• BIST 78.844
 • Altın 125,483
 • Dolar 3,0876
 • Euro 3,3575
 • Konya 12 °C
 • Google Gülen için ölüm tarihi verdi!!! 13 Nisan 2017
 • ByLock'a ikinci darbe: Kripto FETÖ'cüler tespit edildi
 • 3 bin 400 öğretmen mesleğine geri dönecek
 • Google Gülen için ölüm tarihi verdi!!! 13 Nisan 2017
 • ByLock'a ikinci darbe: Kripto FETÖ'cüler tespit edildi
 • 3 bin 400 öğretmen mesleğine geri dönecek

İhsan Kayseri

Hasan Özönder

Bir vefa  örneği ve önderi insan: İHSAN KAYSERİ

 

İlme, kültüre, sanata hizmet etmek; değerli insanların kıymetini bilerek onları gündemde tutmak, sağlıklarında ziyaret ederek gönüllerini almak, vefat edenlerin de, kabirleri başına kadar giderek, Fatihalar göndermek bir nasip ve liyakat meselesidir derim. Herkese nasip olmaz. Böyle bir seçkinlik için sağlam bir birikim, ardından da samimiyet, ihlâs, azîm  ve niyet lâzım.

Vaktiyle böyle bir insanın olduğunu öğrenmiştim: “İhtifalci Ziya Bey”.O,meczupluk derecesinde bir İstanbul  tutkunudur.1865-1930 yılları arasında yaşamıştır. Ona “İhtifalci” unvanının verilmesi,Türk Tarihi’nin önemli olaylarının ve  iz bırakmış önemli kişilerimizin  vefat  yıldönümünde  “ihtifaller”,yani anma törenleri  düzenlemesi ve anma konuşmaları yaparak  gösterdiği büyük  vefa  ve kadirşinaslığından dolayıdır. “Barbaros Hayreddin Paşa”,” Mimar Sinan”,” Şeyh Galip İhtifalleri, “İstanbul’un Fethi  Törenleri”, “Pierre Loti Mehtap Faslı”bunlardandır.İstanbul’daki tarihî eser ve  semtlere dair biribinden kıymetli eserler  yazıp,yayınlamıştır.Bunlardan biri  de, 700 sayfalık , iki  muhteşem cilt halindeki: “İstanbul ve Boğaziçi ” isimli eseridir.Maarif Vekâleti tarafından  ilk cilti1920 ,ikinci cilti ise, 1928 yılında yayınlanmıştı. Osmanlıca olan ,haritalı,plânlı , krokili  ve bol resimli ve gravürlü  bu kıymetli eser,uzun yıllar,yerli ve yabancı araştırmacıların ellerinden bırakmadıkları ana kaynaklardan biri olarak tanınmıştır. Şimdilerde, piyasada bulunmayan,ancak  büyük  kütüphanelerimizde okuyucularını bekleyen bu kaynak eser, önem ve değerinden dolayı,2004  yılında yeni yazıya çevrilerek ,76yıl gibi uzun bir sürenin ardından da olsa,yayınlanılıp,Cumhuriyet çocuklarının da faydalanmasına  sunuldu.Basından öğrendiğimize göre,dört yıl önce,   Renault’un yetkili  satıcısı  Bika’nın Büyükçekmece’deki tesislerinde  düzenlenen ,zamanın Kültür ve Turizm Bakanı’nın  da katıldığı bir güzel törenle tanıtılan  eser, büyük bir alâka ve  isteğe mazhar olmuştur (Ziya  Bey’in hayatı ,  eserleri ve örnek hizmetleri hakkında geniş bilgi için  bkz.: ((Prof..Dr.). Semavi Eyice, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,  21 / 559-561).

Bu,yazanı ,yeni yazıya çevirterek yayınlayan kişi ve kurumların ,gerçekten takdir,tebrik ve  tebcil edilmesi gereken  çok güzel bir   harekettir.Bunun hepimize örnek olmasını  dilerken , şehrimizle ilgili olan eserler için   benzerlerinin, gerçekleştirecek  olan şahıs,kurum ve kuruluşlara  şan ve şeref vereceğini söylememize bilmem gerek var mı?..

