• BIST 79.559
  • Altın 125,096
  • Dolar 3,0747
  • Euro 3,3485
  • Konya 16 °C
  • Rasim Ozan Kütahyalı'dan Aziz Yıldırım'a Beyaz Futbol'da cevap
  • 'Adil Öksüz darbeyi Gülen'in onayıyla devreye soktu'
  • Binlerce öğrenciyi üzecek haber
  • Rasim Ozan Kütahyalı'dan Aziz Yıldırım'a Beyaz Futbol'da cevap
  • 'Adil Öksüz darbeyi Gülen'in onayıyla devreye soktu'
  • Binlerce öğrenciyi üzecek haber

Batı saldırganlığının sebepleri...

İsmet Emre

Batı saldırganlığının sebepleri ve Türkiye’nin pozisyonu

Dil Kurumu, saldırganlığı şöyle tarif ediyor: Sebepsiz yere saldıran, karakterinde saldırma özelliği olan devlet, kimse, hayvan. Saldırı ise yıpratmak, zarar vermek maksadıyla bir kimseye veya topluluğa karşı silahlı veya silahsız harekette bulunmak… Tarif için söylenecek hiçbir şey yok. Saldırganlık gerçekten bu… Ama işi pratiğe aktarmaya kalktığımızda tanımı yeniden ele almamız, onu sağından solundan kırpmamız, ona eklemeler çıkarmalar yapmamız gerekecek. Çünkü tanımda ifade edilenin aksine, saldırganlık sebepsiz yere yapılmaz. Mutlaka bir sebebi vardır saldıranın. Görünür yahut görünmez, ama vardır. Görünmez sebep için, saldırganın şizofrenik olması yeterli. Mazisi sağlıklı olmayan, referanslarında bozukluk bulunan, tevarüsleri karanlık her iç dünya durup dururken saldırganlaşabilir, gözünü kan bürümüş bir caniye dönüşebilir. Görünür sebebe gelince; kendisinde olmadığını düşündüğü, ancak saldıracağı hedefte potansiyel olarak var olduğunu vehmettiklerini elde etme amacı saldırganlığı ortaya çıkarabilir, besleyebilir, hatta dizginlenemez kertede kışkırtabilir… Öte taraftan, tanımda belirtilen karakterinde saldırmak olan kısmı doğru… Çünkü, kendisinin sahip olmadığı, ancak başkasında var olduğunu vehmettiği insana, devlete karşı her insan ve topluluk aynı hisleri beslemez. Biraz da kanında saldırganlık geni taşımakla ilgilidir bu. Kendini biraz iyi, biraz güçlü hissedince talan için yolculuk planları yapmak sadece hayvanlara özgü değildir; bazı insan ve toplumlar da böyledir. Bununla birlikte, gücü sınırlarını aşınca saldırganlık her insanın, devletin, her medeniyetin işi olsa, hayvanlardan bir farkımız kalmayacağı gibi, Avrupa’dan çok önce, İslam medeniyeti Afrika’ya, Avrupa’ya, Amerika’ya, Asya’ya çıkarma yapar, hem de orada, aydınlanma, etkileşim, ticaret gibi uğraşların peşine düşmek yerine tasalluta kalkardı ve belki de bugün yüz yüze geldiği sorunların pek çoğunu refüze etmiş olurdu; ama yapmadı. Yapmıyor, yapmayacak, çünkü saldırganlık için saldırganlığa uygun bir karakter de lazım ve bu İslam’da asla olmayan bir gen.

