• BIST 78.844
  • Altın 125,625
  • Dolar 3,0876
  • Euro 3,3575
  • Konya 14 °C
  • 'Adil Öksüz darbeyi Gülen'in onayıyla devreye soktu'
  • Binlerce öğrenciyi üzecek haber
  • Bireysel Emeklilikte 2 ay sabret bin lira al
  • 'Adil Öksüz darbeyi Gülen'in onayıyla devreye soktu'
  • Binlerce öğrenciyi üzecek haber
  • Bireysel Emeklilikte 2 ay sabret bin lira al

AK Parti neden oy kaybetti? -2

İsmet Emre

VESAYETE YABANCI YENİ KUŞAĞIN DURUMU

 

2. İktidara geldiklerinde ne yana baksalar devlet üzerinde vesayet gördükleri için enerjilerinin çoğunu vesayetleri ortadan kaldırmaya harcadılar. Aslında zaten isteseler de vesayetle uğraşmak dışında çok şey yapamazlardı. Vesayeti ortadan kaldırmaya yönelik eylem, ‘savunmacı’, ‘kendini korumacı’, tehlikeyi en azından ‘erteleyici’ bir zihinsel kurgudan beslenir. On yıllık süreçte, kendi hareketlerinin ve genel olarak devletin dışa karşı zafiyet göstermemesi yönündeki çabaları sonuç verdi ve Türkiye artık devraldıkları enkaz olmaktan çıkarak iyi kötü, yoluna devam edecek, istikamet sahibi ülkeye dönüştü. Ancak Batı kaynaklı tehditlerin ardı arkasının kesilmemesinin ve Ortadoğu’ya yönelik müdahalelerin sıklaşmasının yarattığı enerjisizlik virüsünü bir türlü ülkenin gündeminden kaldıramadılar. Belki bireysel olarak ve belli alanlarda/sektörlerde bir özgüven aşıladılar fakat bunu kolektif şuurun mutlak akışına dönüştüremediler. Oysa devlete çöreklenmiş ve kökleri değil Tanzimat, Osmanlı devletinin çok daha öncelerine kadar uzanan vesayetlerle uğraşırken, bu vesayetlere yabancı yeni bir tehdit belirdi: Dijital Gençlik. 1990’lardan itibaren bilgisayarla, internetle içli dışlı olan bu gençlik, öncesinin kendine özgü idealizminin yerine hayatı çok daha başka okuyan, kendine özgü bünyesi bulunan ve hayatın keskin tarafının etine dokunmadığı ezberci bir kuşaktı ve mutlaka bunlara yönelik ‘medeniyet bilinci ve vizyonunu’ ortaya koyacak geniş kapsamlı bir program hazırlanması gerekiyordu. Oy kullanma yaşının geri çekildiği bir seçimde, bu gençliğin eğilimlerinin dikkate alınmamış olması yaşanan yenilginin görünür en önemli sebeplerinden bir başkasıdır. AK Parti’nin, kendi gençlik kollarından başlayarak en uzak köşelere kadar, bünyenin kılcal damarlarının her birini seferber ederek dijital gençliğe ulaşması, onun iç dünyasına nüfuz etmesi, ona hayatın son yirmi dört saatten ibaret olmadığını telkin etmesi, karşılaştırmalı medeniyetler tarihi dâhil olmak üzere günceli yorumlayabileceği bir bilgi yüklemesi yapması gerekmektedir. Hayatın her alanına yönelik eğitim-kültür-sanat ve edebiyat faaliyetlerinin üretimi, dolaşımı ve tüketimindeki mantık kavratılmadan bu gençliğin medeniyet bilincine sahip olması mümkün görünmemektedir.

