• BIST 80.103
  • Altın 125,667
  • Dolar 3,0794
  • Euro 3,3519
  • Konya 14 °C
  • Ahmet Taşgetiren'den Gülen'e sert sözler:Çamur deryası,ziift püskürtüsü
  • Binlerce kişi işe alınacak
  • Adil Öksüz İncirlik’ten ABD’ye mi kaçırıldı?
  • Ahmet Taşgetiren'den Gülen'e sert sözler:Çamur deryası,ziift püskürtüsü
  • Binlerce kişi işe alınacak
  • Adil Öksüz İncirlik’ten ABD’ye mi kaçırıldı?

AK Parti'yi zor günler bekliyor-1

İsmet Emre

İki binli yılların başından beri, iç ve dış gelişmelerin de yardımıyla Ak Parti Türkiye’de oldukça iç açıcı şeyler yaptı. Belki biraz daha açmak gerekirse, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Türkiye’nin yüz yıllık sorunlarına neşter vurdu, bunların bir kısmının üstesinden gelirken diğer bir kısmını tartışmaya açtı. Bu bakımdan, siyasal tarihçiler Ak Parti’nin yaptığı devrim niteliğindeki çabaları öveceklerdir. Bununla birlikte yapabileceği halde yapmadıkları/yapamadıkları da en az üstesinden geldikleri kadar çok. Hatta şöyle denebilir: Gücü yettiği halde şu yahut bu sebepten yapmadıkları/yapamadıkları icraatlar ileride sadece ona mensup olan İslamcı ve muhafazakarlar için değil siyasal ortamın sağ cenahında yer alan öteki fraksiyonlar için de ciddi tehlikeler barındırmaktadır. Belki de üzerinde önemle durulması gereken şey, başarılar ve ona bağlı övgü cümleleri serdetmek değil, başarılması gerekirken hala sorun olarak duran pek çok netameli konunun ileride potansiyel risk olarak nasıl patlayacağı ve buradan dağılan cerahatin hem toplumun geneline hem de partiye gönül verenlere ne tür faturalar ödeteceğidir. Çünkü işler iyi giderken görülmeyen, üstü kapanan, dikkate alınmayan pek çok sorun, süreç tersine işlemeye başladığı andan itibaren ayan beyan ortaya çıkıyor.

Erbakan-Çiller iktidarını ilk yılındaki başarılı icraatlarının ardından sermaye başta olmak üzere, devlete sızmış derin yapılanmaların ve askeri vesayetin gölgesindeki bürokrasi koalisyonlarının çökertmesinin ardından sadece İslamcılar ve muhafazakar kesimler zarar görmedi. Çizgileri farklı olduğu, sekter yapı itibariyle farklı yönlere bakan nispeten daha mikro eğilimler de bir şekilde refüze edildiler, pasif hale getirildiler ve deyim yerindeyse “kötürümleştirildiler”. Belki o süreçte çok verimli işler yapacak bir yığın insan kendi köşesine çekilip umutsuzluklarıyla baş başa kaldı. Bu sebepten, olası bir Ak Parti gerileyişinin tek faturasının onun mensuplarına yansımayacağı gün gibi ortadadır. Hatta ironik bir şekilde söyleyelim, böylesi durumlarda genellikle gönül verdiği halde iktidara yaklaşmayan/yaklaştırılmayan, ona sempati beslediği ve hiçbir çıkarı olmadığı halde gücü asla kullanamayan insanlar ötekilerden çok daha fazla sıkıntı çekerler. Çünkü iktidarın doğası gereği birtakım insanlar, kim gelirse gelsin hep tepede durmaya alışmış, “gelen ağam, giden paşam” cümlesini yaşam tarzına dönüştürmüş oldukları için pek zarar görmezler. Hatta onlar bir yolunu bulup “yukarıda kalmanın” sayısız yöntemleriyle kaldıkları yerden devam ederler. Burada, ilkeli, ilkeleri ve Türkiye’nin geleceği bakımından iktidara destek veren çok daha esnek yapıların, kurguların ve zihniyetlerin zarar göreceği açıktır. İşte bu süreçte, Ak Parti’ye en çok söz söyleme hakkı bulunanlar, doğrularının üstünü çizmeden, yanlışlarının ve eksiklerinin altını çizme ödevindeki çevrelerdir ki tam da “zarar görmeye” en açık kişilerin oluşturduğu insanlar bu grupta yer alırlar.

