvvetlerinin="" stratejik="" hedef="" planı="" ile="" jandarma="" genel="" komutanlığı="" ve="" sahil="" güvenlik="" komutanlığının="" ihtiyaç="" planları="" uyarınca="" temini="" gerekli="" modern="" silah,="" araç="" ve="" gereçler="" ile="" gerçekleştirilecek="" savunma="" ve="" nato="" altyapı="" yatırımları="" için="" yıl="" içinde="" yapılacak="" haramalar,="" savunma="" sanayii="" destekleme="" fonunun="" kaynakları,="" bu="" amaçla="" bütçeye="" konulan="" ödeneklerle="" birlikte="" değerlendirilmek="" suretiyle,="" savunma="" sanayii="" icra="" komitesince="" tespit="" edilecek="" esaslar="" çerçevesinde=""></"'="">



Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tabii kaynakların ve tesislerin işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerin tamamı genel bütçeye gelir kaydedilecek.

AA

Kaynak:Haber Kaynağı