• BIST 78.739
 • Altın 127,004
 • Dolar 3,1105
 • Euro 3,3880
 • Konya 10 °C
 • Erdoğan: FETÖ'yle mücadelede sadece milletim kayıtsız şartsız destekledi
 • "Keynes" haberi Sabah ve Hürriyet karşı karşıya getirdi
 • Ignatius: YPG İncirlik'te darbeci askerlerle görüştü
 • Erdoğan: FETÖ'yle mücadelede sadece milletim kayıtsız şartsız destekledi
 • "Keynes" haberi Sabah ve Hürriyet karşı karşıya getirdi
 • Ignatius: YPG İncirlik'te darbeci askerlerle görüştü

''TEMA'' İLE TEMAS

Hasan Özönder

Yurdumuzda sessiz -sedasız ama azimle dolu olarak, bıkıp usanmadan, hedefinden şaşmadan, yol alan bir muhteşem kuruluş var: “TEMA”. Kendini bu cennet vatana, bu mübarek topraklara ve muazzez insanlarımıza adamış bir kuruluş. Doğanın, çevrenin tahribatına yol açan faktörlerle yıllardan beri mücadele ve tabiri câiz ise mücahede ediyor. Hem de yılmadan, yorulmadan; bıkıp, usanmadan. Hepsi birleştirilip depoya ulaştırılıyor.

 TEMA’nın, Konya’da da şubesi var. Çoğu insanlarımız işin önemini ve ciddiyetini kavramış; çuvallar, koliler dolusu kullanılmış kitap ve defterleri TEMA’ya getirip, teslim ediyor. Kurumun bahçe kapısından, ana giriş holüne kadar içi kitap, defter dolu yığınla koli, kutu, çuval… Hepsi birleştirilip, depoya ulaştırılıyor. Yıllardan beri amacına hizmet ediyor.

Bizim eve, günde enaz üç gazete giriyor. Okuyor, varsa benimle ilgili yerlerini kesiyor arşivliyorum. Geri kalanlarını bir yerde biriktiriyorum. Zamanla koskoca  yığınlar  oluşuyor.Senede bir gün TEMA’ya, ya  ben götürüyorum veya   onlara   haber   veriyorum,sağ olsunlar  alıp gidiyor  ve değerlendiriyorlar.Geçen hafta da böyle oldu..Gelen elemanların işbilirliğini,pratikliğini ,işbitiriciliğini   sevdim.Güzelce çuvallara yerleştirip  götürdüler.Onlar çalışırken  baktım da, bu ne  büyük ve  ne kadar güzel ,zevkli bir  hizmet..Bir ara  konu yapılan işin  güzelliğinden açılmıştı  da  eleman ,  “Hocam ; meselâ  sizin şu  alâka   ve  hassasiyetiniz  ,ellişer  yıllık  en  az üç tane  ağacı kurtarmış oldu..” dedi.Bilseniz ne kadar duygulandım..

İşte bu duygu ve düşüncelerle oturup, şu yazımı yazmaya karar verdim.                                                                                                                                        

Kâğıt, büyük nimet... Lâvabodan gelirken, çalıştığı devlet masasından aldığı tertemiz dosya kâğıdıyla ellerini kurulayan yeni nesil bilmez. Bir zamanlar kâğıt kıtlığı, hattâ yokluğu hat safhada idi. Öyle çok eski değil; yirmibeş, otuz yıl önce… Alış-verişlerde kullanılacak kâğıdı bulmak büyük bahtiyarlıktı. Meyve sebzelerden başka, açık satılan tatlı ve yağlı gıdalar için bile kullanılmış kitap ve gazeteden mamul ambalaj kâğıdı, kesekâğıtları bulanlar şanslı sayılırlardı… Gıda işi yapan ağabeyimle Ankara’ya gidip, İtfaiye Meydanı’ndan, Ulus Hali’ne çıkılan geniş taş merdivenlerin civarındaki kâğıtçı dükkânlarından ucuz - pahalı demeden rica-minnet, bulduğumuz kâğıdı alıp getirirdik de, sevincimize pâyân olmazdı...

