• BIST 78.844
 • Altın 125,483
 • Dolar 3,0876
 • Euro 3,3575
 • Konya 12 °C
 • Google Gülen için ölüm tarihi verdi!!! 13 Nisan 2017
 • ByLock'a ikinci darbe: Kripto FETÖ'cüler tespit edildi
 • 3 bin 400 öğretmen mesleğine geri dönecek
 • Google Gülen için ölüm tarihi verdi!!! 13 Nisan 2017
 • ByLock'a ikinci darbe: Kripto FETÖ'cüler tespit edildi
 • 3 bin 400 öğretmen mesleğine geri dönecek

AK Parti neden oy kaybetti? -3

İsmet Emre

4. BAŞKANLIK TARTIŞMALARI ZARAR VERDİ: Eninde sonunda Türkiye’nin siyasal anlamda gelip dayanacağı yer başkanlık sistemidir. Ülkenin öncü partisi elbette günün birinde başkanlık sistemini tartışmaya açacaktı. Ancak öyle görünüyor ki tartışma birkaç bakımdan yanlış yürütüldü. Hakikatten Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti’nin en başarılı yanlarından biri; neyi, ne zaman, nasıl yapacaklarını hesap etmesi ve bunları öncelik sırasına koymadaki maharetiydi. Önce sorunları tespit ediyorlar, ardından öncelik sırasına koyuyorlar, en nihayet, önem sırasına göre ve birbirine karıştırmadan her bir sorunu, onu oluşturan bütün hastalıklı yapıları tek tek arındırarak çözmeye çalışıyorlardı. Askeri ve bürokratik vesayet de, zihinsel ve dış dünyanın Türkiye’ye uyguladığı ideolojik ambargo da, Paralel Yapı’yla girilen mücadele de hep olması gerektiği gibi ve zamanda yapıldığı için işler yolunda gitti. Ancak bugünden bakıldığında başkanlık tartışmasının vaktinden evvel başlatıldığı görülüyor. Bir anlamda Türkiye’nin orta vadede varlık gerekçesi ve büyümesinin katalizörü olacak böylesi devasa bir sistem değişikliğinin bir sonraki seçim sürecinde tartışmaya açılması, ertelenmesi belki oy kaybındaki keskinliği inceltebilirdi. Zaten bütün muhalefet partileri, son birkaç yıldır Paralel Medyanın da kışkırtmasıyla iç ve dış kamuoyları AK Parti’ye yönelik kitlesel bir ‘algı savaşı’ yürütürken dikkatini böylesine geniş bir cepheye vermek zorunda kalan partinin cepheyi genişletmek yerine daraltması daha isabetli olurdu. Elbet burada, sistemin belki Ak Parti çevreleri de dâhil olmak üzere iyi anlaşılamamış olmasından kaynaklı yeterince anlatılamaması ve halk nezdinde içselleştirilme, hazmedilme güçlüğünden kaynaklı bir soğukluktan da bahsetmek gerekir. Son birkaç aydır gündemi meşgul eden başkanlık tartışmalarında AK Parti’nin kendini taraf ve başkanlıktan taraf olarak mutlak bir savunuculuğa indirgemesi, halkta panik havası yarattı ve özellikle son ana kadar tarafsız görünen seçmende aleyhe döndü. Süreç içerisinde başkanlık sistem tartışmaları öyle bir hal aldı ki sanki AK Parti tek başına bir tarafta, bir bütün olarak siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, devlet mekanizmasını oluşturan herbir parça ve genel olarak Parti’ye birinci derecede bağlı hissetmeyen herkes öteki tarafta gibi bir imaj oluşturuldu. Bu da kendiliğinden, toplumda zaten var olan ayrışmayı, polarizasyonu zirveye çıkararak Parti aleyhine kullanıldı. Son kertede Turgut Özal’dan sonra başkanlık tartışmalarının yenileyicisi olan Cumhurbaşkanının hem başkanlık sistemini anlatmak hem de AK Parti’ye desteği artırmak niyetiyle ikinci bir parti başkanı gibi seçmene hitap etmesi konjonktürel oyların kaybedilmesine yol açtı. Çünkü toplum, halk tarafından seçilmiş olsa bile bir cumhurbaşkanının alanlara inip siyasi parti liderleri gibi konuşmasına, davranmasına henüz hazır değildi. Belki bir sonraki aşamada normal ve makul gelecek olan bu durum 2015 seçimlerinde halk nezdinde ‘yadırgatıcı’ bulundu. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanın alanlara inmesi AK Parti’de çifte liderlik varmış gibi bir his yarattı ki kamuoyu henüz buna da alışık değildi. Haddizatında her AK Partili bilir ki Recep Tayyip Erdoğan sadece bu partinin değil genel olarak maneviyatçı, İslami duyarlılığı olan herkesin yirmi birinci yüzyıldaki lideridir, Türkiye’nin Aliya’sıdır ve öyle de kalacaktır. Sütün ak oluşu kadar gerçek olan bu algının varlığı, seçim sürecinde bir başka algıyla çatıştı. Yazık ki her ikisi de Türkiye sevdalısı bu iki liderin alanlara birlikte inmesi, gölgesi daha ağır olan Cumhurbaşkanı’nın, Davutoğlu’nun en azından parti başkanlığında bile bağımsız olmadığına dair yanlış bir gerçeği gerçek bir algıya dönüştürdü. Sanki başbakan yetersiz kalmış da Cumhurbaşkanı onun imdadına yetişmişçesine fiili bir durumu yaşayan kitleler iç dünyalarında ‘bu kadar da olmaz’ diyerek belki de bu döneme özgü oy kullanmaya gitmedi. Etiyle kemiğiyle AK Parti ve onun icraatları ile Türkiye’yi, hatta bölgeyi aşarak dünyayı dönüştüren politikaların hepsinin gerisinde Recep Tayyip Erdoğan imzası bulunduğunu bu ülkedeki her insaflı vatandaş bilir ve takdir eder; ancak gelinen noktada böyle düşünen insanlar belki aynı perdeden şöyle de dediler: Bu süreçte keşke başkanlık tartışmalarına hiç girilmese ve böylesi bir polarizasyon ortamında, bu herkesin burnundan soluduğu ve ateş püskürdüğü toz duman ortamında Cumhurbaşkanı alanlara inmeseydi… Böylece, devletin bütün imkânlarını AK Parti’nin kullandığı, bunun da en büyük kanıtlarından birinin tarafsız kalması gereken Cumhurbaşkanı’nın AK Parti’ye destek mitingleri yaptığı yönündeki dezenformasyonları boşa çıkarılmış olacaktı.

