• BIST 86.796
  • Altın 248,807
  • Dolar 6,0406
  • Euro 6,7414
  • Konya 14 °C
  • Dünyada oruç tutma süreleri
  • TBMM'ye sunuldu! Torba teklifte neler var?
  • Yeni ortaöğretim modelinin detayları belli oldu!
  • Dünyada oruç tutma süreleri
  • TBMM'ye sunuldu! Torba teklifte neler var?
  • Yeni ortaöğretim modelinin detayları belli oldu!

Nihat Çiftçi'den Berat Gecesi münacatı

Nihat Çiftçi'den Berat Gecesi münacatı
Yazarımız Nihat Çiftçi Guddusi Baba'nın Berat gecesi için çok özel bir münacatını yazdı.

Yazarımız Nihat Çiftçi Guddusi Baba'nın Berat gecesi için çok özel bir münacatını yazdı.

İŞTE O MÜNACAT:

Guddusi Babadan Berat gecesi için çok özel bir münacat;

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ elihi ve sahbihi ecmeıyn. 

Ve ilâhüküm ilâhün vâhıd, lâ ilâhe illâhüver-Rahmânür-Rahıyn.

Elif lâm miym Allahü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül-gayyüm.

Lâ ilâhe illâ ente sübhâne inni küntü minez-zâlimiyn.

Rabbirham-hümâ kemâ rabbeyâ sağıyra. 

Rabbenâ etinâ fiddünya hasaneten....

Rabbenâ lâ tüâhıznâ.....

Ettehıyyâtü lillahi ves-salâvâti vet-tayyibâti:

"Allah’ım bu gece zemzem kuyusu başında toplanan Rasuller, Nebıler, Melekler, Veliler, Hızır ile Ilyas as ve hepsinin İmamı, arşın süsü, senin sevgilin, varlık ağacının tohumu Muhammed sas ve onun temiz ve seçilmiş ehli beyti ve ehli hürmetine: yanındaki ümmül-kitabdan her mübrem olan  Hâkim emirler ayrılırken, bu hükümlerin bulunduğu sahifeler açılırken,  hangi tesbihlerinle açılıyor ve ayrılıyorsa, o hükümleri oradan alan meleklerin, alınanları sidreye, oradan da Beytül-mamura, oradan Beytül-ızzeye indiren meleklerin ve onların koruyucusu ve refiki olan meleklerin, seni hangi isimlerinle anıyorlar, sana nasıl hamd ediyorlar, seni nasıl sena ediyorlar ve seni nasıl tesbih ediyorlarsa, onların cümlesi hürmetine Efendim, canım, canda canım, gönülde Sultanım, gözümün nuru, göğsümün sıracı, gönlümün misbahı, zücacı ve kevkebin dürrisi, yolumun kılavuzu, dertlerimin ilacı, başımın Tacı, günahlarımın Şefaatçisi, benden önce her sunuluşta kötü amellerimin günahlarımın istiğfarcısı, varlık sebebim Muhammed Mustafa sas in mübarek, mutahhar, muazzez, mualla, muvaggar, mukaddes, münevver ve münevvir nuruna salat, selam, bereket ve rahmet eyle. Onun hürmetine ve bu gece Zemzemde  Habibinin sana yalvardığı isimlerin hürmetine; 

Yok mu mağfiret isteyen bağışlayayım çağrına icabeten derim ki; Ey Ğaffaruzzünub; bu aciz kulunda günah olarak ne görüyorsan, ne biliyorsan, senin katında ve ilminde ne sabitse onları bağışla. 

Ey Seettarul-uyub; bu aciz kulunda senin katında ayıp olarak ne varsa, dünya ve ahirette onların tamamını ört. 

Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim çağrına; Ey Rezzek; benim rızkımı genişlet ta ki borçlarımı ödeyebileyim, başkalarına muhtaç olmayayım. Senden gayri kimselere el açmayayım. Rızkımı helalinden öyle genişlet ki verdiğin kulluk, irşad ve tebliğ görevini eda edecek yer ve imkân bulayım, ölmeyecek kadar rızkı sen üstlendin ve garanti ettin ben onun peşinde değilim Allahım, onda hiç şüphem yok Allahım ben diğerlerini istiyorum. 