Bilhassa bizim insanlarımız kâğıdı, ilme, irfana hizmet verdiği için son derecede mübarek ve muazzez bilir. Aile ocağından, ilkokul sıralarından itibaren yapılan uyarı, uygulama ve öğütlerle, dikkatli ve tutumlu kullanılmasına, boşa götürmemesine bilhassa son derece dikkat edilirdi. Bu, gönüllere, idraklere yansımış bir yaşam tarzı idi. Hiç unutmam, evimizden, okulumuza giderken, önümüzde yürümekte olan kadın veya erkek yaşlıların, yerde gördükleri buruşuk veya bir parça kâğıdı alıp, ilerideki kerpiç duvarın kovuğuna sıkıştırıp, soktularını çok görmüşümdür. İmam-ı A’zâm Efendimiz, kitabın yazıldığı, kâğıt ve kalemin bulunduğu yeri bilsem, o tarafa ayağımı uzatıp da yatmam, buyurur. Hat sanatında ve bütün yazarlık hayatında, kâğıdın en küçük bir parçası ve açılan kamışların, kalemlerin yongalarını, ya bir torbada veya kutuda toplayarak sonunda yakan çok yazar, hattat duydum ve bazılarını tanıma zevkine erdim. Kâğıdın parçası, açılan kalemin yongası bile yere atılmaz; bunlar, ekmek kırıntısı gibi aziz bilinir ve mübarek tutulurdu… Yerde, ayakaltında sürünmelerine asla müsaade edilmez, bir kenarda biriktirilirdi… Hattâ  bunları, yıllarca biriktirip saklayanlar ve  kendisinin cenaze  gasil   suyunun bunların yakılmasıyla ısıtılmasını vasiyet ederler  bile vardı..

Dün dündür, bugün bugündür; dün öyle idi, bu gün böyle, diyenler çıkabilir. Ama , siz isterseniz “Doğa Kanunu”  deyin,  Sünnetu’l-llah’da  değişen bir şey  yok: Kadr u kıymeti  bilinerek şükredilen   nimetler,artırılır; İsraf edilen,kıymeti bilinmeyen nimetler  ise ,elden alınır  ve onları elîm bir  azap beklemektedir..  “Su” öyle,”hava” öyle, “elektrik “öyle,“ tahıl ” öyle, “bitki örtüsü” öyle.. Hepsinin de varlığı ve devamlılığı, bizim tutumlu, hesaplı ve idrakli, iz’ânlı düşünüp, saygılı yaşamamıza bağlı olan ve kaybedilmesiyle temini ve telâfisi çoğu zaman ve yerde mümkün olmayan büyük nimetler.

Bu nedenle, tutumlu olmak, şuurlu hareket emek, iz’anlı kullanmak, kıymet bilmek, bu nimetleri bezleden yüce Rabbimiz’e borcumuz. Ayrıca, gelecek nesillere de görevimiz ve sorumluluğumuz.

              Kullanılmış kitap, defter ve kâğıttan mamul şeylerin, en son kullanımdan sonra uygun bir yerde ve şekilde biriktirilerek T E M A’ya ulaştırılması, dinî, millî bir görev; bir vatandaşlık ve insanlık borcudur. Unutmayalım ki, başka Türkiye ve dünya yok. “Kim zerre kadar iyilik yaparsa mükâfatını; kötülük yaparsa cezasını muhakkak görecek”  diyor Rabbimiz. Dünyamızı nûra çevirmek de, nâra döndürmek de bizi elimizde...

              Yeri gelmişken hatırlatmada fayda vardır ki , “Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı” olan T E M A,                            sadece bu olmuş ve kullanılmışlarla meşgul değil; işi, bütün sebep ve ihtimallerle baştan alarak, köklü çözüme ulaştırma programlarına sahip.”Türkiye Çöl Olmasın” diyerek bilimsel ve uygulamalı seviyede faaliyetlerde bulunuyor. “Organik Gübreleme ve Bitki Besleme”,  “Damla Sulama”, “Gübreleme”, gibi daha birçok hayatî önemi hâiz alanlarda çalışmaları var. Kapısı ihtiyaç sahibi olan herkese açık; bilgilendirmeye ve uygulamaya yardımcı, destekçi.