İktidarı ele aldığı 2002 tarihinden başlayarak muktedir olacağı 2009 tarihine kadar Ak Parti, önem sırasına göre, başlangıçta bir durulaşma ve kendine gelme, ardından ekonomik ve zihinsel bir nekahet süreci ve son olarak da askeri vesayeti ortadan kaldırmak gibi zor işlerin üstesinden gelmeyi başardı. Ciddi anlamda gücü elinde bulunduran ve hoyratça kullanan spekülasyonlardan nemalanan rantçı çevrelerin boynunu kıramadıysa da onları belli bir çizgiye getirdi, hatta kendi medyasını bile ciddi bir alternatif olarak oluşturmanın üstesinden geldi. Her ne kadar sadece liderinin zorlamalarıyla, itelemeleriyle bile olsa bu süreçte, paralel yapıyla girdiği mücadelede önemli bir aşama kat etti. Bu sürece paralel olarak yüz küsur yıldır Türkiye’nin sorunu olmaya devam eden ve son otuz yılda kelimenin tam anlamıyla ülkeyi her tarafından bağlayıp hareket edemez hale getiren Kürt sorununa neşter vurdu, süreç devam ediyor; uzun vadede belki onun da üstesinden gelebilecek. Bunların hepsi, Ak Parti hanesine olumlu kaydedilmesi gereken başarılar, bu konuda şüphe yok. Ama aslında, salim kafayla bakıldığında mücadele edip mevzi kazandığı hiçbir savaşı kalıcı hale getiremediğini, bir daha asla geri dönemeyeceği noktalara taşımadığını, karşı karşıya olduğu riskleri büsbütün savuşturamadığını net olarak söylemek mümkün. Eğer bu mücadelede yüz yüze geldiği sorunlar kanser olarak tahayyül edilirse, ışın tedavileriyle belki küçültüp kötürümleştirdi, olduğu yere hapsedip dondurdu ama, ilk fırsatta bünyeyi sallama kabiliyeti bulunan bütün bu çevre ve sorunlar günü geldiğinde belki yok edilme hızından çok daha süratle çoğalıp yeniden ipi eline alabilecektir. Zaten olası Ak Parti gerileyişinde yahut düşüşünde Türkiye’yi bekleyen en önemli tehlike ve potansiyel risk budur. Gerçekte bu riskin ufak tefek semptomlarını da görmüyor değiliz. Gezi kalkışması olası bir “hastalıkta” ülkenin hızlıca nasıl istikrarsızlığa sürükleneceğinin bütün pratiklerini gözler önüne serdi. Şaşırtıcı olansa, o günden bugüne parti tarafından konuyla ilgili ne bir rapor hazırlandığı ne de böylesi kırılmalara yönelik bir reçete hazırlığında olunduğudur. Bu da Ak Parti iktidarının işlerini sadece “siyasal akılla”  idare ettiğinin, onun çevresine sosyolojik, psikolojik, kültürel ve sanatsal bir hale yayamadığının en açık göstergesidir.

