• BIST 78.739
 • Altın 127,004
 • Dolar 3,1105
 • Euro 3,3880
 • Konya 10 °C
 • Erdoğan: FETÖ'yle mücadelede sadece milletim kayıtsız şartsız destekledi
 • "Keynes" haberi Sabah ve Hürriyet karşı karşıya getirdi
 • Ignatius: YPG İncirlik'te darbeci askerlerle görüştü
 • Erdoğan: FETÖ'yle mücadelede sadece milletim kayıtsız şartsız destekledi
 • "Keynes" haberi Sabah ve Hürriyet karşı karşıya getirdi
 • Ignatius: YPG İncirlik'te darbeci askerlerle görüştü

Bandırmalı Bir Tatlıcı

Hasan Özönder

Onun adını ilk defa, 1965 yılında, Ord. Prof. Dr. A. heyl Ünver Hocamız’ın sohbetinde duymuştum. Örnek ulu insanın vasıflarına dair bir numune-i imtisal olarak, onu göstermişti. Onun, ahlâkından, faziletinden, nezaketinden, nezafetinden, derûnî âleminden, engin ruh dünyasından, büyük bir hayranlık ve takdir duygusu içerisinde, uzun uzadıya övgü ile bahsetmişti. En sonunda da, kendisini ilk fırsatta ziyaret ederek, elini öpmemizi, hayırlı dualarını almamızı tembih ve tavsiye etmişti.

Adı: Ali Öztaylan imiş. Bandırma’da yaşıyor, tatlıcılıkla uğraşıyormuş. O herkesi sever, onu da yediden yetmişe herkes tanır, sever ve sayarmış. Kime sorulsa, gösteriverirlermiş. Onun, insanlarla bambaşka bir gönül köprüsü varmış...

Nasip meselesi bu ya, hemen ziyaret mümkün ol(a)madı. O taraflara yapacağımız yolculukta ziyaretinde bulunuruz dedik, ihmal ettik. Çok arzu etmemize rağmen, bir türlü mümkün olmadı. Gidemedim, elini öpme şerefine nâil olamadım.

Bundan, on-onbeş yıl kadar önce idi, Bandırma’lı belki bir dost veya öğrencimden onu sordum. “Vefat etti” haberini alınca bilseniz nasıl üzüldüm. Süheyl Bey’in bir tembihine vaktinde uyamadığıma mı; arzusunu yerine getiremediğime mi; öyle büyük bir insanın duasını alamadığıma mı yanayım? diye günlerce teessürden kurtulamadığımı hatırlıyorum...

Ama, dedim ya, nasip değilmiş, elden ne gelir;  ‘Mevlâ,  cennetinde buluştura’ diyerek, bu ümit ve teselli ile, içimdeki acıyı  yıllarca bastırmaya çalıştım; “Onunla müşerref olmaya lâyık değilim galiba ki;  O ulu   zât beni kabul buyurmadı ki,elini öpmeye gidemedim..”diye kendi kendimi muhakeme,muhasebe ve murakabeye  çektiğim günler olduğunu hatırlıyorum.

 İki yıl önceki ameliyatla sonuçlanan ağır hastalığım sırasında, aziz dostum, âlî-cenap insan Veyis Güngör Beyefendi, Almanya’da yaşayan Selîm adında, gönül âlemi derin, nefesi serin, bir Adapazarlı arkadaşı ile ziyaretimize gelmişlerdi. Sohbet sırasında Selim bey, ulu mânâ erenlerinin yüce fikirlerinden, örnek hal ve hareketlerinden bahsederken Bandırma’lı Ali Öztaylan   Beyamca’dan bahsetmeye başladı. Bir birinden enfes hatıralar nakletti. Ben yüksek derecede ateşli o rahatsızlığımdan dolayı haftalardan beri yatarken, “Bandırma’lı Ali Öztaylan “ adını duyunca, birden bire yastığımdan şöyle doğrulduğumu hatırlıyorum. “Nasıl?  Ne dediniz? Ali Öztaylan mı? Siz onu nereden tanıyorsunuz? Benim yıllardan beri özlemini çektiğim  zat,aynı zat mı? Onun ağzından ‘Süheyl Ünver’ adını hiç duydunuz mu? Çok istediğim halde elini öpemediğimden ve vefat etmiş olmasından duyduğum teessürü tarif edemiyeceğimden bahsettim.                                                                         

