• BIST 78.739
 • Altın 127,004
 • Dolar 3,1105
 • Euro 3,3880
 • Konya 10 °C
 • Erdoğan: FETÖ'yle mücadelede sadece milletim kayıtsız şartsız destekledi
 • "Keynes" haberi Sabah ve Hürriyet karşı karşıya getirdi
 • Ignatius: YPG İncirlik'te darbeci askerlerle görüştü
 • Erdoğan: FETÖ'yle mücadelede sadece milletim kayıtsız şartsız destekledi
 • "Keynes" haberi Sabah ve Hürriyet karşı karşıya getirdi
 • Ignatius: YPG İncirlik'te darbeci askerlerle görüştü

Minarelerimizin Işıktan Gerdanlığı: M A H Y A

Hasan Özönder

Minarelerimizin Işıktan Gerdanlığı: M A H Y A

 

 Mübarek Ramazan-ı Şerîf, rahmetiyle, bolluğuyla, bereketliliğiyle; olanca saltanatıyla yine geldi, el-hamdü li’llâh. Eski ramazanların ayrı özellikleri ve güzellikleri vardır. Bunlardan birisi de, mübarek ramazan-ı  şerîf gecelerinde minarelerimizin  takındığı nurdan  kolye  olan mahyalardır.

Mahya, bir Osmanlı buluşudur. Ramazan Medeniyetine, nezih armağanlarımızdan biridir. Minarelere gerilen çelik halatlar üzerinden dizilip, kaydırılarak gerilen kandillerle (ampullerle) yazılan vecizeler ve sembolik şekillerdir. Mübarek gecelerimizde ve bilhassa ramazanın lâhûtî gecelerinde minarelerimizi gün ağarıncaya kadar nurla donatan mahyalardan dolayı, ulvî gecelerimize “Kandil Gecesi” adı verilmiştir.

Salâtîn Camilerimizin minarelerinde kurulan mahyalarla gökyüzüne serilen ve sergilenen derin anlamlı mesajlar ve nârin şekiller, muhakkak ki, milyonlarca insana, dikkatlerini çekerek uyarıda, tavsiyede bulunmakta, mesajlar, öğütler vermekte; şuur ve idrakli olmaya davet etmekte, doğru yola çağırmaktadır. Meselâ, İstanbul Yeni Cami’deki mahyada görülen “Vatan Sevgisi İmandandır.”, “Yetimleri Unutma”,  “İçkiden Kaç”, “ Dünya Fânidir”, “İsraftan Sakın”, “Kızılay’ı Unutma”,  “Temizlik İmandandır”,  “Hepimiz Kardeşiz”, “Ölümü Unutma”, “Hakk’ın Işığı Sönmeyecek” gibi cümleler; Güzeller Güzeli Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (S.A.)’i sembolize eden “Gül”, Millî zaferlerimizin timsali olarak da, “Sahra Topu”, “Gemi”, Türk Bayrağı” , “Ayyıldız” gibi motifler, İstanbul’un en kalabalık ve en işlek semtlerinden olan Galata Köprüsü’nden gelip-geçmekte olan milyonlarca insanı uyarmakta, millî hislerle doldurmakta ve belki de o an için fena şeyler, haram işler düşünen veya işlemeye gidenleri,  kötü yollarından caydırmakta, alıkoymaktadır.

Bu yapıcı etkilerinden dolayıdır ki mahyalar, pekçok şiire, hikâyeye, romana, filme ve resme konu olmuştur, hatırlarsınız. Birçok yabancı gözlemciler, yazarlar, araştırmacılar tarafından da takdir görmüştür. Edmondo de Amicis bunlardandır.

Bir yabancı araştırmacı bu konuda bakınız ne diyor: “Türkler’in, medeniyet alanında övünecekleri bir şeyleri olmasa bile, gökteki yıldızları yere indirip, mahya diye minarelere dizmelerindeki buluşları, onlar için öğünmeye yeter”.

