Andy-Ar'ın Türkiye'deki cemaatler anketi

Andy-Ar'ın Türkiye'deki cemaatler anketi

ANDY-AR'ın Türkiye'deki cemaatler gerçeği araştırmasında dikkat çeken detaylar...

ANDY-AR'ın Star için yaptığı "Cemaatler Gerçeği" araştırması genel geçer doğrulara dayanan yargıları kökten değiştiriyor. Toplumun cemaatlerle barışık olduğunu gözler önüne seren "Türk toplumunda cemaat algısı-Mart 2011" araştırmasının ikinci bölümünde, etnik ve dini gruplara mensup kişilerle komşuluk ilişkilerinde, çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

YÜZDE 46 MUHAFAZAKAR YÜZDE 27,7 ATATÜRKÇÜ-LAİK

Cemaatler Gerçeği araştırması, toplumun siyasi şablonunu da ortaya çıkardı. İşte Türkiye'nin siyasi kimlik dağılımı.

ANDY-AR'ın, Stratejist Faruk Acar'ın koordinatörlüğünde Prof. Ömer Çaha, Prof. Yasin Aktay, Doç. Ferhet Kentel ve Doç. Ramazan Yelken'e 10-20 Mart tarihleri arasında 20 il ve bunlara bağlı 40 ilçede 2 bin 160 kişi ile yüz yüze görüşülerek hazırlattığı araştırmada, katılımcılara "Kendinizi hangi kimliğe ait hissediyorsunuz" sorusu da yönetildi.

Atatürkçü ve Laik kimlik yüzde 27,7 ile birinci sırada çıktı. Yüzde 25,2 ile Milliyetçi- Muhafazakar, yüzde 20,9 ile Dindar- Muhafazakar oranlarının toplamı yüzde 46,1'i oluşturdu. Toplumun yüzde 7'si kedisini "Demokrat-Sosyal demokrat", yüzde 5,8'i "Liberal - özgürlükçü", yüzde 2,3'ü "Marksist -sosyalist" olrak tanımladı.

PARTİLERE GÖRE SOSYAL YAŞAM

AK Parti, CHP, MHP ve BDP seçmeni "Alevi", "başörtülü", "başörtüsüz", "dindar-sünni" ve "Kürtler" ile komşuluk ilişkisi için sorun görmüyor. Ancak "ateist", "çingene", "Hristiyan", "eşcinsel", "Yahudi" ve "Ermeni" ile komşu olma konusunda AK Parti ile MHP seçmeni "daha az istekli", CHP ile BDP'lilerin de kısmen toleranslı.

BDP seçmeni birçok konuda CHP ile benzer tutum sergilerken 'içki içenler' konusunda AK Parti ile MHP seçmenine yakın bir tavır göstermesi dikkat çekiyor.

Üniversite mezunlarının içki içen, ateist, yahudi veya ermenilere komşu olma konusunda diğer eğitim düzeyine göre 'daha az çekingen' iken 'Çingene ve eşcinseller' konusunda diğer eğitim düzeyine sahip olanlarla benzer düzeyde bir isteksizlik gösterdiği görülüyor.

KOMŞULUKTA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Çalışmada dikakt çeken bir başka başlık ise içki içenlerin sadece muhafazakarlar tarafından değil Atatürkçü, laik, liberal, özgürlükçü, demokrat-sosyal, demokrat ile Marksist-sosyalist kimliğine sahip olanlar tarafından da komşu olarak "istenmiyor" olması...

Araştırmayı yapan uzmanlar bu tabloyu şu sözlerle değerlendi: "Politik gündemde çatışmalı olarak öne sürülen başörtüsü, Kürt, dindarlık, Alevilik gibi kimlikler konusunda sosyolojik düzeyde komşuluk sorunu görünmüyor. Komşu olma konusunda isteksizliğin en az yoğunlaştığı beş grup başörtülü veya başörtüsüz kadınlar, dindar Sünniler, Aleviler ve Kürtlerdir. Başka bir deyişle, toplumda en fazla bunlardan biriyle komşu olma konusunda olumlu eğilim bulunuyor."