Başka bir husus ise saldırının bir kimseye yahut topluluğa karşı silahlı yahut silahsız yapılabiliyor olduğu meselesidir. Günümüzde, bir kişinin, ötekinin sınırlarını zorlamasına, mahremiyet alanına tehdit göndermesine yönelik teknik bir tabir var: Eskiden aciz düşürme, güçsüzleştirme anlamında taciz deniyordu, şimdilerde mobbing! Bakışlarla saldırıda bulunmak… Bir devletin ötekini, bir kültürün ve medeniyetin ötekini taciz etmesinin ise sayısız yolları bulunmaktadır; silah kullanma bu yollar içinde en son kullanılanı. Birebir insan ilişkilerinde bir kişinin ötekine fiziksel saldırısı ne kadar kaba, cezayı hak eden ve görünür olduğuna dair vurgu barındırıyorsa, devletler ve kültürler arasındaki saldırganlıkta da silahlar söz konusu edildiğinde aynı vurgular bulunmaktadır. Bu görünür kabalık yüzündendir ki bir istisna dışında –İsrail- Amerika Birleşik Devletleri dahil dünyadaki bütün devletler, olur olmaz fiziksel güç kullanmaktan sarfı nazar eder, dolaylı yoldan, ima ve işmarla yapamadıkları kanaati hasıl olunca kaba güce başvururlar ki onun da zeminini zaten önceden hazırlarlar. Postmodernizm, bu yönüyle medeniyetler arasındaki kavgayı şeffaflaştırması, görünmezleştirmesi bakımından oldukça manidar araçlar temin etmiştir. Saldırganlığı ruhundan bir türlü atamayan Batı dünyası eskiden olduğu gibi donanmış ordularıyla, mücehhez silahlı gemileriyle saldırmıyor; yedeğine bilimi, teknolojiyi, sanatı alarak devam ettiriyor geleneğini. Böylece savaş, savaş değil aslında, saldırganlık, daha baştan toza dumana bulanmış, at izinin it izine karıştığı görünmezlik ormanlarında gerçekleşiyor ve doğruyla yanlış, hak ile batıl birbirine karıştırılıyor. Batı dünyası, son üç yüz yıldır, gözüne kestirdiği coğrafyaya ait bütün bilgileri topluyor, bir masada onun analizini çıkararak en az hasarla en çok verim elde etmenin, en az can kaybıyla en çok insan öldürmenin bütün aritmetik hesaplarını yapıp öyle harekete geçiyor. Hegemonya kurulacak yere ait bilgilerin hepsinin arkeolojisini ve soy kütüğünü tespit ettikten sonra, sosyal bilimlerin bütün şubelerini hazır kıta olarak piyasaya sürüyor: Sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, hermenötik, dil bilimi, göstergebilimi vs. Hepsi Batı’nın gözüne kestirdiği memleketi zapturapt altına almak için için seferber olmuş hazır kıta olarak yola çıkarılıyor. Batı bilimlerinin Batı dünyasının çıkarları dışında hiçbir yerde kullanılamamasının altındaki en belirgin gerçek budur.

Batı’nın bütün bu saldırganlığının ve Doğu-İslam dünyasına hemen her fırsatta kan ve gözyaşı hediye (!) etmesinin altında kendisi gibi bütüncül, işlevsel ve sonuna kadar iç içe geçmiş bir Doğu toparlanmasına fırsat vermeme içgüdüsü yatmaktadır. Bugün, Batı dendiğinde total bir “fikir” oluşmaktadır. Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya’dan önce Batı fikri oluşmaktadır; çünkü aralarındaki sınır kalkmıştır; başta zihniyet sınırlamaları olmak üzere, bütün sınırlar kalkmıştır. Bu yönüyle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri entegrasyonu sadece sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel bir entegrasyonun değil aynı zamanda bir zihniyet hiyerarşisinin de toplam karşılığıdır. Üstelik Batı’ya özgü bütün güç devşirmelerinin altında da bu “totallik” yatmaktadır. Bir üretimin bütün öğeleri, teorisi ve pratiği, taazzuvlaşmaları ve kıkırdaklarıyla her bakımdan bir coğrafyadan ötekine akabilmekte, eksikleri tamamlanabilmekte, olgunlaştırılabilmektedir. Buna karşın İslam dünyasında var olan zihniyetler, anlayışlar, hiçbiri yerli olmayan ideolojiler arasına biteviye yerleştirilen yapay sınırlar, bütünleşme yönündeki her hareketi anında dondurmakta, bünyeye sirayet etmiş her türden virüsü yok etmeye yönelik çabaları yerle bir etmektedir; bu hangisi olursa olsun, bir ülkenin kendi iç bütünlüğünü sağlamasının önüne engeller koyduğu gibi ülkeler arasındaki geçişkenliği yok etmenin de, devasa düşünsel ve duygusal iletişimsizlikler yaratmanın da tipik stratejilerinden biridir. Hal böyle olunca İslam dünyasında bir şey ya üretilememekte yahut üretilse bile bölük pörçük, yarım yamalak dolaşıma sunulmak ya da tam ve tekemmüle ermişse kıyısından köşesinden budanarak “eksik üretime” dönüştürülmektedir. Böylece Batıya ait üretimler, sabırdan geçmiş, tam, tekemmüle uygun formatlarda sunulurken İslam dünyasına ait üretimler el yordamıyla elde edilmiş yarım yamalak görüntüsü oluşturulmaktadır. Olup biten budur; Batı dünyası, kendi tekstiline zarar verdiğini düşündüğü Hint çıkrıklarını durdurmak için İngilizler üzerinden nasıl pamuğu ipliğe dönüştüren Hintlilerden yüz bin sağ eli kesmişse günümüz dünyasında da Türkiye başta olmak üzere kendine alternatif düşündüğü bütün değer üretici İslam ülkelerinin beyinlerinin sağ lobunu keserek sol lobu güçlendirmeye çalışmaktadır.