Gazetelerde bu güzel haberi okuyunca,bir an için arkama yaslanıp, Konyamız’da  İhtifalci Ziya Bey   meşrepli , bu tür insanların olup- olmadığını düşündüm. “Hamdolsun Allah’a ki, o aşka,ideale ve vefa duygusuna sahip , tabiri câiz ise bizlerin Farz-ı Kifâye sorumluluğumuzu üzerine alıp, bu vefa ve kadirşinaslık görevini  yerine getiren, bizim de  bir   İhsan KAYSERİ’miz var”  dedim, şükrettim..

Konya’da,basın,yayın,kültür,sanat işleriyle meşgul  olan ve yemek  konularında  ağzının tadını  bilen herkes , İhsan  Kayseri Bey’i muhakkak tanır; En azından adını duymuşlardır… Ama yeri gelmişken, burada  ona dair kısa bir hatırlatma yapmamızın  faydalı olacağını  düşünüyorum;

İhsan Bey ‘in soyadına bakarak   yanılmayın; O, Kayseri ve Kayserili değil, tam bir Konya ve Konyalı’dır. Nitekim, her Konyalı gibi, mert, çalışkan, dürüst, gayretli, azimli, vefalı ve dostcanlısıdır. Sözü-sohbeti  yerindedir. Etli ekmeği ve  fırın kebabını, tok olsa bile, hiçbir  zaman  ve hiçbir  yerde  reddetmeyecek derecede de  ince ve hassas nezakete sahiptir.Ve yine her Konyalı gibi o da ağzının tadını gayet iyi bilir.Yemek tarifleri insanın ağzını sulandırır.Hele, “Gölgede ermiş domatesle,yaylım görmüş kuzunun etinden hazırlanılmış  iç’le,çarşı fırınının koltuğunda   ‘kendi vehdetiyle  imil imil pişen  etliekmeğin  fazilet meziyyet , lezzetini,tadına doyulmazlığını onun dilinden dinlemek lâzım. Onun bu tarif ve tasvirine şâhit olan ünlü gazeteci Güngör Uras bile hayran olmuştu da, köşesinde stayişle bahsederek, yer vermişti.                                                                                                                           

O ve onunla beraber olanlar, hazarda da, seferde de hiçbir zaman aç ve açıkta kalmazlar. (Mücerreptir.).                                                                                                              

Yaklaşık olarak son elli yılın Konyası ve Konyalıları hakkında  hayli etraflıca ve hayret edilecek zenginlikte bilgiye sahiptir…

Şen, şakrak, sevecen; Dürüst, doğru, sözüne sâdık; Vefalı, kadirşinas; Sıcak kanlı; Gam-gasavet bilmezliği; Kin,düşmanlık tutmazlığı ile  tam bir sohbet ve meclis adamı. O, taş atana, ekmek  uzatan bir hoşgörülü, derin duyguludur. Aman dileyene kalem kaldırmayan, mürekkep harcamayan, yazı yöneltmeyen, affetmeyi seven gönül sahibi nâdir bir insan.

Dedesi Lütfi Ağa., Kayserili’dir.1890 yılında Konya’ya gelip yerleşmiştir. Eşraftandır.

İhsan  Bey’in babası merhum Yusuf  Beyamca, annesi Şerife hanımteyze, doğma büyüme Konyalı’dır. İhsan Kayseri  Bey, 1 Ocak 1947’de Karaman Caddesi’ndeki Dedemoğlu Mahallesi’nde   bulunan baba ocağında dünyaya gelmiştir. Hakimiyet-i Milliye İlkokulu’nda, Erkek Sanat  Okulu’nda okudu. Küçük yaşta çeşitli sporla  yakından ilgilenmeye başladı. Bisiklet ve basketbol çalıştı. Konya  içinde  ve dışında birçok yarışlara  karılarak, başarı ödüller aldı. Bu sporda o kadar emeği vardır ki,Türkiye’nin göremediği on ili hariç her yerinin  il  ve ilçesiyle haritasını  size bir bir söyler. Çünkü oralarda  hep  pedal çevirmiş, yarışmıştır. Sporun  birçok dalındaki  çalışma ve uğraşıları sonunda, edindiği bilgi, beceri, deneyim  ve  liyakatinden dolayı, bütün dallarında “Hakem”lik  de  yapmıştır.