YÜZDE 81 ORUÇ TUTUYOR YÜZDE 57,6 İÇKİ İÇMİYOR

Araştırmada Türkiye toplumunun çeşitli dini ibadetlere bakışı da incelendi. "Toplumun yaklaşık yüzde 65'i Ramazan'da düzenli oruç tutarken, yüzde 16'sı da arada bir oruç tutuyor. Bu da yüzde 81'lik bir kitlenin Ramazan'da oruç tuttuğu anlamına geliyor.

Cuma namazıyla günde beş vakit namaz kılanlar toplumun yarısından fazlasını oluşturmakta. Araştırma bulgularından anlaşıldığına göre toplumun yüzde 52'si Cuma namazını, yüzde 54'ü de beş vakit namazı düzenli veya ara sıra kılmakta.

İçki içme alışkanlığı namaz alışkanlığına göre daha düşük düzeyde seyretmekte. Düzenli olarak içki içtiğini belirtenlerin oranı yüzde 10,5 iken, arada bir içenlerin oranı ise yüzde 26 düzeyinde.

Toplumsal hayat ile ilgili sorulan "hangisini düzenli olarak yapıyorsunuz" sorusuna en çarpıcı yanıt namaz ve içki konularında verildi. Beş vakit namaz kılanların oranı yüzde 27,5 iken, Cuma namazı kılanların oranı ise yüzde 33.9, ramazanda oruç tutanların oranı yüzde 64,7 oldu. İçki konusunda yüzde 57,6 "pek içmem" yanıtını verdi.

EŞCİNSEL, ATEİST VE İÇKİ İÇEN KOMŞU İSTENMİYOR

"Kiminle komşu olmak konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusu parti seçmenlerine göre dağıldığında ise AK Parti, CHP, MHP ve BDP seçmeninn Çingeneler ve eşcinsellerele komşu olmak istemediği belirlendi.

AK Partililer yüzde 39,9, CHP yüzde 31,3, MHP yüzde 43,3, BDP ise yüzde 34,3 oranında Çingenelerle komşu olmak istemiyor.

Eşcinsellerle komşu olmak istemeyenlerin oranı ise AK Parti yüzde 68,2, CHP yüzde 43,3, MHP yüzde 67,4, BDP ise yüzde 46,5 olarak gerçekleşti.

BAŞÖRTÜLÜ-BAŞI AÇIK HOŞGÖRÜSÜ

Toplumun büyük kesiminde başörtülerle komşu olma konusunda bir sıkıntı olmadığı rakamlara yansıdı. Başörtülülerle komşu olmak isteyen Dindar-Muhafazakarların oranı da yüzde 38,4 oldu.

Araştırma grbu sonuçlardan Atatürkçü ve Marksistlerin eşcinsel komşu istemediğini belirterek şu yorumu yapıyor: "İçki içenleri komşu olarak istemeyenlerin oranı en fazla muhafazakar-dindar kesimde yoğumlaşması anlaşılır bir durumdur. Ancak içki içenlere karşı Atatürkçü-laik, liberal-özgürlükçü, demokrat ile Marksist-sosyalist kimliğine sahip olanlar tarafından da istenmiyor olması ilginç bir bulgudur."

AİDİYET VE KİMLİK KAZANDIRIR

"Herhangi bir gruba girmek veya çevreye girmek size ne kazandırır" sorusuna katılımcıların yüzde 26,9'u "İnsana aidiyet ve kimlik kazandırır", yüzde 23'ü "yalnızlık duygusu giderir", yüzde 22'si "Başkasıyla paylaşma güdüsünü geliştirir" yüzde 16,3"insanı ortak amaçlara sevkeder" yüzde 3,9'u "insanın özgürlüğünü yok eder" cevabı verdi