Bedeninde hastalıklara müptela yok mu ona afiyet vereyim çağrına; Senin katında; benim bedenimde, ruhumda, imanımda, amelimde, ahlakımda hangi hastalık ve belalar görüyorsan onları afiyete kavuştur Allah’ım, tabibim Sensin, başka tabip istemem Allah’ım, çünkü bana neyi isabet ettirdiğiğni en iyi bilen sensin Allahım, senini iznin ve yaratman olmadan bana hiçbir kötülük dokunmaz ve hiçbir iyilikde gelmez, çünkü sen “ Allahın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salıverecekte yoktur. O üstündür ,hikmet sahibidir. Allah cc bana bir zarar vermek isterse , Allahı bırakıb da taptıklarınız, onun verdiği zararı gidere bilirmi? Yahut Allah cc bana bir rahmet dilerse, onlar onun bu rahmetini önleye bilirmi? Deki Allah cc bana yeter. Tevekkül edenler, ancak Ona güvenib dayansınlar.” Buyurdun inandım iman ettim ve emn mucibince sana tevekkül ettim Allahım.

Yok mu merhamet isteyen ona Rahmet edeyim çağrına; Ey Erhamerrahimin beni rahmetinle her cihetten kuşatarak, her türlü siyyie, isyan ve fıska, şirk

 ve nifaka, kibre ve riyaya düşmekten koru, bunu yaparsan bana gerçekten o zaman Rahmet etmiş olursun Allah’ım, katından bir Rahmet vererek, ledünni ilme muttali kılarak, o ilimden öğreterek ayetlerini göster ki bana Rahmetini vermiş olasın Allah’ım. Bimediklerimi öğret ve öğrenme kapılarını açki, sana kulluktaki eksiklerimi tamamlıyarak kemale ereyim. Böylece senin rahmetin bu günhkar kuluna artmış olsun.

Yok mu Kerem isteyen ona Kerem’de bulunayım, çağrına; Ey Ekrem-ül Ekremin olan; beni Keremine sokarak, beni tasdikleyip katından doğrulayıcı açık ve zahir kerametler ver ki bana keremde bulunmuş olasın Allah’ım. Nebilerin varisleri Alimlerdir buyurdu Rasulullah sas ve Habibin sas, Kereminle Her Rasul ve Nebiye iddiasını ispatlayıcı mucizeler verdin, Alimlerde onların varisleri olarak kerametlerin ile bu makamda olduğumuzun ispatı olan kerametlerini, Habibinin sas risaletinin hak olduğunu ve benim ona hak üzere uyuşumun ve onun mucizesinin devamı olan kerametler ver ki bu zamandaki yaşayan müminlerinde yakını artsın Allahım. Hacetlerinizi Kerem yüzlü olanlardan isteyin buyurdun, senden daha Keremli var mı ki gideyim Allah’ım.

Ulu Allah’ım, bu günkü Ette-celliyil-Azamın hakki için; bu gün güneş batma vaktine kadar hangi Sıfatların ve hangi isimlerinle bize nida ediyorsan hangi Sıfatların ve İsimlerinle kullarını azab ve ateşten azad ediyorsan, onların cümlesini Senin sonsuz hikmet, rahmet, lütuf, kerem hazinenden istiyorum, bana ver, ihvanıma mümin kardeşlerime ver. Cemalini müşahede makamına bizi yücelt Allah’ım.

Bu isimlerin ve bugün kullarına çağırdığın Sıfatların, tecellilerin hürmetine, ümmül-kitabdan emirlerin ayrılışı hürmetine; zemzemde toplanan Dostlarına ve Meleklerim bayramına ikramın hürmetine, Meleklerine övünüşün, bakın bakın kullarıma deyişin hürmetine, izzetime ve celalime yemin olsun ki sizi şahit tutuyorum, kullarıma istediklerini verdim deyişin hürmetine,  eğer benim ismim şaki, mahrum, madrûd, maktûr kullar listesinde ise "Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar ve ümmül-kitap Onun yanındadır" ayetindeki sıfatınla tecelli edip oradan benim ismimi sil. Said, makbûl, mahbûb, merzûg ve hayırlarda, salih amellerde, hayırlı bilgilerde muvaffak kılınan ve kendi Zatına nazir dost seçilenler listesine sabit eyle Allah’ım. Şeytana, nefisleri üzerine yol verilmeyen ve nefislerine kendileri üzerime yol verilmeyen, rahmetinle nefisleri tarafındam tezkiye edilmiş olup muhlas kılınan kulların listesine yaz ve orada ebedi sabit eyle Allahımm.