Onun  gazeteciliğe tapulanması, şehrimiz gazetecilerinin “Pîr”i olan, değerli insan, anıt gazeteci Nail Bülbül’ü, bisiklet yarışları vesilesi ile  tanımasıyla başlar. Matbaa mürekkebi, onu da kendine meftun etmiştir. Bilirsiniz Peyami Safa merhumun, “Öğrencileri, matbaa kokusuna alıştırmayın, tahsil yapmalarına mâni olursunuz” diye hikmetli  bir  sözü vardır. Nitekim  İhsan bey için de öyle olmuştur. O da kısa bir süre sonra, matbaa  mürekkebinin  meftunu, meclubu ve tabiri câiz ise, mecnunu  olarak, gazeteciliğe başlamıştır… Konya’da yayınlanmakta olan Yeni Konya, Anadolu’da Hamle,Yeni Meram, Bugün,Sabah  Gazeteleri’nin muhabir, muharrir ve  sorumluluğunu yaptı. Uzun yıllar Milliyet, Tercüman, Güneş ve Hürriyet’in, Akdeniz, Anadolu, Türk Haber Ajanslarının Konya temsilciliklerini deruhte etti. Büyük  başarılar gösterdi. Konya ve Türkiye basınında haklı bir şöhret ve  mevki edindi. Askerliğini, 1973’te, Ankara’da yaptı; Kendisini yakından tanıyan büyük gazete yetkililerinin yaptıkları Ankara’da kalması  ve  müdürlük yapması konusundaki  câzip tekliflerini, bir çok  Konyalı  gibi o da kabul etmeyerek ,onca câzip teklifleri  kibarca  reddederek, Konya’ya döndü. Gazeteciliğe  Konya’da devam etti.

Rahmetli Nevzat Küçükerdoğan onu, bir rubaisinde şöyle tanımlar:

 “Muhteşem gövdesiyle çabuk ve serî İhsan / Mesleğinin erbabı,işinin  eri İhsan /  Erenler meclisinin  şakıyan dost bülbülü, / Aslı Konyalıdır da,sehven Kayserî  İhsan.”

Yaklaşık  yirmi yıl kadar önce terennüm edilen bu ince  mısraları duyunca  ben de şu mısraı ilâve etmiştim: “Gazeteciliğe Mevlâ’nın yüce lütfü  İhsan.”                                     

1976 yılında Millî Eğitim’in değerli öğretmenlerinden  Rahime Hanımefendi ile  evlendi. Şimdi iki çocuk babasıdır.

İhsan Bey’deki azme bakın ki,evlenip, bir aile reisi   iken, büro şefliği gibi gecesi-gündüzü belli olmayan bir koşuşturmacanın içinde olduğu halde,Üniversite’ye heveslendi. Eğitim Fakültesi’ne girdi. Türkçe Bölümü’nden başarı ile mezun oldu. Ama  DNA’larına, kimyasına kadar işlemiş olan gazeteciliği, yapmakta olduğu Tercüman Gazetesi’nin Konya Büro şefliğini tercihe devam ettiği için, öğretmenlik mesleğine girmedi. Ömrünü bu mesleğe verdi. Sahasında birçok ödüller aldı. 1988 Yılında “Anadolu’da  Yılın Gazetecisi”; 1998’de, “Türkiye Spor Yazarları Derneği” ödülleri bunlardan bazılarıdır.  “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti”,  “Türkiye Spor Yazarları Derneği”,  “Konya Gazeteciler Cemiyeti”, “ AIPS”,  “Tema Vakfı” gibi kurum ve kuruluşlarının üyelikleri de, onun, tek koltuğa sıkıştırmasını bildiği ve becerdiği ikiden  çok fazla karpuzlardandır.