Değişen şartlar sebebiyle şimdilerde, gerilen bir mahya, minarede günlerce, belki haftalarca duruyor. Hâlbuki eskiden, her gece bir yenisi gerilirdi. Hattâ o kadar ki, bir gecede iki ayrı mahyanın kurulduğu bile olurdu; Teravih için camiye girilirken seyredilen mahya, işinin âşığı mahyacılar tarafından, herkes namazda iken yenisiyle değiştirilir ve cemaat camiden çıkarken başını yukarıya kaldırıp, acaba yeni mahya nedir diye merakla bakar ve verilen yeni ulvî, lâhûtî mesajla mesrur ve meşbu olarak, evinin yolu tutardı.

Mahya konusunda en güzel araştırmaları,  merhum Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver beyefendi üstadımız yapmıştır. Müstakil dosya, makale ve kitapları vardır. 1967 yılında, Bayezid’de bulunan İ.Ü. Tıp tarihi Enstitüsü’nde bir ziyaretimde, mahya hakkında kendisinden bilgi istemiştim de, önüme kalın bir dosya ile yazdığı kitaplarını koyuvermişti. Tanışıp, mahyacılığı bir de onunun ağzından dinlemek, detaylı bilgi almak için yaşayan en yaşlı ve tecrübeli mahyacıyı sorduğumda da, “Sultan Ahmed Camii’nin başmahyacısı “H. Ali Ceyhan”ın adını vermişti. Hiç unutmuyorum, dosyadakileri tarayarak geçirdiğim mesainin sonunda dışarıya çıkıp, soluğu Sultan Ahmed Camii’nde almıştım. İlgililere, H.Ali Ceyhan’ı sordum. Kuzey avluda dediler. Arayıp buldum. Camiin sülün endamlı minarelerine özenircesine göğe yükselmiş asırlık ağaçların arasında yalnız başına gezinen yaşlı biz zatı görünce yaklaşıp, tanıştım. Süheyl Bey’in selâmını söyledim. Çok memnun oldu. Camiin müezzin odasına geçip, doyulmaz bir sohbete daldık. Anlattıklarını hep not ettim. Ayrıca kendisinin fotoğraflarını çektim. Daha sonra vedalaşarak ayrıldım. Onu daha sonraki yıllarda da ziyaret ettim. Ama aradan geçen gidemediğim üç-beş yıl sonraki aramamda, vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Tevafuka bakın ki, geçen yıl İstanbul ziyaretimde (evet, mübarek ve azîz İstanbul , “gezilmez”, “ziyaret edilir”.), Pierre Loti’ye çıkarken yolun sağ tarafında gözüme denk gelen bir kabrin ona ait olduğunu görünce buna çok sevinmiş ve yaklaşıp başında Fatiha okumuştum.

 

Mahya, XVII. Asrın başlarında, Sultan Ahmed Han zamanında icat edilmiştir. Fatih Camii müezzinlerinden Hafız Ahmed  Kefevî, Sultan’a armağan olarak  gönderilen bir  çevrenin kompozisyonundan  ilham alarak, ilk mahyayı çizmiştir. Buna en güzel şekil, anlam ve görüntüyü veren şahıs ise Süleymaniye Camii mahyacısı Abdüllâtif Efendi olmuştur. Ve ilk mahya, İstanbul Sultan Ahmed Camii’nde kurulmuştur. Sultan Ahmed Camii, 1616 yılında ibadete açıldığına göre “mahya”nın,   yaklaşık olarak dört yüz yıllık bir mazisi vardır. Mahya, yedi yıl sonra, 400 yaşında olacaktır.