Âmin (3) ve selamün alel mürseliyn. "Velhamdülillahi Rabbil âlemin"

"Allah’ım; herhangi bir takdiratta bulunacağında, Yarattıklarını artıracağında, Yarattıklarından eksilteceğinde, verdiğin nimetleri artıracağında, verdiğin nimetlerden eksilteceğinde, hallerde değişiklik yapacağında, derecelerde yükseltme ve alçaltmada bulunacağında, ümmül-kitapta değişiklikler yapacağında, dilediğini silip dilediğini sabit kılacağında kendini, kendi Nefsinde, Ruhunda, Zatında hangi isimlerinle övüyor, hangi isimlerinle sena, tahmid, tazim, taziz, temcid, tesbih, takdis, tenvir, tahlil, tekbir, zikir ve iclalde bulunuyorsan, o isimlerinle: Efendim, canım, canda canım, gönülde sultanim, gözümün nuru, göğsümün sıracı, gönlümün misbahi, zücacı ve kevkebin dürrisi, yolumun kılavuzu, dertlerimin ilacı, başımın tacı, günahlarımın şefaatçisi, benden önce her sunuluşta kötü emellerimin istiğfarcısı, varlık sebebim Muhammed Mustafa sas in mübarek, mutahhar, muazzez, mualla, muvaggar, mukaddes, münevver ve münevvir nuruna salat, selam, rahmet ve bereket etmeni istiyorum. Ve yine; o isimlerinle Habibine Efendime (sav) getirdiğin salavat, rahmet ve selamlarla ve bunların senin katındaki hürmetine ve bunlar söylenince; bunlar için ve bunların hadimi ve tekrarlayıcısı olarak yarattığın; Meleklerin, Hadimlerin, Ruhanilerin, Nuranilerin ve mukaddes olanlarla beraber ve onların bunları tekrarlayıcısı hürmetine hacetimi;  …………  Baki olan Veçhinden, Zatından, Ruhundan, Nefesinden, en keremli yüzünden istiyorum:

Ey Malikel-Mülk Allah’ım, 

Ey Sultanes Salatiyn Allah’ım, Ey ilahel alihe Allah’ım 

Ey ilahel-Mürseliyn Allah’ım, Ey Rabbel-Erbab Allah’ım, 

Ey Rabbel Alemiyn Allah’ım, Ey Mücriyes-sehab Allah’ım, Ey Münzilel-Kitab Allah’ım, Ey Münziles-suhufu vel-kutub Allah’ım, 