ÇÖZÜM SÜRECİNİN MEYVELERİNİ TOPLAYAMAMAK

            3. AK Parti’nin bu süreçte ciddi oy kaybı yaşadığı kesimlerden biri kuşkusuz çoğu ilk kez oy kullanan gençler olmuştur. Yaşadıkları süreç ve muhatap oldukları araçlar bakımından internetle doğrudan ilgili bu gençlik genel itibariyle ‘dijital nesil’ olarak adlandırılabilir. Bu neslin baştan aşağı medeniyet bilinciyle donatılması ve tarih şuuruna doğrudan muhatap kılınması gerektiği halde farkında olunarak yahut olunmayarak çoğu bakımlardan görselliğe mahkum ve meselelere yaklaşırken son yirmi dört saatlik gelişmelerin dönüştürdüğü bir bilince sahiptir. İleride, sosyolojik olarak çok daha ciddi sıkıntılar yaratacak olan söz konusu yüzeysel, konjonktürel ve günübirlik algılama biçiminin gölgesindeki bu gençlerden özellikle Kürt kökenli olanlar çözüm sürecinde ciddi kırılmalar ve dalgalanmalara maruz kalmaktadır. AK Parti’nin genel itibariyle Türkiye’deki bütün gençlere yönelik teori, tasarruf ve yaklaşımlarının mutlak surette Doğu’daki gençliğe de uygulanması bir tarafa, oraya özel birtakım önlemlerin de mutlaka alınması gerekirdi. Yirmili yaşlarını yaşayan bu gençlerin babaları ve dedeli uzun süre medeniyet bilincine sahip, maneviyatçı ve son derece dindar idiler ve doku ciddi bozulmalara maruz kalmadığı sürece hala da öyleler.  Zaten dedeler ve babaların siyasal tercihleri hep manevi ve İslami eğilimler taşıyan siyasal hareketler ile partilere yönelikti. Altmış, yetmiş, seksen ve doksanlı yıllar başta olmak üzere muhafazakar ve İslamcı partiler bu bölgelerden hep en çok oyu aldılar. Bazı şehirlerde değişkenlik göstermekle birlikte Demokrat Parti, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi ile 2002’lerden beri bu misyonu üstlenmiş olan AK Parti yüzde yetmişlerin üzerinde oy almıştır. Son seçimde, bu yüzde yetmişlerin belli şehirlerde yüzde onlara, on beşlere düşmesinin sebep ve gerekçeleri üzerinde mutlaka titizlikle durulması gerekir.

            AK Parti’nin Doğu ve Güneydoğu’daki dramatik oy kaybının birinci sebebi, baştan beri ortaya koyduğu birleştirici, bütünleştirici, ufuk ve ideal gösterici medeniyet vurgusunun son seçimde nispeten güncel tartışmaların gerisine düşmesidir. Parti, ortaya çıktığından beri ne zaman güncel tartışmaların, eş zamanlı yorumların dışına çıkarak tarihsel birikimi devreye sokup insanlardaki potansiyel birikim ve enerjiyi kanalize edecek mahareti göstermişse oy oranını o nispette artırmıştır. Burada da yapılması gereken çözüm sürecinin verdiği ivmeyle bu anlayışını sürdürmesi olacaktı. Bilindiği üzere, Türkiye gibi büyük bir medeniyetin bakiyesi olan ülkelerde medeniyet bilinci öne çıktığı oranda bireysel, yerel ve hizipsel ayrılıklar geri çekilir ve insanlardaki ‘ayrıştırıcı’ refleksler ya geri çekilir yahut zamanla tümden yok olur. Buna karşın mezhepsel, sekter, genetik kod ve söylemler ortaya çıkıp patlamaya başladığı andan itibaren de medeniyet bilinci geri çekilir ve uzlaşma yerini amansız, iflah edilemez bir çekişmeye bırakır. AK Parti’nin, Kobani olaylarından başlayarak adım adım içine çekilmeye çalışıldığı gündem meseleleri medeniyet bilincinden koparak genetik referanslar üzerinden okumaya zorlanması oldu ve bütünüyle değilse de ara ara söylemlerinde çözüm sürecinin ruhuna uygun düşmeyen, yahut uygun düşse bile konjonktürel anlamda yanlış anlamaya açık, özellikle gençlerde ırkçılık damarını şişirip patlatacak bir ego kışkırtısına yol açtı. Şimdiye değin ülkenin üzerinde kara bulut gibi dolaşan sayısız vesayetin üstesinden gelen, bir kısmını yok edip bir kısmını gerileten ‘entelektüel kadrolar’ bu kez de Türkiye’nin yüz yıllık sorununa neşter vurmaya hazırlanıyorlardı ve kendi yoklukları pahasına Türkiye’yi rahatlatacak, huzura kavuşturacak bir hastalığını üzerine gitmeye karar vermişlerdi. Bunu büyük oranda ve bir daha akut hale gelmeyecek derecede başardılar. AK Parti, Türkiye’nin bölünme korkusu yaşadığı, maddi ve manevi geleceğini tehdit eden en önemli sorunla, Kürt sorunuyla yüzleşti, bütün muhalif hareketlere rağmen, en zor durumda bile geri adım atmayarak, atmayı düşünmeyerek çözümü buralara kadar getirdi. Eğer burada birkaç yıldır kimse ölmüyorsa, insanlar çocuklarını askere gönül rahatlığıyla gönderiyorlarsa, bir tek vatandaşın burnu bile kanamamışsa, bunun birinci dereceden sağlayıcısı, var edicisi AK Parti’dir ve tarih bunu kaydetmiştir.