O şimdi, daimî sarı basın kartı sahibi  emekli bir gazetecidir. Emeklidir ama, mütekait değildir. Çünkü, yazmaya, okumaya  devam ediyor. Hem de çoğu  stajyer gazetecide bile bulunmayan, görülemeyen  büyük bir azim, enerji, heves, aşk, ideal ve şevkle… Kendisini, yapılmayanlara, yazılmayan  “ilk”lere  adamış durumda. Merhaba’daki köşe yazılarının dışında, millet ve memleketimize büyük hizmetlerde bulunmuş meşhur değerlerimizin  hayat ve hatıralarını kitaplaştırıyor. İlgilenenler bilirler ki bu, hele Konyamızda  gayet  zor, ama gerçekten çok zor, iğne ile kuyu kazmaktan farksız  bir çalışmadır. Buna cesaret eden bir yazar, çölde, olanca sıcağa, susuzluğa ve açlığa, yorgunluğa göğüs gererek ilerlemeye  çalışan  idealist bir  seyyahın durumundan  çok daha  zor şartları yaşar. Aşılması   müşkül  engel  ve kum fırtınaları ile  karşılaşır. Gördüğü seraba ulaşamaz, umduğunu çoğu zaman bulamaz, aradığına erişemez. Ama İhsan bey, bunların hepsinin üstesinden gelmeyi başarmış, nâdir bir insan, enteresan bir kalemdir. Müzmin şekerine, ileri safhadaki göz rahatsızlığına rağmen yazacağı konu için durup-dinlenmeden çalışıp, dere-tepe dolaşıp araştırma yaparak Konya’ya ve Konya’nın yetiştirdiği ünlü  şahsiyetlerimize dair  kıymetli kitaplar yayınlamaktadır. “Atatürk ve Konya”, “Türk  Medeniyet Tarihi’nin Dinamiği: Ahîlik”, “Doğumu’nun 120’nci Yılında Mehmet Muhlis Koner”, “Konuşa Konuşa Avukat –Yazar M.Özgen Küçükkoner’in Hayatı ve Hatıraları”,  “ Konyalı Bir Gazeteci Mehmet Gazel” , “Haydar Koyuncu”, “Konyalı Duayen Öğretmen Hüseyin Köroğlu” bunlardandır. Bir zamanlar biz, millet olarak, duyduğumuz, öğrendiğimiz  güzel şeyleri yazardık. Öyle ki, Osmanlı tahrir defterlerinde, köylerimizdeki evlerde bulunan  insan, hayvan, arabaya kadar sayımı yapılmış  ve kaydedilmişlerdir. Ama daha sonraları zihnimize yapılan montajlar sonunda yerleştirilen “Neme lâzımcılık” fikir ve duygusundan  dolayı, bir çok  güzel  âdet ve alışkanlıklarımız  gibi, bu  nezih ve ilmin   metodu olan “yazma, kaydetme” alışkanlığımızdan da uzaklaştık. “Şarkta kelâm, garpta kalem  meşhurdur” diyenlerin  tuzağına  düştük. Bizi sabahlara kadar bitmeyen, ama incir çekirdeğini doldurmayan lâfa yönlendirerek oyaladılar. Ama garplılar, gördükleri, duydukları, öğrendikleri güzel, gerekli ve faydalı olan her şeyi bir kenara kaydetmeye  devam ettiler. Biz, kalem-kâğıttan ve kitaptan koptuk, uzaklaştık, ayrı düştük. Neticede,  enteresan olayları yaşayanlarımız, bilenlerimiz, görenlerimiz, bunları zamanında, sağlam olarak bir yere kaydetmeyi çoğu zaman akledemediler, ihmal ettiler.Sonraki nesiller de, kendilerine ışık tutacak o bilgi, olay  ve hatıralar hakkında sağlam ve sağlıklı bilgilerden çoğu zaman mahrum kaldılar. Bir çok konuda  yalan, yanlış şeyler öğrendiler. Ters kanaatlere sahip oldular; Yanıldılar ve yanılttılar. Halbuki   tarihî olayların kahramanları ve şahitleri, hayat ve hatıralarını, vaktinde, güzel ve düzgün şeklide yazmış olsalardı, yeni nesiller onların  örnek hayat ve hatıralarını  birinci elden öğrenme, gerçeği yakalama, ders  ve ibret alma imkânını elde  edeceklerdi. Ama, maalesef  bu, genellikle yapılmadı. Dolayısıyla yakından bilinmesi gereken hayat ve hatıraları  hakkında araştırma yapanların çoğu, sonuca varmak için karşılaştıkları  zorlukları yenmeye bir ömür harcamışlarsa da   çoğu zaman  başarıya ulaşamamışlar ve  güvenilir bir eser ortaya koyamamışlardır.

İhsan Bey de, kendisini bekleyen  onca zorluklara, engellere  ve  zor gerçeklere rağmen Sahra-yı Kebîr’de seyahati göze alan cesur seyyah misali, nâdir   yazarlarımızdan biridir. Dediğimiz gibi, içinde bulunduğu  onca sağlık  sorunlarına  rağmen, engel ve zorluklarla mücadele ederek, konusuna dair  kaynaklara ulaşıp, gerekli gördüklerini kaydetmiştir. Sonunda bizde  başlı başına bir problem olan “yayınlama” işinde  de  muvaffak olarak, müstakil birer kitap haline gelmesini de  başarmıştır… Bütün bunların her birisinin ne kadar zor işler ve zorlamalı başarılar olduğunu, başından böyle serencam geçenler çok  iyi bilirler. (Mücerreptir.). 2008 Yaz  Olimpiyatları’nın  çeşitli dallarında yarışmaların yapılıp, rekorların kırıldığı  şu günlerde, bir de anlattığım pek çok engel ve engebeyi atlayarak galip  gelen bu tür yazarlara  da ödül vermek mümkün olabilseydi, İhsan bey’in de parlak bir ödüle lâyık görüleceğinden  eminim.