 

5-AKSİYONERLİK YERİNE REAKSİYONER DİL KULLANIMI: Cumhuriyet sonrası Türkiye’sinde İslamcı-Maneviyatçı-Muhafazakar ideolojik yapıların siyaseten buluştukları ve bir siyasal çatı altında mücadele ettikleri alanın inşası Necmettin Erbakan tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle Erbakan, nispeten, sonrasındaki Anavatan Partisi de içinde olmak üzere Refah, Fazilet ve AK Parti’nin de zihinsel altyapısını oluşturmuş önemli bir siyaset adamıydı. Ancak ideolojiler, eğilimler, düşünce biçimleri; içinde yaşadıkları süreçlerin rengiyle boyanırlar; yapıları onlara göre şekillenir ve yöntemlerini de söz konusu sürecin kolektif şuurunun araçları belirler. Hal böyle olunca, Erbakan, soğuk savaş döneminin kendine özgü klasik siyasal söylemleriyle varlık mücadelesi verdi ve yaşadığı sürece de bunda başarılı oldu. Türkiye’deki muhafazakar düşünceyi 1960’lardan 1990’lara kadar taşımayı başardı. Necmettin Erbakan, İslami düşünceyi siyasal zemine aktarmanın üstesinden gelip onu geleceğe miras bırakması bakımından, yine İslamcı düşünceyi tok ve gür sesiyle şiire aktaran bir edebiyatçıya, Mehmet Akif Ersoy’a benzemektedir. Eğer ideolojiler düşüncelerin, dünya görüşlerinin paketlenmiş halleri, siyasal organizasyon ve partiler de onların taşıyıcısı, yayıcısı iseler, Mehmet Akif Ersoy’un maya attığı İslami düşüncenin Necmettin Erbakan tarafından siyasal alana taşındığını söylemek hiç de abartılı olmaz.