O Adapazarlı dost,  tatlıcı Amcabey’in hamdolsun sağ olduğu müjdesini verdi. Süheyl Hoca ile  olan  hatıralarından nakiller yaptı.Sonra da , kendisinin vaktiyle içinde  bulunduğu son derecede büyük psikolojik  sıkıntı  ve buhranlardan,tarif edilmez  depresyonlardan,onun  doyulmaz  söz,   sohbet  ve telkinleri ile kurtulup,sağlığına kavuştuğunu uzun uzadıya anlattı..O güzel insanın , hepimizi  coşturan enfes güzelliklerinden  örnekler  vererek,mânevî bir ziyafet  çekti..

O anda duyduğum sevinci, süruru yazıya dökemem… İnşaallah, hastalığı atlatayım, biraz kendimize geleyim ve ilk fırsatta Ali Öztaylan  beyancanın elini öpmeye  Bandırma’ya gideyim diyerek  plân yaptım.                                                                                      

Ama olmadı; Evdeki hesap, bu defa hastaneye uymadı. Biz,  İbn-i Sina’ya tekrar yattık, iki ay süren tedavi döneminin ardından, bir de kalp ameliyatı geçirdik, Enfeksiyonu engellemek için doktorlarımızın sıkı tembihleri üzerine, evde iki ay kadar daha kimseyle görüştürülmedik; Yememize, içmemize, hareket ve yaşantımıza son derecede dikkat ve itina göstererek, bir yıl daha geçirmek durumunda kaldık.

Şunu da ifade edeyim, Selim Bey kardeşimiz, memleketine dönüp, birkaç ay sonra, Ali Öztaylan amcamızı ziyaret ettiği bir gün, beni cep telefonu ile arayarak, ahizeyi ona da verip,  konuşmamızı temin etmişti. Rahatsız olduğu hemen anlaşılıyordu; Sesi zayıf ve kolay anlaşılamayacak durumda idi. Buna rağmen hatırımı sordu,beni teselli ve teşvik etti ,şifalar diledi,görüşelim dedi.                                                                                                                                                    

İşte, bu kadarcık bir nasibimiz oldu.                                                                                                                                        

Sonra, hamdolsun Mevlâ’ya, biz, iyileşip, sağlığımıza kavuştuk. Bu yaz, ziyaret düşüncemizi uygulamak için hazırlık yaparken, geçenlerde, İstanbul gazetelerindeki acı bir haberle sarsıldık: “Tatlıcı Ali Efendi Göçtü”...

Nasip olmayınca böyle olur...

Okuyanınız vardır, hatırlayacaksınız; Bazı gazetelerde,  kendisini yakından tanıma bahtiyarlığına nâil olan dost ve âşina kalemler, birkaç yazı yayınlayarak o güzel insanın doyulmaz hatıralarından örnekler verdiler. Onları okudukça,   iç yangınlığım beni, hektarlarca ormanı yanmış topraklara benzetti. Sadırlardan süzülüp, satırlara dizilen o yazılardan, merhum amcamızın ince ve derin faziletlerine dair birbirinden enteresan duygu, düşünce ve tavırlarını öğrendikce, onu ziyaret edemeyişimden dolayı üzüntüm, pişmanlığım daha da arttı. Ama elden ne gelir; emir, büyük yerden. Her  şey  nasibe bağlı.. Gerçek bir Hakdostu, Hakk’a; derûnî bir âşık, mâşukuna kavuşmuştu. Bizim payımıza, bu vuslat hükmü önünde,“Allah rahmet eyleye” demekten başka ne düşer…

Vefatı ile bizleri böylesine derin teessür ve tahassüre sevkeden Tatlıcı Ali Öztaylan beyamca kim, nasıl bir insan? İşte ona dair bize ulaşan birkaç hatıra:

Süheyl Ünver Hocamız’ın ifadesi ile “Bandırma’da muhallebici Ali Öztaylan”, insan suretinde bir melek rical; Merhum Ord. Prof. Dr. A.Süheyl Ünver’in enîs-i ruhu bir ulu insan.