Hal böyleyken ve bırakın Türkiye’yi, dünya kamuoyu bile meselenin bu kadar çabuk, hem de maharetle çözüme ilerlediğini görürken AK Parti’nin yapması gereken, aldığı riskin karşılığı olarak hem Doğu’dan hem de Batı’dan devşireceği oylarla ektiği iyi tohumları siyasal başarıya tahvil edecek iyi meyveler elde etmesi idi. Nasıl oldu bilinmez, ektiği tohumların meyvesini toplamak bir yana, siyasal anlamda ‘zehire’ dönüştüğü bir süreç yaşandı. Belki danışmanların yanlış okuması, belki kendi çaplarında yaptırdıkları anketlerle panikleyen AK Parti, Türkçü kesimden aldığı desteği pekiştirmek için maneviyatçı ve medeniyetçi söylemleri bir anda değiştirip dünya görüşüne çok da uygun olmayan milliyetçi bir söylem üretti. Bu milliyetçi söylem ‘uyumaya terk edilen’ Doğu-Batı karşıtlığını tahattur ettirmekle kalmadı, insanların kötü anılarını, terör, tedhiş, şiddetin egemenliğindeki 90’lı yılları yüzeye çıkardı. Böylece, AK Parti, almayı umduğu Türkçü oylardan fazlasını Milliyetçi Hareket Partisi’ne kaptırdığı gibi kendisine ciddi sempati beslemekle birlikte, dozu tam olarak ayarlanamayan milliyetçi söylemden ürkerek muhafazakâr yapısına uymayan, Marksist içerikli ama Kürt milliyetçisi bir partiye, HDP’ye sempati beslemeye başladı. Böylece, Türkiye’nin Batısındaki milliyetçiler zaten mesafeli oldukları çözüm sürecinin tekrar kalın harflerle ortaya çıkmasına tepki olarak yönlerini MHP’ye çevirirken, Doğu’nun kadim İslam bilgeliğinden ödün vermeme konusunda yeminli görünen dedeler ile babaların çocukları, biraz da çözüm sürecinin bittiği korkusuyla yönlerini bir başka milliyetçiliğe, Kürt milliyetçiliğine çevirdiler. Her iki tarafta gençlerin ortak noktası, buluşma noktası medeniyetimizin güvencesi olan AK Parti iken birden farklı yönlerde buluştular ve AK Parti ilk kez oy kullananlar dahil, otuz yaşın altındaki sağ ve sol milliyetçi kesimlerdeki desteğini kaybetti.

Bütün bunlar olurken, Doğu ve Güneydoğu’daki dramatik ve bana göre en azından şimdilik travmatik de sayılabilecek oy kaybı ikinci kuşağa da yansıdı. Burada elbette AK Parti’nin stratejik hatasından ziyade PKK’nın yöre insanı üzerindeki baskısı önemli rol oynadı. HDP politbürosunun sürekli yinelediği barajın altında kalırsak ne olacağını biz de hesap edemeyiz tarzı söylemlere, yerel belediyelerin musluklardan kan akan görüntülerle süslediği (!) afişler eklenince, tedhiş korkusu ilk kez ve kerhen HDP’ye oy devşirdi. Sağlıklı demokrasinin olduğu hiçbir ülkede göremeyeceğimiz bir ‘silahların gölgesinde değil ama savaş kavramları gölgesinde seçim’ süreci yaşandı ve bir taraftan AK Parti’nin aksiyonerlik yerine reaksiyonerlik üzerine bina ettiği söylemlerin yarattığı yüzeysel bilinç yarılmaları, öteki taraftan PKK’nın ve HDP’nin zaten terörden yılmış insanların üzerine yaydığı olumsuz hava orta yerde kesişerek, bana göre bundan sonra bir daha asla olmayacak düzeyde bir oy kaybına yol açtı. Aslında, belki yine de böyle olmayabilirdi. Çünkü stratejik derinlik sahibi başbakan Dolmabahçe Sarayı’nda çözüm sürecine dair bir toplantı düzenletmiş, bu toplantıda bir yol haritası çizilmiş, yol haritasını izleme heyeti kurulmasına karar verilmişti. O haliyle kalsa ve dışarıdan yol haritasına gerek olmadığı, izleme heyetinin de zaten gereksiz olduğu yüksek perdeden ifade edilmemiş olsa, başbakan kendi haline bırakılsa, bilinmez ama belki yine de Doğu ve Güneydoğu’da bu kertede bu düzeyde bir oy kaybı yaşanmazdı. Bütün bunlardan sonra belki şöyle denebilir: Ne olursa olsun, yine de ‘Kahrolası insan ne kadar da nankör’ denebilir ama siyasetin dili başka türlü konuşuyor. >DEVAMI YARIN

            

UYARI: Çok uzun metinler, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Memleket | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0332 352 16 16 | Faks : 0332 352 11 66 | Haber Scripti: CM Bilişim