Bir milletin, bütünüyle bir medeniyetin her aksamına çare üretmesi, derdine derman olması eşyanın doğasına uygun değildir. Bu sebepten İngiliz siyaseti, Alman felsefesi, Fransız sanatı denir. Tıpkı bir zamanlar İslam coğrafyasında Türklere yiğitlik, Araplara ilim, İranlılara sanat yakıştırması yapıldığı gibi. Medeniyeti oluşturan öğeler bütünlük arz edince öğeler geri plana çekilirken organizmanın genel şeması kendini göstermektedir ve bu sağlıklı olmanın dışa yansıyan tarafıdır. Şimdilerde, Batı dünyası adını verdiğimiz total zihniyet her aşamada pürüzlerini ayıklayıp üretimlerinin eklektik olmaktan çıkarma arayışına girerken; kendi dışındaki coğrafyalarda bütünlüğü bozmanın türlü reçeteleriyle uğraşmaktadır. Bilimi de kültürü de sanatı da bu makro projeye uygun ilerlemekte, ancak bazı kamuflaj jelatinleriyle öteki dünyanın gözleri boyanmaktadır. Bu kamuflajların en işlevlileri kuşkusuz sosyal ve beşeri bilimlerdir. Sözün burasında, içinden geçtiğimiz süreçte Batı saldırganlığının İslam dünyası içinde iki refleks ürettiğinin altını çizelim: Birincisi, İslam dünyasında yaşanan kıyımın takipçisi ve gözlemcisi olan ve nispeten saldırının daha az zararla atlatıldığı, dolaylılaştığı öteki Müslümanlarda ciddi bir enerjisizlik yaratarak onlarda, bulunduğu durumu kabullenmeye yönelik bir yenilgi hissi, bu enerjisizliğe bağlı devasa ve kollektif bir teslimiyet halet-i ruhiyesi; ikincisi, yüreği bunu reddeden potansiyel enerji sahibi Müslümanların ani duygusal tepkilerinden kaynaklı radikalleşmesine yönelik iki asli tepki… Ortadoğu, Asya ve Afrika’da Batı saldırıları karşısında kendince çözüm üretme arayışında bulunan toplumların üç aşağı beş yukarı bir kısmının birinci, ötekilerin ise ikinci kategoride yer alan refleksler ürettikleri söylenebilir. Özü itibariyle her iki refleks tarzı da Batı’nın planladığı biçimdeki aksülamellerdir ve onların her türden soyut ve somut saldırılarında almayı umdukları- toplamayı düşündükleri parsa- tepkilerdir. Bir üçüncüsü var ki, Batı hiçbir zaman bu kategoriden hoşlanmaz. Bütün bunları görüp yaşayan insanların bütün bunların sebepleri üzerine düşünmeleri, teori kurmaları ve çare üretmeye yönelik aklıselim refleks geliştirmek. Bu, Türkiye’nin tavrıdır. Büyük bir tavırdır, imparatorluk geleneğinden gelen ve büyük devlet olmanın bütün genlerini, kodlarını taşıyan bir tavırdır. Bugün, Türkiye’nin, Ak Parti iktidarlarından sonra takip ettiği “doğru” politikalardan kaynaklı oldukça sağlıklı bir sürece girildiğini, Ortadoğu’yu da Afrika ve Asya’yla birlikte meta temerküzünden gözleri dönmüş, aklı tutulmuş Batı dünyasını da kurtaracak olan budur. Bu üçüncü yol, geleceğin dünyası kurulurken daha hilm sahibi, daha aklıselim, daha özgüvenli ve kendine yeter bir sosyoloji kurmanın da çıkış noktasıdır. Türkiye o yüzden olduğundan, göründüğünden çok daha kilit noktada durmakta, çok daha önemli iş ve işlevlerin beklediği eşikte yer almaktadır. “Yenilgi yenilgi büyüyen zafer”in şifreleri Ortadoğu’nun gözü, gözbebeği olan Türkiye’nin kendi iç bütünlüğünü ve aydınlanmasını sağlamasının hemen ardından ışığın bütün mazlum coğrafyaları dolaşmasından geçmektedir. Bu, Batı dünyası için de “öç alınmak vakti geldiğinde” onlara yönelik her türden hoyrat saldırının yine Türkiye eliyle bertaraf edilmesi, “seni öldürmeye gelen sende dirilsin” kelamı kibarı mucibince İslam’ın sadece Müslümanlara değil yeryüzündeki bütün insanlara verdiği emniyetin pratik bir karşılığı olarak böyle olacaktır. Olacaktır ve böyle olacaktır.

 

UYARI: Çok uzun metinler, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Memleket | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0332 352 16 16 | Faks : 0332 352 11 66 | Haber Scripti: CM Bilişim