Süheyl Bey, incelemelerde bulunmak üzere gittiği Amerika’dan dönüşünde, Anadolu’ya açılmaya ağırlık verir. Daha çok İstanbul’dan seyrettiği Anadolu insanını daha içten ve birebir tanımak üzere, Anadolu’ya dalarak, yüz yüze tanıma, mülâkî olma aşkına kapılır. Her fırsatta Anadolu şehir ve kasabalarını gezerek, insanlarını ve kültür birikimlerini daha yakından tanıma arzusuyla araştırmalara girişir. Onun bu duygularını, Prof. Dr.A. Güner Sayar, şu şekilde tahlil eder: “Anadolu’da medeniyet kuran Türklerin izlerini yerinde tesbit etmek kadar, Türk Devleti’nin bu topraklarda bekasını sağlayacak kaynaklara, ona can-suyunu veren insanlarına kavuşmak istiyordu. (A.G.Sayar. A. Süheyl Ünver,1994,sf.:427). “Bir zamanlar Aziz Üstad Yahya Kemal, onun için Süheyl sayesinde beyhude yaşamamışız; Siz olmasaydınız, ben olmazdım; Sizleri görünce ümidim artıyor.”  dememiş miydi? İlerleyen yaşının ona insanını aratması karşısında Süheyl Ünver de bu sevk-i tabiînin elbette dışında kalamayacaktı. Kütahya’da Ahmet Yakupoğlu, Bandırma’da Ali Öztaylan, Amasya’da (daha sonra İstanbul’da)  Muammer Ülker, Edirne’de Necati Seçkin... İsimlerini bildiklerimiz ve bilemediklerimizle Anadolu’nun bu pâk insanları, bu çetin toprağın insana dayalı mukavemetinin bu günkü sahipleridir.” (bkz.: Ahmet Güner Sayar, a.g.e., sf.: 440). 

Bu vesile ile, Bandırma’lı Ali Öztaylan  ile tanışma  imkânını elde etmiştir. Sonrasını,  Süheyl Ünver’in kaleminden dinleyelim.  “Öyle bir münevver ki, yüksek tahsili yok. Lâkin okumağa âşık ve ciddî eserlerin peşinde... Fatih Sultan Mehmed ve devri hakkında yazılan ne varsa mutlaka onun kütüphanesinde okunduktan sonra yerini almıştır. Muhallebiden kazancını hep bu yola sarfeder... Birkaç dakika ayaküstü görüşmemizle üç defa karşılaştığımız bu zat, bana günlerden birinde bir mektup yolladı... Böyle bir mektubu bana memleketin çok zengin ve ilm ü irfânına âşık bir münevveri, bir mevki ve kariyer sahibi yazabilirdi... Bu muhallebici nerede? Yerini söyleyeyim: Bir defa İstanbul’da değil... İstanbul’a yakın bir şehirde... Cenab-ı Hak’tan böyle muhallebicilerin çoğalmasına dua etmekten başka iş ve vakit de kalmamıştır.” (A.G.Sayar, a.g.e., sf.:428).

 Süheyl Bey, 1962 Ağustosunda cerrahî bir ameliyat geçirir. Kendisine İstanbul dışında bulundukları için mektupla geçmiş olsun dileğinde bulunanların başında Bandırma’dan Ali  Öztaylan  vardır: Şu berrak ve   muhlis  satırlar onun  mektubundandır: “...Ameliyat geçirdiğinizi öğrenerek  pek mahzûn olduk. Büyük geçmişler olsun. Cenab-ı Hakk’ın başka keder ve elem göstermemesini cân-ı gönülden arz u niyâz eder, derin hürmet ve iştiyakla mübarek ellerinizden öperim, efendim. Ali Öztaylan   (Bkz.:A.g. Sayar, a.g.e.:sf.:430).

