• BIST 78.844
 • Altın 125,483
 • Dolar 3,0876
 • Euro 3,3575
 • Konya 12 °C
 • Google Gülen için ölüm tarihi verdi!!! 13 Nisan 2017
 • ByLock'a ikinci darbe: Kripto FETÖ'cüler tespit edildi
 • 3 bin 400 öğretmen mesleğine geri dönecek
 • Google Gülen için ölüm tarihi verdi!!! 13 Nisan 2017
 • ByLock'a ikinci darbe: Kripto FETÖ'cüler tespit edildi
 • 3 bin 400 öğretmen mesleğine geri dönecek

Günümüzde Sultan 3. Mustafa olmak

Hasan Özönder

Osmanlı Devleti’nin 26. padişahı Sultan 3. Mustafa, “dar zamanın hükümdarları”ndandır. Çünkü devletin en zor döneminde yönetimde bulunmuştur. Devrin ünlü veziri Koca Ragıp Paşa’nın nâzik ifadesiyle devlet, “Pençesindeki tırnakları kırık bir aslan gibidir.” Kumandanlarının başarısızlıkları üzerine o günlerde Sultan’ın, içinde bulunduğu ruh halini dile getiren şu mısraları, tarihe geçmiştir:

 

“Yıkılubdur bu cihân sanma ki bizde düzele

Devleti çerh-ı denî verdi kamu mübtezele

 

Şimdi ebvâb-ı saâdetle geçen hep hezele

İşimiz kaldı hemen merhamet-i Lem-yezel’e”

                                                                                                           

 “Ateşten gömlek” giyilen bir dönemin sultanı olması onu çok yormuştur. Tarihçiler onun, “talihsiz bir padişah”olduğunda hem-fikirdirler. Şiirlerindeki mahlâsı: “Cihangîr”dir Ama devleti elinde tutmakta son derecede büyük zahmetler çekmiştir.                                                        

“Dar zaman hükümdarlarındandır” deyişim bundandır.

Nitekim onca sıkıntıya dayanamayarak hastalandı. 21 Ocak 1774 tarihinde, 57 yaşında iken vefat etti. Lâleli Camii’ndeki türbeye defnedildi. Allah rahmet eyleye.

Yazıma onunla başlayışımın sebebi sizlere, o değerli Sultan’ın hayatından bir kesit sunup, bir konuya parmak basmak isteyişimdir; Sultan 3. Mustafa, birçok hayır ve hasenatın sahibidir. İstanbul’a dört muhteşem cami armağan etmiştir. Ama, gelin görün ki, bu salâtîn camilerin hiç biri onun adını taşımazlar. Yapıldıkları günden itibaren, başka adlarla anıla gelmişlerdir.  Sultan, talihin cilvesi bu enteresan durum karşısında son derecede hoşgörü ve lâtîf duygularını dile getiren şu ifadede bulunur:

 

 Bir yüce cami yaptırdım;  Ceddim aldı.

Bir dahi inşa ettirdim; Keşişlere kaptırdım.

Yetmedi; Bir daha bina ettirdim; deniz aldı.

En sonunda bir dahi yaptırdım; Vallahi dervişe kaptırdım.”

 

Koca Sultan’ın:

 Ceddim aldı” dediği cami, “Fatih Camii”dir. Fatih Sultan Mehmed’in inşa ettirdiği cami, 1766 depremde çok hasar görmüştü. Büyük kubbesi tamamıyla çökmüş, duvarları da, onarılamayacak derecede yıkılmıştı. Sultan 3.Mustafa, türbe ve külliye binalarını yeniden yaptırmıştır. Cami de, aynı yerde yeni bir plâna göre inşa edilerek, 1771’de ibadete açılmıştır. Cami,  3.Mustafa tarafından  yeni şekliyle yaptırıldığı halde,yine de, “Fâtih Camii” diye  anılmaya devam etmiştir..