1990’lı yıllar pek çok bakımdan, kendisinden önceki süreçlerden ayrı, yeni bir dünya tasavvurunun gölgesinde biçimleniyordu. Bu yenidünya kurgusunda, bu dünyayı çok daha iyi anlayan yeni bir lider ortaya çıktı: Recep Tayyip Erdoğan. Sovyetler Birliği’nin dağılması, Doğu Blok’unun çökmesi, dünyanın Amerika merkezli tek kutuplu bir gücün egemenliğine girmesi, Ortadoğu ve İslam dünyası için yeni ve büyük bir risk anlamına geliyordu. İşte bu süreçte dünyanın gidişatını görecek bir tarihsel art alan ile güncelin dilini bilen yeni bir lidere ihtiyaç vardı ki sadece muhafazakar kesimin değil, sadece Türkiye’nin değil, bütün bir İslam coğrafyasının ve ezilen dünyanın sözcülüğünü yapan Recep Tayyip Erdoğan tarihin bütün bu milletlere gönderdiği bir armağan olarak ortaya çıktı. Geçmişe takılıp kalmayan, her durumda içinde bulunduğu vaziyeti analiz edip ona göre yeni yöntem arayışlarına giren, bazen duran ama asla geri adım atmayan, durduğunda bile ileriye doğru atılacak adımın muhasebesini yaptığı için tekrar harekete geçtiğinde çok hızlı yol alan bu yeni lider Türkiye’nin makus talihini yendiği gibi Türkiye’de, Ortadoğu’da, Afrika ve hatta Güney Amerika’da ezilen insanların sözcüsü oldu. ‘Oneminute çıkışı’,‘dünya 5’ten büyüktür’ haykırması salt 2000’li yıllara özgü bir meydan okuma değil, geriden gelen gençlerin yirmi birinci yüzyıl boyunca dillerine dolayacakları zulme karşı direncin, adaletsizliğe karşı adaletli olmanın formülasyonu olarak sesini yükseltmenin hiç unutulmayacak enstantanelerine dönüştüler. Rabia’ın şehit edilmesinde döktüğü gözyaşları onu toplumun sıradan bir üyesi, bizim gibi biri, yüreği derin bir bilge adama dönüştürürken bu yıllardan eğer geleceğe dünya çapında bir lider kalacaksa o da Recep Tayyip Erdoğan’dır genel yargısını pekiştirdi. Aslında on beş yıla yakın icraatların her biri Türkiye sınırlarını çok aşarak dünya çapında ‘devrim niteliğinde’ bir özle donatılmıştır ve dünya gerçekten Tayyip Erdoğan sonrasında, asla öncesindeki gibi olmayacaktır. Tayyip Erdoğan adı müthiş ve büyülü bir ‘zulme karşı meydan okumanın’ öteki adı olarak kalacaktır. Tayyip Erdoğan, bu yönüyle İslami düşüncenin önemli ideolog ve aksiyonerlerinden Necip Fazıl’ın siyasal tarafını temsil etmektedir. Belki ileride Necip Fazıl’ın İslami düşünceye entelektüel ve aksiyon anlamında kazandırdıklarıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın bu düşünceyi siyasal bir hareket olarak nasıl yaygınlaştırıp ümmetin ve bütün dünyanın nazarlarına sunduğuna dair sayısız benzerlik ortaya konacaktır. Ama şimdilik bir ideolog ile o ideolojiyi siyasal bakımdan ete kemiğe büründüren karizmatik bir liderin yaşadıkları dönemin sözcülüğünü yapmalarını, içinde yaşadıkları dünyayı iyi okuduklarını, bu okumayı sahip oldukları medeniyet şuuruyla yaptıklarını ve her ikisinin de tarihteki yerlerini değişmez şekilde aldıklarını ifade edelim.