Bu derûnî muhabbet öyle taşar ki, Süheyl Ünver Hoca, ona dair derin sevgi ve takdir duygularını, mustakil bir makale haline getirir.14.V.1952 tarihli Milliyet Gazetesi’ndeki “Mahallebici” başlıklı yazısının özünü A. G. Sayar’dan alalım: “Yanlış bir anlayışla ve hazırlıkları siyasî nedenlerle yavaşlatılan ( ve 1953’deki kutlamaları da aynı görüşle geçiştirilen) Fatih ve İstanbul Fethi konusu ile ilgili Ünver’in geniş bir yayın faaliyeti vardır. Bu  yazıda İstanbul’un  Fethi’nin 500’üncü yıldönümü için yapılan hazırlıkların  yetersizliği üzerinde durulmakta, aynı konuda kendi başına gayret gösteren İstanbul dışında, halen  Bandırma’da yaşayan ve muhallebicilikle geçinen  fakat Fatih ve  Fetih üzerine yayınlarıyla  Ünver’i yüreklendiren  bir vatandaşımız   Ali Öztaylan ( doğ.:1915)’dan bahsedilmektedir.”

Bandırmalı Muhallebici Amca’nın siret aynasında şu ulvî davranışları da seyrediyoruz: Yıllar önce. Bir sabah erkenden diğer çarşı esnafıyla birlikte, Ali Amca da dükkânını açmakla meşguldür. Kapıyı henüz açmıştır ki, akşamdan kalma haliyle bir sarhoş, sallana sallana gelip, kapısına yaslanır. Ayakta duracak hâli yoktur. Bütün kötülüklerin anası olan o melûn içkinin tesiriyle, kendinde değildir. Kapının önündeki çöp tenekesine bir tekme vurarak devirir.  Ağzından bir sürü efir-nefir.                                                                                                     

Biz olsak ne yaparız bilmem ama onun bu halini gören Muhallebici Ali beyamca bakınız ne yapar; Gayet sakin, acımaklı ve mütebessim haliyle kapının önüne çıkar, sarhoşun elinden tutarak, içeriye alıp, sandalyeye oturtur. Ardından bir de çay söyler. Yaşlı dükkân sahibinden, hiç ummadığı bu davranışı gören genç sarhoş, bir an kendine gelir, mahcup olur, utanır, ondan özür dileyerek kalkar. Ali Amca,  onu, elinden tutarak, kapının önüne kadar çıkarır ve gideceği yere doğru yönlendirir. Yeşilaycılar’ın, “İçene değil, içkiye düşman olmak” prensibinin güzel bir örneğini, dükkânının önünü dolduran çarşı esnafına sergilemiş olur. Düşe kalka yürümeye çalışan genç sarhoşun  ardından dakikalarca bakarak,ıslahına dua eder.Dudaklarından dökülen  şu cümleyi komşuları da duyar:  Öyle değil mi efendim;Kim bilir ne derdi vardı zavallının..                                                                                                          

İşte Ali beyamca, böyle bir insandı..                                                                              

Yıllar önce, bir sinemacının Bandırma’ya son derecede müstehcen, ahlâk kurallarını hiçe sayan bir filim getirdiğini duyar. Sinemacıya kadar giderek, o filmi göstermemesini rica eder. Gösterimden sağlayacağı kazancı, kendi cebinden ödeyerek bu gayr-i ahlâkî filmin gençleri zehirlenmesini böylece engel, önler...                                                                                           

O,  Mahir İz, Süheyl Ünver, Necmeddin Okyay, İbnü’l-Emîn Mahmud Kemal İnal, Mehmet Âkif Ersoy, Eşref Edib, Neyzen Tevfik, Necip Fâzıl Kısakürek, Hasan Basri Çantay gibi zevât-ı  nâdirenin yer aldığı  aynı  fazilet çarkının   dişlilerinden idi.

Emaneti sahibine götürmek için Azrail  (A:S.) onu, 4 Ağustos 2008, pazartesi günü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesi’nde ziyaret ettiğinde, amcamız, 96 yaşında idi. Mevlâ rahmet eyleye.                                                                                                                           Toplumumuzun, Ali Öztaylan(lar)a ne kadar ihtiyacı var değil mi?

Hem de, yediğimiz ekmek, içtiğimiz su, soluduğumuz havadan daha fazla…

Yeni   Ali Öztaylan (lar)”ı yetiştirmeye ve sayılarını artırmaya mecburuz. Toplumumuzun saadet ve huzuru, geleceğimizin aydınlığı buna bağlıdır.

Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Memleket | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0332 352 16 16 | Faks : 0332 352 11 66 | Haber Scripti: CM Bilişim