Ey Münzilet-tevrate, vez-zebura, vel-inciyle, vel-Furkani Allah’ım, 

Ey Haligal-Esbab Allah’ım, 

Ey la yus-elu amma yef-al Allah’ım, 

Ey fe'alul-lima türiyd olan Allah’ım, 

Ey Allah Ellezi tehlugu ma teşâ-u Allah’ım, 

Ey Mürsilur Rsuli ilâ men teşâ-u Li-yekune zahiyran Limen teşâ-u Allah’ım, 

Ey Hazimel-ehzabi vahdehu Allah’ım, 

Ey Nasira abdehu vahdehu Allah’ım, 

Ey Giyasel-mustegisiyn Allah’ım, 

Ey Sariyhal-mustesrihiyn Allah’ım, 

Ey Errahmanul-mustean Allah’ım, 

Ey müciybe da'vetil-muddariyne ve Melce-el-laci-iyne Allah’ım, 

Ey Vekiylel-mutevekkiliyne Allah’ım, 

Ey Veliyyel-Muvelliyne Allah’ım, 

Ey ivadal-mufevvidiyne Allah’ım, 

Ey Ğaffarel-musteğfiriyne Allah’ım, 

Ey Tevvabet-ta-ibiyn Allah’ım, 

Ey Muhibbel Müniybiyn Allah’ım, 

Ey Medihal-Evvahiynel-Evvabiyn Allah’ım, 

Ey Şâkiral Muhsiniyne vel Hamidiyne vel-Zakiriyne vel musebbihiyne bi hamdihi, vel-Muti-ıyne liemrihi ves Sabıriyne fi terki muharrematihi ve menahiyhi fil-Be'sa-i veddara-i vessarra-i Kema sabarar-Rasulu velleziyne Emenu Maahu zülzilu zizalen şediyden hatta yeguler-rasulu velleziyne maahu meta nasrullah gale müciyben lehum Ela inne nasrAllah’ı Gariyb, nasrun minallhi ve Fethun gariyb ve Mağanime kesiyrah Allah’ım, 

Ey er-efur-raifiyn Allah’ım, 

Ey Erhamur-rahimiyn Allah’ım, 

Ey Ekramul-Ekramiyn Allah’ım, 

Ey A'fel-Afiyne Allah’ım, 

Ey Ehkemel-Hakiymiyn Allah’ım, 

Ey Ahkemel-Hakimiyn Allah’ım, 

Ey Hadiyed-dalliyn Allah’ım, Ey Aviyel-yetiymiyn Allah’ım, Ey muğniyel-a-iliyn Allah’ım, Ey Şerihas-suduri lil-ibadi Allah’ım, 

Ey Vadi-al-Evzari anil-ıbadi Allah’ım, 

Ey Rafi-a zikri men-yeşa-ü min-ıbadihi Allah’ım, 

Ey Settarel-uyub Allah’ım,

Ey Ğaffarez-zünub Allah’ım, Ey Ğafural-ıbadi Allah’ım, 

Ey Gabilet-tevbi Allah’ım, 

Ey Muhavvilel-ehvali Allah’ım, Ey muslihal-ıbadi bil-hayri vel-kerem Allah’ım. 

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizi razı olduğun şeyde muvaffak kil, bize dünya ve ahirette iyilik ver ve cehennem azabından bizi koru.(ÂMİN )

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizi müminlerden eyle. Münafıklardan eyleme. (ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizi seni razı eden ve bizden razı olacağın şeye muvaffak kil! Ey allemlerin Rabbi! Bize dünya ve ahirette iyilik ver ve cehennem azabından bizi koru.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizi her halimizde koruman altına al! (ÂMİN)

Muhammed sav’in  Rabbi Allah’ım! Bizi söz ve fiil olarak, halvet veya celvet halinde suret ve mana olarak bütün ahvalimizde sabredenlerden ve sabredenlere uyanlardan eyle.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Dünya ve ahirette islerimizi sen yürüt. Bizi ne nefislerimizin ne de mahlûkatından başka birisinin eline bırak!(ÂMİN)

Muhammed sav’in  Rabbi Allah’ım! Bizi affet. Bize affınla, hilminle ve kereminle muamele et. Senden uzaklaştırma. Sana muvafakat ile bizi rızıklandır.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizi taatte muvaffak kıl. Sana isyan etmekten uzak tut.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Her halimizde sana karşı güzel edeple bizi rızıklandır.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizi hilmin, ilmin ve kurbiyetinle rızıklandır.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizi bütün halimizden samimiyet ile rızıklandır.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Dinimizi, imanımızı ve bedenimizi kurbiyetin ile koru.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Kalplerimizi gaflet uykusundan uyandır. Bizi, sana gafletten uyandır ve sana hizmet etmeyi bizlere muvaffak eyle.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bize kurbiyetinin lezzetini tattır. Sana dualar etmeyi seninle sevinmeyi nasip et.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bize helal rızk ver. Haram ile bizim aramızı uzak et. Bize fazlından hayrından ve kurbiyetinden rızık ver. Kalplerimizi sırlarımızı ve bütün uzuvlarımızı helal ile rızıklandır.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! İşlerimizi üstlen! Bize ne nefsimize ne de yarattıklarından her hangi birine dayandır.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Ölümden önce teyakkuz, tevbe, hidayet, marifet ve güzel muamelenle bizleri rızıklandır. Ve yine bizleri ölümden önce izzet kapına dönmek ve kurbiyet evine girmekle rızıklandır.(ÂMİN)