Sultan Ahmed, mübarek gecelerde minareleri, kubbeleri süsleyen, dolayısıyla göz ve gönülleri bezeyerek ayrı bir güzellik ilâve eden mahyanın kendi zamanında bulunuşundan ve ilk defa, kendi yaptırdığı camide kuruluşundan çok memnun ve mütehassıs olmuştur. Mahyacıları ödüllendirmiş ve mahya vakfiyesi hazırlatmıştır. Bilirsiniz o, babası gibi güçlü bir şâirdir ve şiirlerinde “Bahtî” mahlâsını kullanmıştır. Ramazan hakkındaki bir şiirinde, konumuzla ilgili olan  “Her minare demidir olsa kandil ile zîn  / Bahtiyâ kim verir ol vazı  hüsn-i âleme şân” terennümünde bulunur.                                                                    

Mahya, çok geçmeden giderek şöhret bulmuş, yayılmış; diğer camilere ve şehirlere de yaygınlaşmıştır. XVII ve XVIII.  Yüzyıllar, en parlak dönemini yaşamıştır. Bu ince hünerin büyük alâka görmesi üzerine, Salâtîn Camilerde özel mahyacılar görevlendirilmiş; bu iş için müstakil odalar, kadrolar tahsis edilmiş, görevlilerin maaş ve mahyanın masrafları için de, vakfiyelerine sarih maddeler konulmuştur. Bu arada, tek minareli camilerin mahzun kalmaması için,  şerefesine yerleştirilerek uzatılan sırığa da mahya gerilmiştir. Bazı camilerde ise, minare ile kubbe arasına gerilen halatlar vasıtasıyla mahyalar kurularak, şenlendirilmiştir. Zamanla kazanılan tecrübelerle, “Kaftan Giydirme”, “Mahya Kaydırma” denilen usullerle de, zenginlik kazandılmıştır. Mahyaya olan rağbet o kadar artmıştır ki, minarelerinin durumu mahya kurmaya yeterli olmadığı için Eyüp Sultan Camii’ne yeni iki minare ilâve edilerek, kandillerle nurdan kolye gerçekleştirilmiştir. Ahmed Râsim Bey’in, “Menâkıb-ı İslâm” isimli nefis eserinde şu hoş bilgiye rastlıyoruz: “ 1136 / 1723 yılında bütün salâtîn câmilerde ramazan-ı şeriflerde mahya kurulmasına dair Fermân-ı Hümâyûn yayınlanılır. Eyüp Cami-i Şerîfi minarelerinin boylarının yeterli olmadığı görülüp, mahya yazılmasının uygun olamayacağı anlaşılınca, yeni iki yeni minare yapılması Ferman buyrulmuş ve 1138 / 1723 yılında tamamlanılmışlardır.” ( s. : 140).

İstanbul’un işkâl ve mütareke felâketi günlerinde, bunalındığı ramazanda, İstiklâl Savaşı, Anadolu insanının üzerinde bir umut güneşi gibi kâh parlıyor, kâh sönüyordu. Bir gece  teravih namazından çıkanlar, Bayezid Camii’nin minareleri  arasına   mahya olarak  gerilmiş  şu şaheser beyiti   gördüler:  “Tâki  yükselen ezanlarda  müebbed nâmın /  Gâlip et ! Çünkü bu, son ordusudur İslâm’ın..”

Binlerce dil o gece bu duaya, gönülden hıçkırarak, yaşlı gözlerle , “Âmîn” demişti.

Millî Şâirimiz merhum Mehmet Âkif Ersoy’un: “Hakkıdır Hakk’a tapan Milletimin istiklâl” mısraı, Cumhuriyet Bayramı münâsebetiyle,29.10.1951 gecesinde, iki satır halinde, Fatih Camii minarelerini nur yumağı haline getirmiş ve halkın gönlünde büyük bir coşku meydana getirmişti…

Zaman içerisinde Konya’da da mahya kurulmuştur. Ne var ki, Konya semaları yıllardan beri bu muhteşem tezahürden mahrum durumdadır. Gönül ister ki, ecdat yâdigârı bu sanatın yüce ve lâhûtî mesajlarından Konyalılar ve Konya’dakiler de göz ve gönüllerini doldurup, doyursunlar. Bir Sultan Selîm, bir Şerafeddin, bir Hacıveyis-zâde Camii’nin muhteşem minarelerini süsleyecek mahyalara vesile olacakların sevabını yazmaktan melekler de mesrur olacaklardır.

 

Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Memleket | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0332 352 16 16 | Faks : 0332 352 11 66 | Haber Scripti: CM Bilişim