İhsan Bey’in  evinde, hayli zengin bir kütüphanesi vardır. Burada hemen her konuda seçkin eserler bulunmaktadır. Hafızasında, mesleğinin ve meşrebinin de tesiri ile sahip bulunduğu  gayet geniş  eş-dost çevresi sebebiyle, son elli yılın Konyasına ve Konyalısına dair    kıymetli bilgi  ve hatıralar  bulunmaktadır. Allah kalplerine ilham bırakır da, sayın ilgililerimiz, şehrimize yaraşır, efrâdını  câmi’, ağyârına mâni bir “Konya Ansiklopedisi” ve yeni bir  “Konya Tarihi” yazdırmayı akıl edecek olurlarsa, yazım komitesinde  o da  çok faydalı olacaktır…

Bir  kaç hafta içerisinde  bir yenisi çıkarmadıysa, İhsan bey’in son eseri, değerli hocamız “Ârif Etik “ Bey’e dairdir. Her zamanki gibi, yılmamış, yorulmamış, tanıyanlarını harekete geçirmiş ve kıymetli hocamızın hayat ve hatıralarını derleyerek, sahasında “ilk” ve “tek” olma  vasfını da hâiz, müstakil güzel bir biyografik eseri, bizlere armağan etmiştir. Hiçbir maddî  menfaat beklemeden, Allah rızası için, üstelik cepten masraflar da edilerek sırf  hizmet olsun diye kaleme alınan   ücretsiz, ilânsız, reklâmsız bu tür eserleri yazmak bir dert, bastırıp yayınmak  apayrı bir derttir. Ama İhsan Bey, yazma konusu olan  birinci değil de, yayınlama olan ikinci noktada  çok şanslı. Çünkü, kültür ve sanat konularında  bu güne kadar  birçok büyük   fedakârlık ve armağanlarına şâhit ve vâkıf bulunduğumuz Selçuklu Belediyesi’nin kadir-şinas,vefa-kâr Başkanı Sayın Doç. Dr. Âdem Esen Bey imdadına yetişerek  görevlilerine, kitabın basılmasının ve  bir de gayet güzel bir CD’ de hazırlatılarak birlikte ücretsiz olarak dağıtmasının  emrini vermiş. İş, kısa sürede de gerçekleştirilmiştir. Bizler, Sayın Âdem Bey’in  takdire şâyân bu anlayış ve hassasiyeti sayesinde böyle vefa demeti, güzel bir esere kavuşmuş bulunuyoruz. İhsan Bey’e olduğu gibi, hattâ, günışığına kavuşturduğu için  daha fazlasıyla, Sayın Doç. Dr. Âdem Bey’e, bu vesile  ile  minnet ve şükranlarımızı sunmayı, yerine getirilmesi  gereken, şimdilerde  ancak eczahanelerde bulunabilen devalarımızdan olan  bir vefa, kadirşinaslık borcu ve  görevi  biliyoruz.

Burada,  “İhtifalci Ziya Bey”i rahmetle anıyorum.Son eseriyle bir büyük değerimizi daha böylece ölümsüzleştiren değerli kardeşim İhsan Kayseri’ye de, Konya tarih ve kültürüne olan  bunca güzel hizmet ile  çabalarından ve güzel eserlerinden dolayı  kalbî teşekkürlerimi sunarken, kendisine sağlıklı ömürler niyaz ediyor ve bütün dostları, meraklılar gibi, yeni eserlerini bağrımıza basmayı heyecan ve sabırsızlıkla beklemekte olduğumuzu da  ifade ediyorum. Eminim  ki, bu heyecan ve bekleyişimiz fazla  uzun sürmeyecektir. Çünkü, “Her gelecek, yakındır.”

Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Memleket | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0332 352 16 16 | Faks : 0332 352 11 66 | Haber Scripti: CM Bilişim