Nasıl ki tarih içinde düşünce akışının müdavimi olarak Mehmet Akif-Necip Fazıl ve Sezai Karakoç birbirinin devamı ve mütemmim cüzü olarak görünüyorsa siyasal hareket ve liderlik bakımından da Necmettin Erbakan-Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu aynı şekilde birbirinin devamı ve tamamlayıcı ögesi olarak duruyorlar. Birinin varlığı, ötekinin ortadan kalkması, birinin düşüncesinin, ötekinin düşüncesini geride bırakması değil; bilakis, birinin varlığı, ötekinin varlığının onanması ve daha belirginleşmesi, birinin düşüncesi, ötekinin düşüncesini alarak bugüne maletmesi demektir. Bu bakımdan, son süreçte Ahmet Davutoğlu’nun ortaya çıkışı her bakımdan hem tarihsel bir zorunluluk hem de siyasal bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır ve bir şanstır. Nasıl ki Mehmet Akif’in Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş mücadelesi ile ondan sonraki süreçte ortaya koyduğu tavır ve düşünceleri bıraktığı yerden alan Necip Fazıl aynı hassasiyetle ama çok daha dirayetli bir mücadele ortaya koyarak sürdürmüş ve İslami düşünceyi İkinci Dünya Savaşı’ndan 1980’lere taşımışsa ve o mirası bıraktığı yerden Sezai Karakoç alıp bugünlere getirmişse aynı şekilde Erbakan’ın kutlu mirasını Erdoğan almış, o da Davutoğlu’na devretmiştir. Elbette Sezai Karakoç’un ortaya çıkması Necip Fazıl’ın geri çekilmesi ve silikleşmesi anlamına gelmediği gibi Davutoğlu’nun ortaya çıkışı da Recep Tayyip Erdoğan’ı geri plana itmez. Bu hiçbir zaman düşünülemez ve özü itibariyle de elmalarla armutları birbirine karıştırmak olur. Ancak siyasal anlamda gelinen noktada sahip olduğu misyonu, öteki bütün düşünce hareketlerinden ve siyasal oluşumlardan farklı olarak medeniyet kurgusu vizyonunu 1990’lardan sonra ortaya çıkan dijital gençliğe yüksek perdeden ve onların anlayacağı dille Davutoğlu anlatacaktır. Belki internet gençliğinin geriden böylesine hızlı geldiği fark edilse, ona göre bir önlem alınır ve sosyal medya bu kadar başıboş bırakılmazdı. Ancak bu vakitten sonra AK Parti’ye ciddi oy kaybettiren gerekçelerden birinin, gündemi belirleyen, hep bir adım önde olan, antitez değil tez olarak söylem geliştiren entelektüel duruşun son seçimlerde, bir aksülamel söylemine gark olması, tez yerine antitez gibi durması, hep başkalarının söylediklerine cevap yetiştirmek zorunda kalmasıdır.  Eğer son birkaç aylık süreçte sıcak ve yüzeye özgü akışkanlığı bulunan güncelin içine saplanılıp kalınmasa, öncesinde olduğu gibi bilgece durulup öteki bütün partilerden söylem, biçim, yöntem ve duruş bakımından farklı bir politika izlenseydi yine oylar bu derece düşmeyecekti. Bundan sonrası için yapılması gereken ilk elden, derin kültürün malzemesinden yoğrulmuş üst düzey bir entelektüel kadronun teorileştirdiği fikirlerin Türkiye’nin içinde bulunduğu durumda siyasal, sosyal, ekonomik, hukuksal bakımdan nasıl hareket etmesi gerektiğine dair yeni fikirler üretilmesi; üretilmiş olan bu fikirlerin mümkün mertebe karşıtlık psikolojisinden arındırılarak toplumun geneline suhuletle anlatılmasıdır. Bundan sonraki vetirede AK Parti için dedeler, oğullar ve torunlara; Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler ve Boşnaklara; Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilere; farklı mezheplere, onları anlayan, kavrayan; onların sorunlarını bilen ve çözüme dair yöntem arayışında olan, yöntemlerini uygulama konusunda tereddüt göstermeyen gerçekten muktedir bir hareket olduğunu tekrar yüksek perdeden anlatmak bu sıkıştırılmış tünelden çıkmanın ilk ayaklarından biri olabilir…Kim bilir, olası bir koalisyon belki de bu ‘aksiyoner tutumun’ en azından bir kesim tarafından daha iyi ve içten anlaşılmasının imkanını açacaktır…

 

 

UYARI: Çok uzun metinler, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Memleket | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0332 352 16 16 | Faks : 0332 352 11 66 | Haber Scripti: CM Bilişim