“Keşişlere kaptırdım” dediği cami, “Ayazma Camii”dir. Evvelce bulunduğu yerde bir “Ayazma Sarayı ve Bahçesi” bulunduğu için, 3. Mustafa’nın yaptırdığı bu muhteşem cami, onun adıyla değil de , “Ayazma Camii” diye anıla gelmiştir.

 

“Deniz aldı” diye serzenişte bulunduğu cami, “Kadıköy İskele Camii”dir. Onun tarafından inşa ettirildiği halde, bulunduğu yerden dolayı, ibadete açıldığı günden itibaren, “İskele Camii” adıyla tanına gelmiştir. 

“Dervişe kaptırdım” dediği cami ise, “Lâleli Camii”dir.  Şöyle hayli ibretli ve hikmetli bir rivayeti vardır:  Sultan,  camiin inşasını görmeye gelip-giderken, yakındaki bir evde yaşayan ve çok sayıda ziyaretçisi bulunan bir dervişin şöhreti kulağına gelir. Bu zatın elinde, yaz ve kış lâle, kerameten hiç eksik olmazmış. Bundan dolayı , “Lâleli Baba” diye anılırmış. Merak ederek sarayına davet eder. Sohbet anında, en büyük nimetin ne olduğunu sorar; Lâleli Baba, şöyle kısa bir murakabeden sonra, “Âfiyetle yenilen yemekten sonra, rahatlıkla helâya çıkmaktır.” cevabını verir. Sultan bu cevabı hoş karşılamaz. “Devlet sultanı olmak, kıtalara hükmetmek...” gibi kendisinin sahip olduğu geniş iktidar ve imkânları dile getiren bir cevap beklerken, böyle bir ifadeyi duyunca, yüzünü buruşturup, kaşlarını çatar; sohbeti kısa keser. Ardından da Baba’yı, evine gönderir.

 

Saati gelince Sultan, uykuya çekilir. Ama gece yarısı, korkunç bir karın ağrısı ile uyanır. Mide ve bağırsakları gaz toplamış, karnı şişmiştir. Müthiş ızdırap içindedir. Yatağından fırlar. Sancının tesiriyle kıvranmaya başlar. Biriken gazları bir çıkarabilse, hemen rahatlayacağını hisseder ama bir türlü mümkün olmaz. Hekimler, tabipler çare bulamazlar.        

                                                                                                                              

Bir ara, bu ızdırabın, Lâleli Baba’ya takındığı kırıcı tavrın cezası olduğu aklına gelir. Hatasını anlar… Onu saraya tekrar davet eder. Derdine çare bulmasını diler. Şu sıkıntısından kurtaracak olursa, ne isterse vereceğini de sözlerine ekler. Yüzünde tatlı bir tebessümle ona yaklaşan Lâleli Baba,  “Bir kenefle değişilecek dünyalıkları biz ne yapalım; Bize dünyalık gerekmez.”der. Sultan’ın şişmiş vaziyetteki karnını sağ eliyle güzelce sıvazlar. Kısa bir süre sonra Sultan, sarayın helâsına gitmek için izin alarak koşar, derdinden kurtulur, derler…

Salona, rahatlamış olarak dönen Sultan,  Lâleli Baba’ya çok teşekkür eder. Onun yüceliğini anlamıştır. Bu büyük iyiliğinin hatırası olarak, inşası tamamlanan ve açılışa hazırlanılmakta olan o muhteşem camii, Lâleli Baba’ya armağan eder… O günden sonra bu ulu mâbed, “Lâleli Camii”  diye anılmaya başlar...

 

İşte , “dervişe kaptırdım” dediği cami, bu camidir. Adını alışı da böyle bir menkıbeye dayanır…

İmdi, mânâ murad olunduk da; Parmak basmak istediğim nokta şu: Araştırma ve yayınlarda riayet edilmesi gerekli bir önemli kural, “Kaynak Göstermek” prensibidir, bilirsiniz. Elimiz kalem tutmaya başladığı ilk gün hocalarımızın bize, bizim de bütün akademik hayatımız boyunca öğrencilerimize yaptığımız tembih,  bu olmuştur. Bu, her şeyden önce bir kul hakkıdır. Hemen ardından da ilmî ve hukûkî bir nezakettir.