              Yine yeri gelmişken itiraf ve ifade etmekte fayda vardır ki, yıllar önce TEMA kurulup, faaliyetlere başladığında, yurdumuzu ve hattâ bütün dünyayı bekleyen büyük âfetlere, felâketlere dikkati çeken mesajları verirken çoğumuz, bunları pek galeye, ciddiyete almamış ve hesaba katmamıştık. Asırlardan beri olduğu gibi ömrümüz boyunca önümüzde akmakta olan nehir, göl nasıl olur da kuruyabilir veya kabarıp taşarak etrafını, yıkıp harap edebilir, binlerce canlının hayatına son verebilir veya bildik bileli yağmaya mecbur ve hattâ mahkûm olduğunu zannettiğimiz yağmur veya kar, nasıl olur da, bu görevini yerine getirmekten, toprakları sulayarak, canlılık vermekten vazgeçer; bir izmarit koskoca orman(lar)ı yakıp yok edebilir; ayaklarımızın altına mebzulen serilmiş, uçsuz bucaksız yeşillikler bir gün çöle dönüşebilir; binlerce yıldan beri karınları doyuran şu cömert toprak, “Bu saygısızlığa yeter artık!” diye bize isyan edip, mahsul vermekten vazgeçebilir…  “Bunlara kim inanır?  Olacak iş mi ya hu !” diye düşündük ve gerekli önlemleri almadık. Ama çok geçmedi ufukta kapkara felâket bulutları belirdi. Akl u hayale gelmedik doğal felâketler kapımızı çalmada gecikmedi. Yangınlar, seller, depremler, kıtlılar, yokluklar, açlıklar, susuzluklar, hastalıklar üzerimize çullandı... Hem de birçoğu “bizden öncekilerde görülmedik” çeşit ve şekilde…

               Başka suçlu aramayalım; bunca  acı olayların müsebbibi  bizleriz ; bizim  vurdumduymazlığımız, israflarımız, bilgisizliğimiz, duyarsızlığımız, nankörlüğümüz..

               İçimizdeki   budalaların  yüzünden hepimizi helâk etme Allah’ım..

               Çare?

              Bir an önce bu hatalardan vazgeçmek. Maddî, mânevî varlık ve değerlere sahip çıkmak, hem de en iyi şekilde. Nimetlerin kadr u kıymetini bilmek, tasarruflu ve tutumlu kullanmak. Çevreye saygı duyup sahip çıkmak. Eski kitaplarımızda  “Anâsır-ı  Erbea” (Dört Ana, Temel Madde)  olarak geçen. “Hava”, “Su”, “Toprak” ve  “Ateş”i, ayrı ayrı en büyük nimetler olduğunu idrak ederek, en radikal biçimde değerlendirmek, tutumlu kullanmak. Hem de, kıymeti bilinmeyen nimetlerin bir gün gelip elden muhakkak alınacağını hiç unutmadan...

               T E M A’nın çalışma programlarını öğrenme ve uygulamalarını görmenin verdiği minnet duygusuyla dizilen şu satırlarımız hayli uzadı. Bu nedenle, bu kadarla yetinerek, satırlarımız burada noktalarken,  yurdumuzu, milletimizi, yavrularımızı, gelecek nesilleri aç, susuz, havasız, topraksız, vatansız, dünyasız bırakmak istemiyorsak, doğayı, çevremizi muhakkak korumalıyız. Bu alanlarda hizmet veren herkese, her müesseseye yardımcı ve destek olmalıyız. Sivil  ve gönüllü kurum ve kuruluşlarımız, eğitmen ve öğretmenlerimiz, ebeveyn ve aile  reislerimiz, iletişim  ve yayın organlarımız, bütün yazar ve çizerlerimiz her imkân ve vesile  ile, bu hizmet yarışında   yerini almalı, üzerine düşeni   muhakkak yapmalıdır.

              Değilse,  yurdumuzun ve milletimizin  “daha aydınlık ve müreffeh yarınları ” olmaz, Allah korusun. Yine tekrarlayalım ki, başka Konya, başka Türkiye yok.

Vatan toprağı kutsaldır; kaderine terk edilemez.”.

 

Yorumlar
Goca Gonyalı
13 Ağustos 2009 Perşembe 15:43
Park Yerle Bir edilirken Tema Neredeydi?
Tarihi Üçler Mezarlığı ile Mevlana Kültür Merkezi arasındaki Samanpazarı Parkı büyükşehir belediyesi ve hilton inşa ekiplerince yerle bir edilirken tem nededeydi acaba?
Hiç sesleri solukları çıkmadı da.
88.230.156.46
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Memleket | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0332 352 16 16 | Faks : 0332 352 11 66 | Haber Scripti: CM Bilişim