Ak Parti iktidarını onlarca yıl taşıyıp onu Türkiye’nin nefes almasına fırsat veren bir “talih” olarak sürükleyen çekirdek kadro 1970’li yılların politik ortamlarında neşvünema bulup soğuk savaş döneminin kendine özgü “ideolojik” tutumları ile bu ideolojilerin içeriğini doldurmaya yönelik ciddi entelektüel çabaların varlığından beslendiğini, gerçekte önümüzdeki en azından bir dönem daha iktidar olacaklarının garantisinin de bu kadro olduğunu söylemek gerekir… Bu kadro, irfanların, ideallerin, aksiyonların kucağında yetiştiği için bütün sarsıntılarda gemisini dalgalara karşı korumayı başardı. Bunlara, 1980’li yılların tam da apolitik ortamında yetiştiği için okuyan, okuduklarını sorgulama fırsatı bulan ve geliştirdiği fikirleri pratik zemine aktarmada zorluk çekmeyen ikinci bir kuşak eşlik etti ve politikanın bıraktığı boşlukları bu kuşak yarım yamalak bile olsa entelektüel birikimleriyle doldurdu. Ama görünen o ki Ak Parti iktidarı siyasal anlamdaki başarısını kendine ait entelektüel, durduğu yerden ve sahip olduğu misyonla dünyayı okuyan, kendini teoriye adadığı halde, ürettiği teoriyi pratikle buluşturmada güçlük çekmeyen ideal bir gençlik oluşturamadı. Tepelere ve köşe başlarına yerleştirdiği sözüm ona birkaç bilinci açık maneviyatçıyla geçmişi kolektif olarak geleceğe bağlamayı düşünüyorsa burada oldukça ciddi bir safdillik yahut gücü kültürel meselelere yetmeyen düz bir siyasal akıl vardır, biline. Bunun en somut örneği olarak, işler tersine döndüğünde üniversitelerin sosyolojisinin bir gecede nasıl değiştiğini/değişeceğini tarihi bir kayıt olarak burada anmak gerekir.  Sözün özü ne bürokraside ne akademiada ne de devletin önemli kadrolarında yer tutan teknokratlar arasında kendi içinden çıkmış aydınları “kadro” olarak istihdam edememesinin sıkıntısını akut olarak yaşayacaklar. Olası bir Ak Parti düşüşünde üniversiteler başta olmak üzere bütün bu kurumsal yapılarda inanılmaz bir geriye dönüş yaşanacaktır ki bunun olası travmalarını düşünmek bile insanın uykularını kaçırmaya yeter.

1990’lı yıllarla birlikte televizyonun hayatımıza daha etkin girmesine paralel olarak internetin, sosyal medyanın ve cep telefonunun hayatın merkezini işgal etmesinin gölgesinde yetişen yeni bir gençlik var ve bu kuşak, öncesiyle iletişimi tamamen kopmuş, Türkiye’nin ve dünyanın gidişatıyla çok da ilgili görünmeyen ne 70’li yılların aksiyonerliğinden ne de 80’lerin entelektüelliğinden haberi olan “tuhaf” ama tuhaf olduğu kadar da tehlikeli bir gençliktir.  Tehlikesi, çağa özgü bilinç yarılmasından, gelenekle olan asal bağlarının kopmasından kaynaklı köksüzlüğünden, teknolojinin kışkırttığı ebeveyn ihmallerinden ve cehaletinden fışkıracaktır. Aslında bunlar, 2000’li yıllar da hesaba katılırsa, 70 kuşağının araya duygusal mesafe girmiş torunları, 80 kuşağının kendileriyle ilgilenilmemiş, ana baba rolünün sosyal medyaya terk edildiği “desteksiz” ve “dijital” çocuklarıdır. Sosyal medya üzerinden doğrudan doğruya postmodernizmin göstergeleriyle temas kurmuş; gelenekten bihaber, ailenin sıcaklığından kopmuş, sonuna kadar tekilci ve bireyci, bohem, pragmatik, “az emek çok nimet” felsefesine sarılmış bu “tuhaf” gençliğin üzerinde bir de 28 Şubat darbesinin uğursuz nihilizmi gezinmektedir. 2020’li yılların ortasından itibaren iktidar alanlarında boy gösterecek olan bu gençliğin elinde Türkiye’nin nerelere savrulacağı meçhuldür. Burada çok açık bir kültürel ve sosyolojik yırtık vardır. Ak Parti’nin bunu görmesi ve zaman geçirmeden bu “yırtığı” yamaması gerekmektedir. Belki de Haziran seçimlerinden sonra partinin üzerinde en fazla düşünmesi gereken konulardan biri bu olmalı.

 

UYARI: Çok uzun metinler, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Memleket | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0332 352 16 16 | Faks : 0332 352 11 66 | Haber Scripti: CM Bilişim