Muhammed sav’in  Rabbi Allah’ım! Gaflet uykularımızdan bizleri uyandır. Bütün ahvalimizde; hayırda da serde de bizim üstümüzü ört. Bizimle senin gayrin arasında bir alışveriş olmasın. Ne övgü ne yergi bizim gönlümüzü çelsin, ne de bir ayıp bizi rezil etsin. Ne bundan, ne ondan, yaa Rabbi! (ÂMİN)

Muhammed sav’in  Rabbi Allah’ım! Kurbiyet kapını bizlere aç. Bizleri mukarreblerden, sana itaat ve çokça ibadet eden kimselerden eyle. Bizi senin askerlerinden eyle. Bizi fazilet sofrana oturt. Ünsiyet şarabından bize içir.(ÂMİN)

Ey her şeyi bilen! Sen muhtaç olduğumuz şeyleri en iyi bilensin. İhtiyaçlarımızı gidermeye kadir olan Sensin. Ayıplarımızı ve günahlarımızı sen biliyorsun. Onları setretmeye ve affetmeye kadir olan yine sensin. Gönderme, bizi senden başkasına bırakma. Bizi Senin Kapından başka kapıya yöneltme. Bizi senden başkasına yollama.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizleri her halimizde, sana ve salih kullarına karşı, güzel edeple rızıklandır.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bize dünya ve ahirette iyilik ver ve cehennem azabından bizi koru.(ÂMİN)

Ey Rabbimiz! Bizi razı olduğun caddede tut.” Hidayet bulduktan sonra kalplerimizi saptırma.” Kalplerimizi haktan başka şeye meylettirme. Onları senin Kitabına ve Nebin Muhammed’in (a.s) Sünnetine ittibadan ve oralarla amel etmekten ayırma. Bizi daha önce geçmiş olan nebilerin, resullerin, şehitlerin ve Salihlerin yolundan çıkarma. Ruhlarımızı onların ruhlarıyla beraber eyle. Bizi ahiretten önce, dünyada iken kurbiyet evine al.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Kalplerimizi kendine cezbet.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizi marifetinle amellerimizde sana karşı ihlaslı olmakla ve senden başkası için amel etmemekle rızıklandır. Bizi zahir ve batin hükümlerinin ilmi ile bizlere tatlılaştır. Kalp etlerimizi erit ki, kudretinin gereği olan elemleri hissetmeyelim ve seninle sohbetimiz daim olsun.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bize tevbe nasip et. Bize dünya ve ahirette felaket verme.(ÂMİN)

Ey acı ve tatlı arasında duvar koyan Rabbimiz! Bizimle sana karşı nefret veya hoşnutsuzluk göstermenin arasına perde koy. Bizimle senin takdirinle çekişmenin arasına perde koy. Bizimle günah ve isyanlar arasına rahmetinden bir perde çek.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bu sözleri duymalarını onlar aleyhine delil yapma.(ÂMİN)

Rabbimiz! Bize dünya ve ahirette iyilik ver ve cehennem azabından bizi koru.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Ey halkın ve sebeplerin yaratıcısı! Bizi halkı ve sebepleri şirk koşmak bağından koru.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Beni bu hale müstahak kil. Beni bu halde ve hali de bende sabitkadem kil. Bu hali bana bir mevhibe ve bağış kil, onu benim için iğreti ve geçici bir durum yapma. Sen biliyorsun ki, ben senin dininin ve iradenin ipini eğiriyorum. Ben sadece senin rızan için Muhammedilere, sırf senin rızanı umarak senden başka şeyden yüz cevirmiş zahidlere hizmet ediyorum.