Bunun tersi tutum ve uygulamalar, son derecede yanlış ve çirkindir. Maddî ve mânevî sorumlulukları vardır. İntihale tenezzül ve tevessül eden,  efkâr-ı umûmiyyede küçük ve gülünç duruma düşer. Kirli çamaşırları bir gün pazara dökülüverir.                

               

Aldığı bilgilerin kaynağını göstermek, insanı küçültmez; Bilâkis büyütür. Sonraki araştırma, çalışma ve yayınlarına bolluk, bereketlilik ve feyiz verir. İlim ve marifet çevrelerinde sevgi ve saygınlık görmesini sağlar.

Bu ilmî namus kuralına riâyet, ilk kaynağın göz nuru, alın teri bezletmiş sahibine fazla bir şey kazandırmaz; Aktarılan bilgi tepe taklak edilmediyse, zarar da vermez. Ama kurala riâyet,   kaynağın olgun sahibine, sadece kıvanç ve sürûr verir. Gerçek ilim ve sanat adamı başka ne bekler ki? Zaten bizde, ilmin gerçek kıymetini bilen kaç kişi var ki? Sanatın  hakikî  değeri ne ki?.. O halde, yıllarca dirsek çürüterek eser veren kaynak sahiplerini, emeklerinin faydalı olduğunu görme zevk, onur ve kıvancından mahrum etmeye kimin hakkı var?

 

Yıllardan beri makale, tebliğ, kitap yayınlamaktayız. Bunların hemen hepsi de, konusunda gündeme getirilmiş ilk yayındırlar. Arzu eden herkes faydalansın, yayınlarında kullansın diye sunulmuşlardır. Ama ilmî araştırma metotlarına ait bir önemli kurala uyulması şarttır; O da, ‘kaynağın gösterilmesi’dir. Bu, bir kadirşinaslıktır. Ayrıca, ilme saygı görevidir. Aynı zamanda bilgilerin hatasını-sevabını, ilk sahibine yüklemektir.  Buna, ömür boyu uyduk, uyulmasını tembih ettik; Uyulmasını da bekledik.       

                                                                   

İlim, verildikçe artar. Kimseden gizlenilmez. Ama kurallara uymak, ar kurtarır. Gökten yağan rahmet cömerttir. Tarlada suladığı buğday başağı da vardır, kangal dikeni de… Başağın içi nimetle dolu olduğu için, kendisini sulayan rahmete olan minnet ve şükran duygularından dolayı başı öne eğiktir. Diken ise, rahmete karşı minnettar değil gibi bir görünümdedir. Kimseye eyvallahı yokmuş gibi tavırla, arlanmaz bir şımarıklılıkla başını dik tutar; Can yakar, ten sızlatır. Cezası, kökünün kazınmasıdır.                  

Şimdilerde, verdiği bilgileri, aldığı kaynağı belirtmemek suretiyle, ilk defa kendisi tarafından ortaya konulmuş, kendi malı imiş gibi göstererek, sahte pehlivanlığa soyunanların çoğaldığını görüyoruz. Sizin büyük emeklerle yazdığınız eseri,  birazcık evirip-çevirerek,  kendi adıyla bastırıp satanlar bile var. Hattâ, sizden izin almadan olduğu gibi yayınlayan sözüm ona dâhî müessese dahî mevcut... Yapanlar,  hiç ummadığınız ve beklemediğiniz kişiler olunca, daha da üzülüyorsunuz.                                           

Sultan 3. Mustafa, inşa ettirdiği muhteşem camilerin, başka adlarla anılmaları karşısında, Hakk’ın bu yüce takdirini, halkın bu lâtîf tercihini, talihin bu nezîh cilvesini, kaderin bu derin hikmetini, büyük bir olgunlukla karşılamış ve hoş görmüş.

Onun gibi düşünmek kolay mı?

Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Memleket | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0332 352 16 16 | Faks : 0332 352 11 66 | Haber Scripti: CM Bilişim