Muhammedin Rabbi Allah’ım! Bizi senden başka her şeye karşı zahid ve her halinde sana karşı tatlı olanlardan eyle.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bize doğru yolu ilham et. Sevdiğin ve razı olduğun ameli islemeye bizi muvaffak kil.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Sana kulluğu Emrettiğin ve Murat ettiğin şekilde yerine getirme rızkıyla bizleri rızıklandır. Seni talep etmeden sadakatle bizleri rızıklandır.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizi, seni bizden razı eden şeylerde kun.(ÂMİN)

Muhammedin Rabbi Allah’ım! Bizleri mutmain, razı muvafakat gösteren Müslümanlardan ve teslim olmak isteyenlerden eyle.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Nefislerimize karşı verdiğimiz mücahadelerimizde bize kuvvet ver. Bizi hidayet ile rızıklandır. İnsanlara hidayet yolunu göstermeyi bizlere nasip et. Kalplerimizi nurlandır. Bize insanların yollarını aydınlatacağımız bir nur ver. Ünsiyet şarabından hem bizlere hem de bütün susuzlara içmeyi lütfeyle. Bizi İhsanlarınla ve rızan ile rızıklandır. Ata ve İhsanına karşı bize şükretmeyi: vermediğin zaman, kapı kapalı olduğu zaman da rıza göstermeyi ilham et. Sadakatimizde tahkike ulaştır; yalanlarımızı ve batıllarımız sil.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Her halimizde sana tevekkül etmekle ve senden başkasını acziyet gözüyle görmekle bizleri rızıklandır. (ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bugünün hayrını bize nasip et, onun şerrinden bizi koru. Bütün gün ve geceleri de böyle yap.(ÂMİN)

Muhammed sav’in  Rabbi Allah’ım! Kalplerimizi sana uyandır ve kalplerimizi senden gafil kılma.(ÂMİN)

Muhammed sav’in  Rabbi Allah’ım! Bizi senin kudretinin önüne bırakılan Müslümanlardan eyle.(ÂMİN)

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Seninle alışveriş yapmakla bizi rızıklandır. Sana hizmetimizi güzel yapmayı nasip et. Kapında senin hizmetinde olmayı bize İhsan et(ÂMİN)

 

Muhammed sav’in  Rabbi Allah’ım! O gün kalplerimizi ve uzuvlarımızı sabit kil.(ÂMİN)

 

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Günahlarımızı ört, affet, bağışla. Bize lütuf ve ilim ver. Hatalarımızı önemseme. Bize yardım et. Kanaat ve afiyet ver.(ÂMİN)

 

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! O günün şerrinden sana sığınırız ve senden o günün hayırlarını dileriz.(ÂMİN)

 

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizi uyanıkların uyanıklığı ile rızıklandır. Onlara nasıl muamele ettiysen bize de öyle muamele et. Bizi affet, bize dinde, dünya ve ahirette daimi bir afiyet ver ve bizi onların ahvaline sok. Af ve afiyetle bizi senin yakınlığınla rızıklandır. Bugünün ve her günün hayrında bizi rızıklandır. Burada olanın veya olmayanın şerrinden de bizi koru. Arzında yerleştirdiğin sultanların sevabıyla bizi rızıklandır. Ve onların ve bütün şerlilerin şerrinden, facirlerin tuzaklarından, ibad ve biladinin şerrinden, alnındaki perçeminden tuttuğun yürüyenlerin şerrinden bizleri koru. Sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Asileri itaatkârlara, cahilleri âlimlere, seni görmeyenleri huzurunda olanlara, seni talep edenleri ilmiyle amil olanlara, sapıtmışları mühtedilere bağışla.

Muhammedin Rabbi Allah’ım! Senin hakkındaki iddialarımızı düzelt.(ÂMİN)

 

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizleri iddiacılar, yalancılar ve seni ve senin halk içindeki havas kullarını bilmeyen cahillerden eyleme.(ÂMİN)

 

Muhammed sav’in Rabbi Allah’ım! Bizi sevdiklerinle bir araya getir. Sevmediklerinden bizi ayır.(ÂMİN)

 

Muhammed sav’in  Rabbi Allah’ım! Bizi dünyanın ve her türlü şerlinin şerrinden sen koru. Sen her şeye kadirsin.(ÂMİN)

 

Salavâtüllâhi alâ ve melâiketühü ve cemiy-ı halgıhi alâ seyyidinâ Habibillâ Muhammet sav ve alâ ehili ve sahbihi ecmeıyn.

Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllahi ve berekâtühü, huz bi yedi gallet hıyleti ente vesiyleti fi hezihilleyletil-mübareketi.

Aminnnn

 

 

UYARI: Çok uzun metinler, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Memleket | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0332 352 16 16 | Faks : 0332 352 11 66 | Haber Scripti: CM Bilişim